2020_11_29 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no ADVENTA PIRMĀS SVĒTDIENAS (29. XI 2020.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Is 63, 16b-17.19b; 64, 3-7
 • Psalms 80 (79)
 • Mk 13, 33-37

Galvenās domas 

 • Atrasties ainavās
  • Adventā, kas stāstā par Jēzus pirmo atnākšanu un norāda un otro atnākšanau pastarā dienā
   • tātad: Pestītaja, Jēzus Kristus atnākšana ↔ es un mana dzīve ↔ pastarā diena un Viņa otrā atnākšana
  • pirmaja lasījumā, kurš sniedzas līdz radīšanai
   • tātad: pasaules radīšana ↔ es un mana grēcīga dzīve ↔ Jēzus Iemiesošanās, lai man un mūs atpestītu
 • Papildia šo saturu dramatiskais Psalms 80. (it sevišķi lūdzoties ar visu psalmu)
  • bēz Dieva žēlsirdības mūs izpostīs mūs pašu grēks
  • tomer sauciens pēc apžēlošanās
 • Kad pie ta vajag glābiņu, sv. Pāvils norāda (otrais lasījums), ka Kristū mums ir dots viss!!!
 • No mūsu puses vajag pastāvēt cīnā.
 • Evaņģēlija ainava:
  • mana dzīve ir man uzticēta no Dieva
  • Dievs gaida manu sadarbību ar Viņu
  • bet atbildēt uz dzīves dāvanu vajadzētu
   • nevis baiļu no soda dēļ
   • nevis pašas balvas Debesīs dēļ
   • bet tīras mīlestības uz Dievu un atbildības par skaisto dāvanu dēļ

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7