2020_10_01 – sprediķis (xPSK)

+M

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no sv. Terēzes no Berna Jēzus un Vissvētākā Vaiga piemiņas dienas (1. X 2020.) Bija dots to ierakstīt.

Ieraksts atrodas te: drive.google.com