Pa Dieva pēdām… (2021_08_29)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


 

Aitas, kas pašas sevi negana…  

 

Mīļais Debesu Tēvs! Šī bilde man atgādina par dzīves autoritātēm un garīgajiem vadītājiem. Kāpēc tā? Esot kalnos, es uzzināju, ka aitu saimnieki pārsvarā tās nagana paši, bet atdod kvalificētiem ganiem, kuri tās gana lielās  kalnu pļavās. Līdzīgi dzīvē – ir jomas, kurās neesam tik kompetenti un zinoši paši, bet ir nepieciešams profesionāļu padoms un viņu palīdzība. Ja tā nav, cilvēks var kļūdīties un ciest, par ko brīdināja pats Kungs Jēzus, sakot: “Vai akls var vadīt aklu? Vai abi neiekritīs bedrē?” (Lk 6, 39). Tāpat var teikt par garīgo dzīvi – lai atpazītu cilvēka gara stāvoli un vadītu viņa dvēseli; lai atšķirtu Dieva iedvesmas no cilvēka gara pamudinājumiem vai pat velna kārdināšanām, dažreiz ir nepieciešami garīgie tēvi, rekolekcijas ar garīgo pavadību vai sadarbība ar kādu Baznīcas lūgšanu grupu.

Dievs, iedrošini mūs meklēt šādu palīdzību, vērsties pie garīgiem vadītājiem ar sirds atvērtību un paļāvību Tevī.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

pr. Pāvils Kamola


Fotobilde tapa: 2018.07.23.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: Małe Ciche, Polija

 


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20