2020_12_06 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no ADVENTA OTRĀS SVĒTDIENAS (6. XII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Is 40, 1-5.9-11
 • Psalms 85 (84)
 • 2 Pēt 3, 8-14
 • Mk 1, 1-8

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Tuksnesis
  • nav komforta zonas
  • tālu no ikdienišķā virpuļa
  • var pamanīt augstākās vērtības
 • Balss
  • klusēt, lai sadzirdētu un saprastu
  • tik daudz veidu, caur ko sadzirdēt Vārdu
  • pamanīt aizkustinātu sirds “stīgu”
 • Ceļš (līdzens) – pazemība (dzīvot pateisībā)
  • pauguri kā dzīves lepnība (es pārī cilvēkiem un Dievam…?)
  • ielejas kā dzīves lepnība (es suņa līmenī, zemāk nekā cilvēks, zem nulles…?)
  • Dievs grib līdzenu ceļu, lai satiktos ar mani!!!
 • Kristība / grēksūdze
  • gribot ceļu uz satikšanos, izmest no dzīves grēku
  • drosme atzīties (publiski!)
  • Jāna / Baznīcas kalpošana pie tā
  • neaizmirst – Dieva žēlastības un žēlsirdības upe tika sagatavot pirms manas domām par grēku izsūdzēšanu (sal., piemēram: Ez  47, 1-12; J 4, 1-42)
 • Kungs / Jēzus – Emanuēls
  • mērķis visam iepriekšējam – baudīt Pestīšanu virs zemes un Debesīs
  • pazīt Dievu – Jēzus, kurš ir tik ļoti tuvu
  • identificēt: Jēzus Kristus = Emanuēls (Dievs-ar-mums)
  • sevišķa Viņa klātbūtne un tuvība caur Svēto Komūniju
  • Dievs grib dzīvot manī (sal. Ga 2, 20!)

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7