2020_06_14 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XI SVĒTDIENAS (14.06.2020). Bija dots to ierakstīt.


Ieraksts atrodas te:


Tās dienas lasījumu parametri:

 • Izc 19, 1-6a
 • Ps 100 (99)
 • Rom 5, 6-11
 • Mt 9, 36–10, 8

Palīdzības materiāli / galvenās domas

 • {Izc 19, 1-6a → pagātne, tagadne nākotne → miesas dimensija} + {Rom 5, 6-11 → pagātne, tagadne nākotne → gara dimensija} =  {jūs būsiet man svēta tauta un priesteru valstība}
 • Mt 9, 36–10, 8 → “Neejiet pie pagāniem un neejiet samariešu pilsētās! Bet labāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm ” → sūtīti pirmkārt pie pazudušajiem druaudzes locekļiem?
 • Kuri ir sūtīti?  
  • Mt 9, 36–10, 8 → apustuļi
  • Lk 10, 1 → citi septiņdesmit divi mācekļi
  • Mk 16,17-18 → visie Kristum ticīgie
 • “Darba rīki (Mt 9, 36–10, 8)
  • Viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas slimības un visas kaites
  • Iedami sludiniet, sacīdami: “Debesu valstība ir tuvu!”
  • dziediniet slimos,
  • augšāmceliet mirušos,
  • spitālīgos dariet tīrus,
  • izdzeniet ļaunos garus;
  • par velti esat saņēmuši, par velti dodiet!
 • Ko dara priesteri?
  • Ebr 5, 3  → viņam [katram augstajam priesterim] jāupurē kā par tautas, tā arī par saviem grēkiem
  • Ebr 7, 27  → priesteri ik dienas upurē dāvanas vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7