2020_05_03 – sprediķis (pr. PSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Ejot pretī situācijai, ka draudzes locekļi nevar brīvi pulcēties baznīcā, es piedāvāju paklausīties sprediķi no Lieldienu ceturtās svētdienas (3.05.2020). Bija dots to ierakstīt.


Ieraksts atrodas te:


Tās dienas lasījumu parametri:

 • Apd 2,14a.36-41
 • 1 P 2,20b-25
 • J 10,1-10

Papildinājums dziļākai meditācijai (atsauces) 

• J 10,1: Mih 2,12.
• J 10,3: Ps 95,7; 100,3; Sak 27,23.; Is 43,1; 3 J 15; Mk 13,34-36; Lk 12,35-38.
• J 10,4: J 10,27.
• J 10,6: J 16,25.29; 2 P 2,22.
• J 10,7: Ps 118,20; J 14,6; Mk 12,10 par.; Mk 11,9 par.; Apd 4,11; 1 P 2,4.7.
• J 10,8: Jer 23,1-2.
• J 10,9: Sk 27,17; At 28,6; 1 Sam 29,6; 2 Sam 3,25 u.t.t.; 1 Hr 4,40; Ez 34,14.


Palīdzības materiāli / galvenās domas

 • Ievadjautājums: Vai gans padara avis par (savu) ganāmpulku, vai tomēr ganāmpulks padara cilvēku par ganu?
 • “Ieiet pa durvīm”
  • Dieva durvis ir pats Kristus un Dieva Mīlestība
  • Ielaušanās pasaules stilā iziet no trim pamatkārdināšanām, kas ir  “miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība” (1 J 2,16)
 • “Durvju sargs”
  • Debesu Tēvs… (?)
  • Svētais Gars… (?)
 • “Avis klausa viņa balsi un viņam seko”
  • Par Jēzus paklausības piemēru: ” Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristū Jēzū, kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu, un, tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos – kas debesīs, kas virs zemes un zem zemes – un lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus Dievam Tēvam par slavu.” (Flp 2,5-11)
 • Dzīvība pārpilnībā 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7