2020_07_12 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XV SVĒTDIENAS (12. VII 2020.) Bija dots to ierakstīt.


Ieraksts atrodas te:


Tās dienas lasījumu parametri:

Is 55, 10-11 • Ps 65 (64) • Rom 8, 18-23 • Mt 13, 1-23


Lauras Feldbergas bilde šīs dienas Evaņģēlijam


Palīdzības materiāli / galvenās domas

 • Priekš kam cilvēkam ir ausis?!?
  • Kam ir ausis, tas lai klausās!
  • … lai pirmkārt klausās Dieva Vārdu, lai to izpildītu un dzīvotu skaistu dzīvi!
  • … lai būvē attiecība ar pārējām personām un dzīvo visas radības vidū
 • Kur ir jūsu Bībele…?!? Tur ir vairāk nekā laimīgie numuriņi loterijai; tur ir mūžīgās dzīves vārdi!
 • Dieva Vārda spēks:
  • Tas radīja pasauli
  • dziedināja cilvēkus, atbrīvoja no ļaunajiem gariem, darīja brīnumus
  • cieta, nomira un ir augšāmcelies, lai atpirktu cilvēci no grēkiem
  • atsūtīja Baznīcai savu Svēto Garu, lai tas turpinātu Dieva Vārda darbību mūsos, starp mums, caur mums
 • Atrasta sevi attiecībās ar Dieva Vārdu:
  • kā bērns ar vecākiem
  • kā slims ar ārstu
  • kā līgava ar līgavaini!
 • Līdzība par sējēju vai līdzību par (mūsu) sirds zemi… ?
 • Sadarbības ar Dieva Vārdu līmeņi:
  • Pie katra, kas dzird Vārdu par Valstību un nesaprot, atnāk ļaunais un izrauj to, kas bija iesēts viņa sirdī. Šis ir tas, kas bija iesēts ceļmalā.
  • Iesētais klinšainā vietā ir tas, kas Vārdu dzird un tūlīt ar prieku to pieņem, bet tam nav sakņu, viņš ir nepastāvīgs. Ja sākas spaidi vai vajāšanas Vārda dēļ, viņš tūlīt ieļaunojas.
  • Starp ērkšķiem iesētais ir tas, kas Vārdu dzird, bet pasaules rūpes un bagātības viltība nomāc Vārdu, un tas paliek bez augļiem.
  • Labā zemē sētais ir tas, kas Vārdu dzird un saprot, un nes augļus – cits simtkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus un cits trīsdesmitkārtīgus.”

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7