Pa Dieva pēdām… (2021_12_19)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


 

Iekšējais cilvēks gaida rītu un diendienā atjaunojas…
(sal. 2 Kor 4, 16)

 

Debesu Tēvs,  es slavēju Tavu gudrību, kura izmantoja pat ciešanas un nāvi, lai atklātu savas Patiesības spožumu, savu uzvaru! Tāpēc, atceroties par šo rītu svētceļojuma laikā, kuru attēlo fotobilde, gribas lūgties par sirds pacietību, ejot cauri dažādām dzīves naktīm, dažādiem pārbaudījumiem. Palīdzi atcerēties, ka Tava palīdzība, Tava žēlsirdība vienmēr mūs gaida, ka vajag tikai lūgt un pacietīgi gaidīt – kā tas bija teikts pravieša Oseja grāmata: “Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu To Kungu. Jo Viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma cauri mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi.” (Os 6, 3) Un dažreiz Tu pats nāc pretī; dažreiz Tu sūti cilvēkus, kuri strādā ar mums un mums palīdz… Paldies par to, mūsu Tēvs!

Tomēr esi žēlīgs un steidzies palīgā tiem no mums, kuri neesam pietiekoši pacietīgi; tiem, kuri esam kārdināti padoties vai sacelties. Palīdzi neiekrist izmisumā un paļāvības trūkuma grēkā. Pieņem Tavu svēto un eņģeļu, kā arī citu cilvēku lūgšanu, kuri lūdzas mūsu vārdā, kuri lūdzas par mums. Lai no viņu lūpām nāk pie Tevis lūgums, kas ir izteikts mūsu nodomā, saskaņā ar psalma vārdiem: “Mana dvēsele gaida uz To Kungu vairāk nekā naktssargi uz rīta ausmu. Jā, tiešām, vairāk nekā naktssargi uz rīta ausmu.” (Ps 130, 6) un “Pievērs man Savu ausi, izglāb mani ar steigu, esi man par klinti, kur varu patverties, par stipru pili, kas man palīdz!” (Ps 31, 3)

Un kad mēs saņemsim Tavu žēlastību, lai nāk jo lielāka pateicība, tāpat kā toreiz, “Bākā”, pulksten 5:35. Kāda bija sirds sajūsma par šo jauno gaismu, par šo tik skaisto rītu! Lai arī dzīvē mēs priecājamies, kad tiek sagaidīta jauna žēlastības Gaisma; kad atnāk vēl viens dzīves rīts; kad sākas jauns mūsu dzīves posms! Lai mūsu apziņa par saņemto “jauno rītu” vairo pateicību mūsos pašos, kā arī tajos, kuriem par to liecināsim! Lai mūsos izpildās Vārds, kas saka: Tas viss [noticis] mūsu dēļ, lai ar daudzu pateicību pārpilnībā būtu žēlastība Dieva lielākam godam.” (sal. 2 Kor 4, 15)!

Lai arī šī bilde palīdz lūgties par pastāvēšanu līdz “rītam” saskaņā ar tālāk teikto: “Mēs nepagurstam, un lai gan mūsu ārīgais cilvēks iznīkst, iekšējais tomēr diendienā atjaunojas.” (2 Kor 4, 16)

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu!

 

Pr. Pāvils S. Kamola


Fotobilde tapa: 2018.08.09.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: Ūdens Tūrisma Attīstības Centrs “Bāka”


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20