Pa Dieva pēdām… (2021_06_27)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


Goda krēsls 

 

Mīļais Debesu Tēvs, es Tev pateicos par gaismas spēlēm, kuras dažreiz pārsteidz un var uzrunāt. Šī gaisma, kas redzama fotogrāfijā, nekrīt no vistuvākajiem logiem, kas atrodas Gulbenes baznīcas prezbitērijā, bet tur parādījās kā atspulgs. Tādēļ to uztveru kā diezgan neparastu, un tā manī raisīja dažas domas.

Šī bilde man, pirmkārt, asociējas ar nesen mūsu draudzē klātesošo arhibīskapu Zbigņevu. Tieši šajā vietā viņš sēdēja. Tādēļ gaisma, kas redzama virs goda krēsla, it kā uzdod jautājumu: kādi cilvēki man dzīvē ir svarīgi kā  autoritātes, kā vadītāji, kā svētie un kuriem vajadzētu atvēlēt un saglabāt uz ilgu laiku kādu īpašu goda vietu? Mums visiem tas ir svarīgs jautājums, jo dzīve nevar notikt bez šādiem cilvēkiem, kaut sākot ar tēvu un māti. Tevis paredzēts, tam ir pat bauslis – godāt savu tēvu un godāt savu māti. Tomēr šī baušļa būtība neierobežojas vienīgi attiecībā uz vecākiem. Tās ietvaros ir jājautā par cieņu arī uz skolotājiem, priekšniekiem, pašvaldības pārstāvjiem vai prezidentu, draudzes prāvestu vai bīskapu.

Palīdzi mums, Dievs, saglabāt sirds stāju, kura atbilstošos brīžos izrādīs vadītājiem cieņu, mudinās mūs uz sadarbību un liks lūgties Tavā priekšā par viņiem – par vajadzīgo spēku kalpot sabiedrībai un Baznīcai. Un arī par mums – par vēlmi un spēku sadarbībai. 

 

Tomēr, Tēvs, es domāju par vēl vienu kvalitāti. To atceros no sen dzirdētām katehēzēm. Bilde man atgādina jautājumu: vai Jēzum Kristum ir dota pirmā vieta manā dzīvē un manos plānos? Vai es tiešām varu teikt, ka Viņš ir mans Kungs un Valdnieks? Šī “lieta” ir grūtāka nekā pirmā, jo prasa  atbildi no sirds. Cieņu bīskapa vai prezidenta priekšā var izrādīt arī pieklājības pēc, vairāk ārišķīgi. Nostājoties Jēzus priekšā – kā zinām – īstā cieņa un sadarbība var notikt vienīgi sirds līmenī. Tādēļ jautājums “Kam ir dots pirmais goda krēsls manā sirdī un dzīvē?” varētu būt atkārtots ne reizi vien – sprediķos, rekolekcijās, sarunās.

Palīdzi man un mums, Debesu Tēvs, ar savām domām, jūtām, lēmumiem nākt pie Jēzus – it sevišķi caur lūgšanu. Palīdzi visās svarīgās dzīves lietās steigties konsultēties, pirmkārt, ar Viņu. Lai tādējādi Tavam Dievišķajam Dēlam ir atdots mūsu katra sirds un dzīves tronis. Lai mēs (no galvas) zinām, ka ir vērts to darīt, jo esi Dievs, Svētā Trīsvienība, kas ir pati Mīlestība. Šī iemesla dēļ Jūsu valdīšana vienmēr nesīs labumu arī mums. Palīdzi, Tēvs, lai par to vienmēr atceramies, lai to zina katra sirds. 

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. 

Pr. Pāvils S. Kamola


Fotobilde tapa: 2021.06.19.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: Gulbenes Vissvētākā Sakramenta Romas katoļu baznīca, Gulbene  


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20