Pa Dieva pēdām… (2021_06_13)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


“Bērna sirds”

Kādā dienā, kad ar savu vecāko dēlu, kuram tad vēl bija kādi četri gadi, stāvējām pie lietus peļķes un vērojām atspulgu tajā, viņš bērna sajūsma izsaucās: “Kad ielec ūdenī, var nokļūt debesīs!” Toreiz nodomāju, cik patiesi vārdi, jo caur Kristības ūdeni mēs patiešām piedzimstam Debesīm!

Šodien, skatoties šajā attēlā, mani pārņem līdzīgas sajūtas un manā sirdī atskan Tēva balss: “Tu esi mans! Es tevi pasargāšu. Caur debesīm, caur ūdeni, es būšu klātesošs. Nekas tevi nespēs izraut no manām rokām. Es esmu tavs radītājs. Es rūpēšos par tevi un būšu tev līdzās pat ja tu mani vairs neredzi, nejūti un attālinies no manis. Tu esi mans! Es tevi mīlu ar bezgalīgu mīlestību!”

Ginta Ābeltiņa


Redzes dāvana

Mīļais Debesu Tēvs, skatoties uz šo bildi, kas tapa “Bebru valstībā” pie Jaunannas, es jūsminos, ka vienā bildē var redzēt tik daudz slāņu. Ir redzama debess, koki, upe, ziedputekšņi (ko upes straume dažādos veidos virzīja) un koku lapa uz ūdens virsmas. Un vispār šī fotogrāfija izskatās vairāk kā glezna, jo ziedputekšņi un mazie vilnīši zināmā mērā atspulgu mainīja, deformēja. Tas viss mani ved pie pateicības par acīm un redzes dāvanu. Cik bagāta ir mūsu dzīve, ka mēs varam tik daudz redzēt un piedzīvot saviļņojumu šīs bagātības un skaistuma dēļ. Palīdzi, Tēvs, saglabāt veselu redzi un palīdzi, lai caur to, ko redzam, mēs būtu pamudināti pateikties Tev, iepriecināt savu sirdi un ar skatīto dalīties ar pārējiem. Lai sauciens: “Nāc, paskaties, cik tas ir skaisti!!” ir bieži uz mūsu lūpām.

Pie šī satura, kad ir runa par acīm un redzi, es bieži atminos svētā Pāvila tekstu, kurā Viņš saka: “Es nemitējos pateikties par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās. Lai Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu Viņa pazīšanai, apgaismotu jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir Viņa aicinājuma cerība un cik bagāta Viņa mantojuma godība starp svētajiem, un cik pārmērīgi liels ir Viņa spēks mūsos, kas ticam saskaņā ar Viņa spēka varenības izpausmi.” (Ef 1, 16-19) Tādēļ es lūdzos par sevi un pārējiem, palīdzi mums – pateicoties Jēzus nopelniem – saglabāt arī stipru sirds redzi. Un lai Svētais Gars norāda mums uz skaistām lietām, arī neredzamām, tomēr reālām, kas ir Tava dāvana un kas ir tik skaistas. Piemēram: vēlme mīlēt otru, dāvana draudzībai ar cilvēkiem, sirds ilgas pēc konkrētām vērtībām; kā arī domājot par garīgām lietām: Jēzus klātbūtne Vissvētākajā Sakramentā, eņģeļu vai svēto klātbūtne, Baznīcas Personas – Jēzus Līgavas skaistums…

Un palīdzi, Tēvs, visu iepriekš pieminēto pareizi izmantot, virzot savas sirds skatu uz Debesīm, kur mums sagatavotas mājas, jo ir teikts: Ko acs nav redzējusi, ne auss dzirdējusi, ne cilvēka sirdī nācis, to Dievs sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.” (1 Kor 2, 9)

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Pr. Pāvils S. Kamola


Fotobilde tapa: 2021.04.12.
Autors: pr. Pāvils Kamola
Vieta: Dabas taka “Bebru valstība”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20