2020_08_15 – sprediķis (xPSK)

+M

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANAS DEBESĪS lielajiem svētkiem (15. VIII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

Ieraksts atrodas te: drive.google.com

 

Tās dienas lasījumu parametri: 

  • Atkl 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab
  • Psalms 45 (44)
  • 1 Kor 15, 20-26
  • Lk 1, 39-56

 


Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils priesteris