2020_12_24 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJAS (24. XII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Is 62, 1-5
 • Psalms 89 (88)
 • Apd 13, 16-17.22-25
 • Mt 1, 1-25

 


Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Is 62
  • spēcīgie atslēgas vārdi: “atstātā” + “izpostītā”  → “viņa man labpatīk”  + “salaulātā” 
  • cilvēka grēks, posts → Dieva Iemiesošanās, lai atpestītu → lai katra dvēsele ir skaista un laimīga Dieva līgava
 • Apd 13
  • lai mūs pie tā pārliecinātu → ieraudzīt trīs ticības pieredzes līmeņus
   • no Izraēļa vēstures: viņi bija svešumā, Ēģiptes zemē → Dievs padarīja viņus par lielu tautu, un ar spēcīgu roku izveda viņus no turienes → jo izredzēja, iemīlēja viņus
   • līdzīgi bija ar Bērnu Jēzu: “Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī, sacīdams: «Celies un ņem Bērnu un Viņa Māti, un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev sacīšu, jo notiks, ka Herods meklēs Bērnu nonāvēšanai!» Viņš, uzcēlies naktī, paņēma Bērnu un Viņa māti un aizgāja uz Ēģipti. Un viņš bija tur līdz Heroda nāvei, lai izpildītos, ko Kungs ir sacījis caur pravieti, kas priekš sludināja: «No Ēģiptes es aicināju savu Dēlu.»” (Mt 2, 13-14 [sal. Os 11,1]) → un tad: “[Tēva] balss no debesīm sacīja: «Šis ir mans mīļais Dēls, kurš man labpatīk.»” (Mt 3,17)  + “Šo Jēzu, ko jūs sitāt krustā, Dievs padarīja Viņu par Kungu un Kristu [Mesiju]” (Apd 2,36)
   • trešajā līmenī esmu es pats un manas dzīvēs vēsture
 • Mt 1
  • Evaņģēlijs pastiprina šo patiesību, rādot, ka līdz Jēzus piedzimšanai un Dieva svētībai mums visiem Viņā, Dieva žēlastība gāja cauri tik daudz paaudzēm, dzīves apstākļiem un konkrētām cilvēkus sirdīm, un starp tiem ne visi bija lielā svētuma, bez grēka, bez cilvēciskā vājuma
  • bet Debesu Tēva mīlestība ir pāri visiem grēkiem un ir uzticīga
  • noslēguma jautājums: vai es – tāpat kā Jāzeps – gribēšu atvērties Dieva atnākšanai, Viņa mīlestībai Jēzū Kristū
  • īpašs “pakāpiens” pie tā: pieņemt Viņu, pieņemot iepriekš Vissvētāko Jaunavu Mariju (Marija vienmēr ved pie Jēzus; Jēzus vēlas atnākt pie mums caur Viņu)
  • mazs smaids (pamudinājums) pie tā – šī mēneša avīzes vāks

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7