2020_10_04 – sprediķis (xPSK)

+M

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀS LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVII SVĒTDIENAS (4. X 2020.) Bija dots to ierakstīt.

Ieraksts atrodas te: drive.google.com

 

Tās dienas lasījumu parametri: 

  • Is 5, 1-7
  • Psalms 80 (79)
  • Flp 4, 6-9
  • Mt 21, 33-43