2020_07_26 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XVII SVĒTDIENAS (26. VII 2020.) Bija dots to ierakstīt.


Ieraksts atrodas te:


Galvenās domas: 

 • Vecajā Derībā Jēriku ieguva – var teikt – nežēlīgi, nicinoši un darbojoties no ārpuses (“apkārt”). Jaunajā Derībā Jēzus iet caur ar žēlsirdīgo mīlestību, jo grib iegūt sirdis un tās pestīt.
 • Skaties no ārpuses (it sevišķi uz to, kas nav patīkams vai pat ļauns) var viegli kārdināt uz
  • aklo attaisnojumu
  • cietsirdīgu nicināšanu.
 • Jēzus darbība var mums atgādināt citu ceļu, kuru dažreiz izsaka vārdos:
  • iepazīt → lai saprastu → lai piedotu → lai mīlētu
 • Jēzus tikšanās ar Zahēju “iet cauri” līdz cilvēka sirdij, jo
  • cilvēka identitāte ir dziļāka nekā fiziskais “slānis” (te: bija maz auguma)
  • dziļāka nekā bagātība un sabiedriskais statuss (muitnieku priekšnieks un ļoti bagāts)
  • tā atskan sirds dziļumos (tādēļ Jēzus skatās dziļi acīs → acis kā sirds spogulis)
 • Jēzus saka: “šodien man jāpaliek tavā namā!”
  • man vajag → jo Dievs ir Mīlestība → Viņš nevar nemīlēt (mūsdienās bieži notiek izmantošana, nevis mīlestība)
  • tavā mājā → mīlestība notiek starp personām → tās dzīvo savās mājās (mūsdienas bieži cilvēk iz klaidonis bez mājām un bez tēvijas)
  • man jāpaliek → mīlestība ir mūžīga –> tā grib pastāvēt otras personas dzīvē līdz mūžiem (mūsdienas bieži “mīlestība” ilgst tikai līdz grūtību līmenim,; pēc tam šķiras)
 • Kā pēc Jēzus stila iet draudzei cauri, lai atkal “iegūtu”:
  • sv. Jāzepa vīru tikšanos
  • kristīgo mammiņu klubu tikšanos
  • jauniešu tikšanos
  • bērnu ansambļa tikšanos
  • ministrantus kalpošanai pie altāra
  • (visu) draudzes locekļu ceturtdienas euharistisko adorāciju
  • Bībeles stundu
  • skaistus Dieva pielūgsmes vakarus (slavēšanas)
  • to, kas ir Skapulāra derībā, tikšanās
  • pr. Litaunieka, Latvijas mocekļa (privāto?) kultu
  • svēto, kuru relikvijas ir draudzē, pagodināšanas dievkalpojumus
  • draudzes klusuma dienas
  • draudzes nakts adorācijas Aglonā
  • tos, kuri no sirds, labprātīgi dekorēs altārus Kristus, V. J. Marijas un svēto svētkiem
  • tos, kas liks ziedus
  • ērģelnieku un draudzes kori
  • tos, ka piedāvās dziesmas Euharistijas laika un kuri apkalpos ekrānu ar dziesmu vārdiem
  • tos, kas iesaistīsies draudzes (dekanāta) avīzē
  • bērnus, kuri spēlējas krūmos baznīcas priekšā, kurus neviens līdz šim neieveda Baznīcā
  • laulātos pārus, kuri kādreiz varēja būt citiem par paraugu, bet tagad viņi pat nepiedalās svētdienas Sv. Misē (kaut trešo Dieva bausli neviens nebija līdz šim atsaucis)
  • to, kas jau šķīrušies
  • cilvēkus, kuri nevar garīgi piecelties savās atkarībās

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7