2020_06_11 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU lielajiem svētkiem (11.06.2020). Bija dots to ierakstīt.


Ieraksts atrodas te:


Tās dienas lasījumu parametri:

 • At 8, 2-3.14b-16a
 • Ps 147
 • 1 Kor 10, 16-17
 • J 6, 51-58

Palīdzības materiāli / galvenās domas

 • Attēls no Romas Misāles (sekos…)

 

 • Atbilstoši bildēm teksti
  • kreisajā pusē:
   • Dedit ei sacerdos sanctificatum panem. (1 Reg 21,6)
   • Tad priesteris viņam iedeva svēto maizi, šo svētumu, (1 Sam 21,6)
  • labajā pusē:
   • David et omnis domus Israhel ducebant arcam. (2 Reg 6,15)
   • Dāvids un viss Israēla nams pārveda kalnup (Kunga Dieva) šķirstu. (2 Sam 6,15)
 • Pie Dāvida situācijas ar svēto maizi atsaucās Kungs Jēzus:
  • Bet Viņš sacīja tiem: Vai jūs neesat lasījuši, ko darīja Dāvids un tie, kas bija ar viņu, kad tas bija izsalcis? Kā viņš iegāja Dieva namā un ēda upura maizi, kuru viņam un arī tiem, kas ar viņu bija, ēst nepienācās, bet tikai vienīgi priesteriem? (M t 12,3-4)
  • Un Viņš sacīja tiem: Vai jūs nekad neesat lasījuši, ko darīja Dāvids, kad tam bija trūkums, un viņš pats bija izsalcis, un tie, kas ar viņu bija? Kā viņš augstā priestera Abiatara laikā iegāja dievnamā un ēda upura maizi, kuru nevienam nenācās ēst, kā vien priesteriem; un viņš deva tiem, kas ar viņu bija. (Mk 2,25-26)
  • Un Jēzus atbildēja viņiem, sacīdams: Arī to jūs neesat lasījuši, ko Dāvids un tie, kas ar viņu bija, darīja, kad bija izsalcis? Kā viņš iegāja dievnamā, un, paņēmis upura maizes, kuras nevienam nav brīv ēst, kā tikai priesteriem, ēda un deva tiem, kas ar viņu bija. (Lk 6,3-4)

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7