2020_06_07 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Ejot pretī situācijai, ka draudzes locekļi nevar brīvi pulcēties baznīcā, es piedāvāju paklausīties sprediķi no VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS lielajiem svētkiem (7.06.2020). Bija dots to ierakstīt.


Ieraksts atrodas te:


Tās dienas lasījumu parametri:

  • Izc 34, 4b-6.8-9
  • Dan 3  (dziedājums)
  • 2 Kor 13, 11-13
  • J 3, 16-18

Palīdzības materiāli / galvenās domas

  • Dievs – Valdnieks un Tiesnesis → mūsu bijāšanās; Dievs – Žēlsirdīgas Pestītājs un Kalps → mūsu paļāvība.
  • Abas patiesības – it kā ceļa, kas ved uz mūžīgo laimi, malas.
  • Mūsu sadarbības ar Dieva žēlastību auglis – mīlestības pilnas attiecības ar pārējiem cilvēkiem.

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7