2020_12_27 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristu! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no SV. ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA SVĒTKIEM (27. XII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Sīr 3, 3-7.14-17a
 • Psalms 128 (127)
 • Kol 3, 12-21
 • Lk 2, 22-40


Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • bērnu veltīšana Dievam
  •  kristība, iestiprināšana, laulībā
  • bet arī drīz pēc dzemdībām…
  • dažiem tas ir normāli ticība – sal. liecības + dziesma “Jaunava svētā…”:
   • “Mātes nes bērnus, lai Tu viņus sargā, kad viņi slimo un cieš sāpes bargas. Ar Tavas svētās glābšanas palīgu redz savus bērnus veselus, priecīgus.”
 • Sīr 3 – pamācība bērniem
  • Dieva kārtība: bērni → vecāki → Dievs
  • ciena un atbalsti vecākus, tad Dievs svētī tevi!
 • Ps 128 – pamācība vecākiem
  • Dieva bijāšana (it sevišķi vīrs – ģimenes galva) → tad Dievs svētīs viņu, sievu un bērnus!
 • Kol –  formācija visai ģimenei
  • augt tikumos (sirsnīgā žēlsirdībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, mīlestībā, Kristus miers…)
  • esam grēcinieki → vajadzīga piedošana
  • palīdz formācijai → Dieva Vārds ģimenes vidū + psalmi, dziesmas, himnas (Baznīcas dziesmas ar dzīļu saturu, piemēram “Jaunava svētā”, “Ak svētais Jāzep”+ “Stundiņas” + “Rūgtās asaras”…)
   • pārbaudi → dziesmā “Ak svētais Jāzep”: par Dieva vadību, par paklausību, par izpalīdzību, par svēto sadraudzību, par grēku piedošanu, par mūžīgo dzīvi
  • no tā izaugs ģimenes darbi Dieva godam
 • Evaņģēlijs → par veltīšanos trīs ticības līmeņos
  • saskaņā ar Likumu → Marija un Jāzeps
  • Svētā Gara pamudinājumā → Simeons
  • pēc sirds, kas ilgi formēta caur lūgšanu, gavēni un kalpošanu → Anna (≈ 50 kalpošanas gadi?)
 • un svētība bērnam nenāk vien caur vecākiem
  • līdzība → trauks traukā traukā
   • Jēzus sirds “trauks” Dieva Tēva piepildīts
   • (jo) Viņu veltī Dievam vecāki, Jāzeps un Marija un Dieva svētī arī viņus
   • bet viņiem kalpo ģimene caur ticību (Baznīca) → Simeons un Anna

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7