Pa Dieva pēdām… (2021_07_11)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


Mīļais Debesu Tēvs, apcerot šo fotoattēlu, es gribu lūgt, lai Tava žēlastība “pārkrāso” mūs tā, ka mūsu domās, jūtās un rīcībā vairs nebūtu redzams vien cilvēks, viņa nespēks un grēks, bet Tu, Tava žēlastība un Tavs svētums. Jo, ja Tava radība var tā pārveidot koka mizu, ka daži šajā bildē namaz nevar to atpazīt, vai tad tā nav ikona tam, ko Tu vari izdarīt ar cilvēku?!? Vai tad ne par līdzīgu “pārkrāsošanu” mēs lasām svētā Pavila atzīšanās vārdos, kad Viņš saka: “Es dzīvoju, bet jau ne es, bet manī dzīvo Kristus. Un cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani mīlējis un atdevis sevi par mani.”  (Gal 2, 20)

Caur šo bildi mēs varam sastapties ar Tavu dabā paslēpto norādi, kā tas var notikt. Jo tāpat kā šie koki, kas EMZES parkā “pārkrāsoti” tādēļ, ka aug dīķa tuvumā (kura iezpaids, tas ir, tvaikošana un klātesošie minerāli piešķir tiem neparastu krāsu), tā vajadzētu, lai mēs censtos dzīvot Tavu žēlastību tuvumā – caur lūgšanu, sakramentālo dzīvi un paliekot Baznīcas kopienā, kurā pulsē Tavas straumes.

Caur Jēzu Kristu, musu Kungu. Amen.

 

pr. Pāvils Kamola


Fotobilde tapa: 2020.02.16.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: EMZES dīķa apkārtne, Gulbenes pilsēta


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20