2020_12_20 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENAS (20. XII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16
 • Psalms 89 (88)
 • Rom 16, 25-27
 • Lk 1, 26-38

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Uz tiks bagāta apraksta par tikšanās apstākļiem fona tiks pārsteidzoši īss sveiciens?
  • …jo Dievs precīzi zināja, kam un kad un kur ir jau mūžībā paredzēta Viņa žēlastība
 • “Priecājies, piepildītā ar Dieva žēlastību!!!” 
  • Īstais sirds prieks nāk no reāli saņemtas un piedzīvotas Dieva žēlastības.
 •  Visa šī tikšanās notiek dialogā.
  • V. J. Marijas (un mums) joprojām vajadzēja (vajag) augt Dieva žēlastības saprašanā un strādāt pie sirds atvērtības tai.

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7