Pa Dieva pēdām… (2021_09_19)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


Mans Dievs, es pateicos Tev, ka devi man prātu, lai es varētu atgriezties Tavā klēpī, jo biju tālu no Tevis aizklīdis, meklējot pasaules priekus un labumus, kuros mani ievilināja sātans, kam es padevos. Taču Tu savā mīlestībā, esi spējis ne tikai man piedot, šo kļūmīgo soli, bet lai es labāk saprastu to, Tu man rādi savo dievišķo gaismu pāri manas dzīves ezeram, un es vēl jo projām tumsībā stāvot, jau sāku domāt, par tavu lielo žēlsirdību, ko Tu man izrādi gaismas veidā. Es varētu gaidīt, kad Tu atsūtīsi gaismu pāri ezeram pie manis, bet es zinu, Tu ļoti gribi, lai es pats pie tās tiektos. Taču tas prasa piepūli, bet man vājam grēcīgam cilvēkam ne vienmēr ir spēks un uzņēmība piepūlei. Reizēm liekas, ka Tu mani tikai ķircini un es nekad Tavu gaismu tā arī nesasniegšu, bet Tu savā mīlestībā pret mani, atkal un atkal mani uzrunā un es atkal ceļos, saņemu dūšu un spēkus, lai turpinātu ceļu pie Tevis.

Ak,  ja es spētu mīlēt Tevi, tā kā Tu mīli mani. Tāpēc mans uzdevums ir būvēt ticības laivu sev, ar ko lēnām airējot, varētu šķērsot grūtību ezeru, kas ir atlikusī dzīve, un tiešām sasniegt Tavu gaismu, kas būs mūžīga un dos prieku manai dvēselei. Sv. Jāņa atklāsmes grāmatā ir teikts ”pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir Jērs.” (Atkl 22, 5). Man laicīgam cilvēkam nav viegli, to pieņemt, jo liekas es taču visu varu paveikt pats, arī gaismu priekš sevis sarūpēt, bet tas ir pašapmāns, jo visi mani plāni un ieceres nav nekas, ja Dievs būs plānojis citādi. Un to ne reizi vien man ir nācies piedzīvot, kaut ne vienmēr to esmu spējis saprast un pieņemt. Tāpēc, pirms, ko sākt, mēģinu taujāt Viņam, vai rīkojos pareizi un atbilde nav ilgi jāgaida, tā atnāk uz manām smadzenēm. Par tās pareizumu arī esmu pārliecinājies, tai nepaklausot un piedzīvojot vilšanos savos paša plānos. Tā taču ir Dievišķā gaisma, kuru Tu man sūti jau tagad uz šo grēcīgo pasauli.

Pabeigt šīs pārdomas gribu ar Bībeles noslēguma vārdiem: „Tiešām es nākšu drīz” (Atkl 22, 20).

Tiešām nāc Kungs Jēzu.

 

Ainārs Kukojs


Fotobilde tapa: 2021.07.13.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: Vecstāmeriena, Gulbenes nov.


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20