2020_04_19 – sprediķis (pr. PSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Ejot pretī situācijai, ka draudzes locekļi nevar brīvi pulcēties baznīcā, es piedāvāju paklausīties sprediķi no Žēlsirdības svētkiem (Lieldienu otrā svētdiena) – 19.04.2020. Bija dots to ierakstīt.

 

Ieraksts atrodas te:

 


Tās dienas lasījumu parametri:/

 • Apd 2,42-47
 • Ps 118, 2-4. 13-15. 22-24
 • 1 P 1,3-9
 • J 20,29
 • J 20,19-31

Palīdzības materiāli:

 • Lūgšana no Svētās Mises otrajā Lieldienu svētdienā
  • Kungs, mūžam žēlsirdīgais Dievs, kas ar gads­kārtējām Lieldienu svinībām stiprini savas tautas ticību, – vairo mūsos savu žēlastību, lai mēs visi saprastu,
   • cik svēts ir Kristības avots, kas mūs vieno,
   • cik varens ir Svētais Gars, kurā mēs atdzimstam,
   • un cik dārgas ir Asinis, ar kurām esam atpirkti.
  • Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā…
 • 1 J 5 
  • 5. Kas ir tas, kas pasauli uzvar, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls? 6. Viņš ir tas, kas nācis caur ūdeni un asinīm. Jēzus Kristus: ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un Gars ir tas, kas liecina, ka Kristus ir patiesība. 7. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars; un šie trīs ir viens. 8. Un trīs ir, kas dod liecību virs zemes: Gars, ūdens un asinis; un šie trīs ir viens. 9. Ja mēs pieņemam cilvēku liecību, Dieva liecība ir lielāka: jo šī ir Dieva liecība, kas lielāka, ka Viņš liecinājis par savu Dēlu.  10. Kas tic uz Dieva Dēlu, tam ir Dieva liecība sevī. Kas netic Dēlam, tas dara Viņu par meli, tāpēc ka tas netic liecībai, ko Dievs liecinājis par savu Dēlu.

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7