2020_11_01 – sprediķis (xPSK)

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no VISU SVĒTO LIELAJIEM SVĒTKIEM (1. XI 2020.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
  • Atkl 7, 2-4.9-14
  • Psalms 24 (23)
  • 1 J 3, 1-3
  • Mt 5, 1-12a

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7