2020_06_07 – sprediķis (xPSK)

+M

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Ejot pretī situācijai, ka draudzes locekļi nevar brīvi pulcēties baznīcā, es piedāvāju paklausīties sprediķi no VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS lielajiem svētkiem (7.06.2020). Bija dots to ierakstīt.


 

Ieraksts atrodas te: drive.google.com

 

Faila lielums: 20 MB
Kvalitāte: 128 kb/s
Laika garums: 22 min

 

Tās dienas lasījumu parametri:

Izc 34, 4b-6.8-9 • Dan 3  (dziedājums) • 2 Kor 13, 11-13 • J 3, 16-18

 

Palīdzības materiāli / galvenās domas

  • Attēli (piemēri)

                          

  • Dievs – Valdnieks un Tiesnesis → mūsu bijāšanās; Dievs – Žēlsirdīgas Pestītājs un Kalps → mūsu paļāvība.
  • Abas patiesības – it kā ceļa, kas ved uz mūžīgo laimi, malas.
  • Mūsu sadarbības ar Dieva žēlastību auglis – mīlestības pilnas attiecības ar pārējiem cilvēkiem.

Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils priesteris