Pa Dieva pēdām… (2021_10_10)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


Debesu Tēvs, es raugos uz šo attēlu kopumā, bet manu skatienu un domas piesaista baltā bērza miza, kura ir brīva no visiem uzslāņojumiem. Tā ir kā bērza sirds-tīra un ievainojama, jo visapkārt saaugušas sūnas un ķērpji, kuri neļauj ieraudzīt stumbra baltumu un skaistumu. Koks pats nespēj attīrīt sevi no liekā, to paveic saule, sals, mitrums un vējš…Un šis process notiek neatkarīgi no tā.

Attēls ir arī  ikona tam, kā Dievs darbojas cilvēka sirdī un dvēselē, atjauno un svētdara tās.

Bet tikai ar nosacījumu, ka aicinām Dievu, atveram sirds durvis, paļāvībā lūdzam palīdzību un paši līdzdarbojamies. Jēzus nelaužas aizvērtās durvīs, bet saudzīgi pieklauvē pie mūsu sirdsapziņas, un lūdz atļauju ienākt. Ir tikai jāieklausās un dziļi jāieskatās sevī. Patiesība par sevi ne vienmēr ir patīkama, jo tur varam ieraudzīt savas dvēseles sūnas un ķērpjus. Attaisnošanās, citu vainošana savos netikumos, Dievam nav vajadzīga, jo Viņš redz mūsu sirds patieso stāvokli. Ieaicināsim Svēto Garu, lūgsim, lai izgaismo visas tumšās vietas, lai dod spēku pieņemt saredzēto! Ļausim Dievam darboties mūsos caur lūgšanām, caur patiesu sirds paļāvību un pazemību. Uzņemsim sevī  Dieva Vārdu un dzīvosim tā gaismā!

Konstance Laicāne


Fotobilde tapa: 2019.09.10.

2018.04.22.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: Ezera “Vadzols” apkārtne; Madonas novads 

 


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20