Pa Dieva pēdām… (2021_07_18)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


Pats Dievs ir mans un manis dēļ

 

Mīļais Debesu Tēvs, šis koks izskatās kā vientuļš, tomēr tas ir redzams uz skaistā zilā debess fona – it kā tā apņemts, uz tā uzlikts. Gribas teikt: viens pats debess plašumā, un viss šis plašums viņam! Tā uzlūkojot šo bildi, es domāju par tā saukto Kristību Svētajā Garā. Cik reizes bija dots dzirdēt vai lasīt liecības, ka tie, kuriem esi paredzējis īpašā veidā atjaunot vai padziļināt kristības žēlastību, it sevišķi harizmātiskās lūgšanas laikā, esi devis žēlastību justies ļoti līdzīgi. Viņi liecina, ka tad, kad Dieva Mīlestības lielums Svētajā Garā pieskaras cilvēka sirdij, rodas izjūta, it kā šī persona būtu vienīgā pasaulē un viss – Dievs, visa Viņa Mīlestība – ir paredzēta tieši viņai.

Līdzīgu domu mēs pazīstam no sv. Jāņa no Krusta “IEMĪLĒJUŠĀS DVĒSELES LŪGŠANAS”. Par savu iegremdēšanos Dievā un Viņa Mīlestībā viņš raksta šādi:

“Mans Dievs, Tu man neatņemsi nekā no tā, ko reiz dāvāji savā viendzimušajā Dēlā Jēzū Kristū. Viņā Tu man dāvāji visu, pēc kā es ilgojos. Tāpēc es gavilēju, jo es Tevi gaidu un Tu nāc. Kāpēc gan vilcināties un nogaidīt? Es varu mīlēt Dievu tūlīt, savā sirdī. Debesis ir manas, un zeme ir mana, un visi ļaudis ir mani, taisnīgie ir mani, un mani ir grēcinieki, eņģeļi ir mani, un Dieva Māte ir mana. Viss, kas vien pastāv, ir mans. Pats Dievs ir mans un manis dēļ, jo Kristus ir mans un Viņš viss ir manis dēļ. Ko tu vēl lūdz un meklē, mana dvēsele? Tas viss ir tavs un tevis dēļ. Neapstājies pie mazsvarīgā un neapmierinies ar druskām, kas krīt no tava Tēva galda. Celies un līksmo par savu godību, ietērpies tajā un baudi to, un tu sasniegsi savu sirds ilgu piepildījumu.”

Tādēļ es lūdzos, Debesu Tēvs, palīdzi dzīvot pārliecībā, ka katrs cilvēks ir tik stipri mīlēts Tava Dēla Sirdī, ka, ja viņš būtu pat vienīgais pasaulē, Tu atnāktu pie viņa, lai apdāvinātu ar savu mīlestību. Palīdzi atcerēties, ka jau kristību laikā mūsu katra dzīvē īstenojās Vārds, kuru esi teicis savam mīļotajam Dēlam Jēzum Kristum Viņa kristību brīdī  Jordānas upē: “Tu esi mans mīļais Dēls; pie Tevis man labpatikšana.” (Mk 1, 11) Palīdzi censties no visas sirds arī Tevi mīlēt un visu censties darīt tā, lai atbildētu uz Tavu Mīlestību caur lūgšanu, aktīvu darbību Tavā Svētajā Baznīcā un visu dzīvi saskaņotu ar Taviem Baušļiem. Lai mūsos īstenojas psalma vārdi, kuriem šī bilde varētu būt kā ikona, jo mums, kas “izaugam” no šīs zemes, nāk pretī no Debesīm Tava žēlastība:

“Tiešām, tuva ir Viņa palīdzība tiem, kas Viņu bīstas, lai Viņa godība mājotu mūsu zemē, ka žēlastība un uzticība lai sastopas, taisnība un miers lai skūpstās.  Uzticība dīgs no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm. Tad Tas Kungs mums dos Savu svētību, un mūsu zeme dos savus augļus.” (Ps 85, 10-13)

Caur Jēzu Kristu, musu Kungu. Amen.

 

pr. Pāvils Kamola


Fotobilde tapa: 2021.04.18.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: Lejasciema meži, Gulbenes novads


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20