Svētdienas un svētku Evaņģēlijs (2021_7-12)

M

 

Ja kādreiz gribētos vēl reiz nolasīt un pārdomāt svētdienas un svētku Evaņģēliju, kas bija 2021.gadā, un ja gribētos pārdomāt zīmējumus, kādus pie tiem piedāvāja Laura Feldberga MT izdevumā, Ingunas Jankovska un Ineses Sliņķes, tad te ir iespēja.

Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils, priesteris


 

 

2021. jūlijs – dienu saraksts

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena

(4. VII 2021.)

1. Un Viņš, izgājis no turienes, gāja uz savu dzimteni; un Viņa mācekļi sekoja Viņam. 2. Un, kad atnāca sabats, Viņš sāka mācīt sinagogā; un daudzi, Viņu dzirdēdami, brīnījās par Viņa mācību, sacīdami: No kurienes Viņam tas viss? Un kas tā par gudrību, kas Viņam dota, un tādi brīnumi, kas notiek ar Viņa rokām? 3. Vai Viņš nav galdnieks, Marijas dēls, Jēkaba un Jāzepa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis? Un vai Viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ieļaunojās no Viņa. 4. Un Jēzus sacīja viņiem: Nekur pravietis nav bez cieņas, izņemot savu dzimteni, savu māju un savus radus. 5. Un Viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, tik vien nedaudzus slimniekus Viņš dziedināja, uzlikdams rokas. 6. Un Viņš brīnījās par viņu neticību; un mācīdams Viņš apstaigāja apkārtnes miestus. 

(Mk 6, 1-6)

 

Lasa: Juris Jankovskis


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:
Mt 13, 53-58;
Mk 6, 1-6;
Lk 4, 16-30

Atsauces:
• Mk 6,1-2 par.: Mt 19,1; 11,1 (7,28; 26,1); Mk 1,9.24 u.t.t..; 1,21; 3,1-6.
• Mk 6,1: Apd 7,20n; 22,3; Lk 2,51; Apd 17,2; 13,14; 16,13.
• Mk 6,2b par.: Mt 13,58 par.; Mk 9,39; 7,37 u.t.t.; Apd 19,11; 2 Kor 12,12.
• Mk 6,3 par.: 1 Sam 13,19; Ties 11,1n; 1 Ķēn 7,17; Lk 7,12; Apd 16,1; 23,16; Ga 4,21; Lk 3,23; Mk 3,21.31 par.; J 7,5; Apd 1,14; 1 Kor 9,5; Ga 1,19; 2,9.12; Apd 12,17; 15,13; 21,18; 1 Kor 15,7.
Mk 6,3 (par vārdu „brāļi” un „māsa”): sal. Rad 13,8; 14,16; 29,15; Lev 10,4; 1 Hr 23,22n; J 7,3n; Apd 1,14; 1 Kor 9,5; Ga 1,19)
Mk 6,4: J 4,44;
Mk 6,5 par.: Mt 8,10; Apd 7,58; 14,19.


Ingunas Jankovskas zīmējums

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena

(11. VII 2021.)

7. Un Viņš aicināja tos divpadsmit, un sāka tos sūtīt pa diviem, un deva tiem varu pār nešķīstajiem gariem. 8. Un Viņš pavēlēja tiem nekā neņemt ceļā līdz: ne somu, ne maizi, ne naudu jostā, bet tikai spieķi, 9. Un apaut sandales un neuzvilkt divus svārkus. 10. Un Viņš tiem sacīja: Kur jūs kādā mājā ieiesiet, tur palieciet, kamēr no turienes iziesiet. 11. Un ja kāds jūs neuzņemtu un jūs neuzklausītu, iziedami no turienes, nokratiet putekļus no savām kājām tiem par liecību! 12. Un viņi izgāja un sludināja grēku gandarīšanu. 13. Un viņi izdzina daudz ļauno garu un daudzus slimos svaidīja ar eļļu, un darīja tos veselus. 

(Mk 6, 7-13)

Lasa: Agrita Ābeltiņa


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:
• Mt 10,5-14
• Mk 6,7-13;
• Lk 9,1-6

Līdzīga tēma:
• Mt 9,35;
• Mt 10,1;

Atsauces:
• Mk 6,6 par.: Mt 4,23; Mk 1,39; 3,20-4,34; Lk 8,1.
• Mk 6,7 par.: Lk 4,36; Mt 3,2 par.; Mk 3,13; Mt 4,17 par.; Apd 13,1-3; Lk 10,1; Mt 10,24.
• Mk 6,8-9 par.: Rad 32,10; Izc 12,11; 1 Tes 2,1-12; Apd 12,8; Lk 3,11; Izc 12,11; Sk 18,31; 2 Tes 3,9.
• Mk 6,11 par.: Apd 13,51; 18,6; Mk 1,44; 13,9; Lk 5,14; 21,13.
• Mk 6,12n par.: Is 1,6; Lk 10,34; Jk 5,14; Mk 3,14; 16,18.


Ingunas Jankovskas zīmējums

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena

(18. VII 2021.)

30. Un apustuļi, sapulcējušies pie Jēzus, pastāstīja Viņam visu, ko tie bija darījuši un mācījuši. 31. Un Viņš tiem sacīja: Nāciet savrup vientuļā vietā un atpūtieties drusku! Jo daudz bija to, kas nāca un gāja, un viņiem nebija pat laika ēšanai. 32. Un viņi, iekāpuši laivā, aizbrauca savrup vientuļā vietā. 33. Un tie redzēja viņus aizbraucam, un daudzi uzzināja to. Un tie kājām no visām pilsētām saskrēja tur, aizsteidzoties viņiem priekšā. 34. Un Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu; un Viņam kļuva to žēl, jo tie bija kā avis, kam nav gana; un Viņš daudz mācīja tos.

(Mk 6, 30-34)

Lasa: Sanija Liepiņa


 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

• Mk 6, 30 par: Mt 10,2; Mk 3,14
• Mk 6, 31 par: Mk 1,35.45; 2,2.15; 3,20; Mk 6,32-; 8,1-
• Mk 6,32 par.: Lk 10,13; Mt 11,21; J 6,23.
• Mk 6,33 par.: Mk 6,54-55; Mt 5,1; 15,29.
• Mk 6,34 par.: Izc 16,4; 1 Ķēn 17,8-16, 2 Ķēn 4,42-44; Sk 27,17; Ez 34,5.23; 1 Ķēn 22,17: Mt 9,36;


Ingunas Jankovskas zīmējums


Bezsvara stāvoklis

Kāpēc tu brīnies?
Melnais caurums
tapa pēc kritiena…

Tagad siržu gravitācija
iesūc vārdus un dāvanas
un joprojām paliek badā.

Vai kāds padomās,
lai tās mutē iemestu
cilvēka un Dieva Krustu?

Visas grāmatas norāda,
ka tās aizrīšanās laikā
varēs izmest tīklus zvejai.

…kad taisīsi ugunskuru,
lai izceptu lielo ieguvumu,
Zivs turēs vaļā Debess vārtus…

Iedomājies, kā tu brīnīsies,
kad visi mūsu vārdi un žesti
dejos priecīgi bezsvara stāvoklī!

 

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS
GADADIENA

(25. VII 2021.)

1. Un Viņš, iegājis Jērikā, gāja tai cauri. 2. Un, lūk, kāds cilvēks, vārdā Zahejs, kas bija muitnieku priekšnieks un bagāts, 3. Meklēja Jēzu redzēt, kas Viņš ir, un nevarēja ļaužu dēļ, jo bija mazs augumā. 4. Un tas, paskrējis uz priekšu, uzkāpa vīģes kokā, lai Viņu redzētu, jo tur Viņam bija jāiet garām. 5. Un kad Jēzus atnāca tai vietā, Viņš, uz augšu paskatījies, ieraudzīja to un sacīja viņam: Zahej, kāp steigšus zemē, jo šodien man jāpaliek tavā namā! 6. Un tas steigšus nokāpa un uzņēma Viņu ar prieku. 7. To redzot, visi kurnēja, sacīdami, ka Viņš apmeties pie grēcīga cilvēka. 8. Bet Zahejs piecēlies sacīja Kungam: Lūk, Kungs, pusi no savas mantas es atdodu nabagiem; un es atdošu četrkārtīgi, ja es kādam to būtu nokrāpis. 9. Jēzus sacīja viņam: Šodien šim namam notikusi pestīšana, jo arī šis ir Ābrahama dēls. 10. Jo Cilvēka Dēls nācis meklēt un pestīt to, kas bija zudis.

(Lk 19, 1-10; lekcionārijs VI, nr. 23, 311.lpp.)

 

Lasa: Kārlis Jankovskis 


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

Līdzīga tēma:
• Mt 9, 9-13; Mk 2, 13-17; Lk 5, 27-32 
Atsauces:
• Lk 19,2: Lk 3,2; 7,34; 18,15.
• Lk 19,6: Lk 15,5.
• Lk 19,7: Lk 5,30; 15,2.
• Lk 19,8: Lk 16,1-; 18,22; Izc 22,1-4; Sk 5,6-; 2 Sam 12,6.
• Lk 19,9: Ez 34,16; Lk 15,4-7; Mt 18,12-14; Lk 9,56; J 3,17; 1 Tim 1,15.
• Lk 19,10: Mt 10,6; Lk 5,32; Ez 34.


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ineses Sliņķes zīmējums


Visu Zaheju svētki

 

Vai pamanīji?!

Baznīcu un māju torņos
smaida Jēzus un Zahejs!

Viņi tur ir uzkāpuši,
lai varētu labi redzēt,
kad cilvēce ies sirdij garām.

Īstajā brīdī parādīs
savus caurdurtos sānus
un teiks tai četrkārtīgi:
“Es tevi mīlu! Atnāc…!”

 

pr. Pāvils

2021. augusts – dienu saraksts

 

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. augusts)


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena

(1. VIII 2021.)

24. Kad ļaudis redzēja, ka tur nav ne Jēzus, ne Viņa mācekļu, tie iekāpa laivās un brauca uz Kafarnaumu, lai meklētu Jēzu. 25. Un tie, atraduši Viņu viņpus jūras, sacīja Viņam: Rabbi! Kad Tu šeit atnāci? 26. Jēzus viņiem atbildēja, sacīdams: Patiesi, patiesi es jums saku: jūs meklējat mani nevis tāpēc, ka redzējāt brīnumus, bet tāpēc, ka baudījāt maizi un paēdāt. 27. Necentieties pēc iznīkstošās barības, bet pēc tādas, kas paliek mūžīgai dzīvei, ko Cilvēka Dēls jums dos, jo Viņu Dievs Tēvs apzīmogojis. 28. Tad tie Viņam sacīja: Kas mums jādara, lai darītu Dieva darbus? 29. Tad Jēzus atbildēja viņiem, sacīdams: Tas ir Dieva darbs, lai jūs ticētu uz to, ko Viņš sūtījis. 30. Tad tie sacīja Viņam: Kādu zīmi tad Tu dod, lai mēs redzētu un ticētu Tev? Ko Tu darīsi? 31. Mūsu tēvi ēda mannu tuksnesī, kā tas rakstīts: maizi no debesīm Viņš deva tiem ēst. 32. Tad Jēzus tiem sacīja: Patiesi, patiesi es jums saku: ne Mozus jums deva maizi no debesīm, bet mans Tēvs dod jums patieso debessmaizi. 33. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulei dod dzīvību. 34. Tad tie Viņam sacīja: Kungs, dod mums vienmēr šo maizi! 35. Bet Jēzus viņiem sacīja: Es esmu dzīvības maize; kas pie manis nāk, tas neizsalks; un kas uz mani tic, tam neslāps nekad. 

(J 6, 24-35)

Lasa:  Gatis Pujāts


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

Līdzīgas vietas:
• Mt 13,54b-57; Mk 6,2b-3; Lk 4,22
• Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20; 1 Kor 11,23-26

Atsauces: 
• J 6,26: J 2,11.
• J 6,27: J 4,32; 7,37-; J 4,14.
• J 6,28: J 3,21; Atkl 2,26.
• J 6,29: 1 J 3,23.
• J 6,30: Mt 12,38; 16,1; Mk 8,11; Lk 11,16; J 2,18.
• J 6,31: Izc 16,4-; At 8,3; Ps 105,40; Gudr 16,20; Ps 78,24; Izc 16,4.
• J 6,33: J 6,46-.
• J 6,34: Is 55,1; Sak 6,5; J 4,15; Mt 6,11; Lk 11,3.
• J 6,35: Sīr 24,21; J 4,13-14; 7,37-.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 1.08.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Tik tālu

 

Cik tālu ir
bilde un redze
no zīmēm un atgriešanās?

Cik tālu
maize un sātība
no brīnumiem un ticības?

Cik tālu
tuksnesis un Mozus
no grēka un manis?

Vai tik tālu,
kā ēna no saules
un cilvēks no Dieva?

pr. Pāvils

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena

(8. VIII 2021.)

41. Tad jūdi kurnēja pret Viņu tāpēc, ka Viņš sacīja: Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. 42. Un viņi sacīja: Vai šis nav Jēzus, Jāzepa dēls, kura tēvu mēs pazīstam? Kā tad Viņš saka: Es esmu nācis no debesīm? 43. Tad Jēzus atbildēja viņiem, sacīdams: Nekurniet savā starpā! 44. Neviens nevar pie manis nākt, ja Tēvs, kas mani sūtījis, nevelk viņu; un es to uzmodināšu pastarā dienā. 45. Ir rakstīts praviešos: Un visi būs Dieva mācīti. Ikviens, kas no Tēva dzirdējis un mācījies, nāk pie manis. 46. Nevis ka Tēvu kāds būtu redzējis. Tikai Tas, kas no Dieva ir, Tas Tēvu ir redzējis. 47. Patiesi, patiesi es jums saku: Kas uz mani tic, tam ir mūžīgā dzīvošana. 48. Es esmu dzīvības maize. 49. Jūsu tēvi ēda mannu tuksnesī un nomira. 50. Šī ir maize, kas no debesīm nākusi, lai katrs, kas no tās ēd, nemirtu. 51. Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. 

(J 6, 41-51)

 

Lasa: Vanesa Tīmule


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

• J 6,41: Izc 16,2; 17,3; Sk 11,1.4-6; 14,1-3.
• J 6,42: Mk 6,3; Mt 13,55; Lk 4,22.
• J 6,44: Is 54,13; Jer 31,34; Dz 1,4.
• J 6,45: Apd 7,42; 13,40; Rom 9,25; Is 54, 13; J 31,33-34; Jer 24,7; Jl 2,27; Hab 2,14; 1 J 2,20.27; 1 Tes 4,9.
• J 6,46-47: J 6,33.35.53.
• J 6,48: Izc 16,15.
• J 6,49-50: Sk 14,23; At 1,35; 1 Kor 10,3.5.
• J 6,51: Lk 22,19; 1 Kor 11,24.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 8.08.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Mirkļa un mūžības ceļojums

 

Kad cilvēks dodas ceļā,
gatavo mugursomu,
kurā iespiest savu pasauli.

Kad Dievs devās ceļā,
gatavoja maizi konsekrācijai,
kurā ielika tikai Mīlestību.

Bet kad atnāks tavs laiks,
lai ceļotu pēdējo reizi…
Kam tev būs vieta..? Ko tu ņemsi…?

pr. Pāvils

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

Svētā Meinarda – Latvijas aizbildņa lieli svētki

(14. VIII 2021.)

  Pēc Jēzus augšāmcelšanās vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un, Viņu ieraudzījuši, tie Viņam atdeva godu. Bet daži šaubījās. Tad Jēzus, piegājis klāt, viņus uzrunāja, sacīdams: “Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā un mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām.”

(Mt 28, 16-20)

Lasa: Sanija Liepiņa


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Mt 28,16: 1 Kor 15,5-6; Lk 24,9.33; Apd 1,26; 2,14; Mk 16,14; Mt 26,32; 28,7.10; 5,1; 17,1.
• Mt 28,17: Mt 28,9; Mk 16,11.13; Lk 24,37.41; J 20,25.
• Mt 28,18: Mt 9,6; 11,27; Lk 5,24; 10,22; J 3,35; 13,3; 17,2; 3,27; 2 Sam 7,13; Dan 7,14; Lk 24,51; Apd 1,9; Flp 2,9-11.
• Mt 28,19: Mt 24,14; 26,13; Mk 14,9; 13,10; 16,15; Apd 1,8; Kol 1,23; Mt 25,32; 10,5-6; 8,11-12; 21,43.; Kol 1,23; Apd 2,38; 14,21; 16,31.33.; Rom 1,16; 10,18; 1 Kor 9,20.
• Mt 28,20: Rad 28,15; Izc 3,12; Joz 1,5.9; Is 41,10; Ties 6,12; Mt 1,23; Ag 1,13; Mt 5,19; 18,20; Apd 18,10.; Mt 13,39-40.49; 24,3-.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 14.08.2021.)


⇑  atpakaļ  ⇑

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki
(MĀRAS ZEMES KARALIENES UN AIZBILDNES lieli svētki)

(15. VIII 2021.)

39. Bet Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. 40. Un viņa, iegājusi Zaharija namā, sveicināja Elizabeti. 41. Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara; 42. Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis! 43. Un no kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? 44. Jo, lūk, tiklīdz tava sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. 45. Un svētīga tu esi ticēdama, ka tas izpildīsies, ko Kungs tev sacījis. 46. Un Marija sacīja: Augsti slavē Kungu mana dvēsele. 47. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā, 48. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, 49. Jo Varenais lielas lietas manī darījis; un svēts ir Viņa vārds. 50. Un viņa žēlsirdība paliek paaudžu paaudzēs tiem, kas Viņa bīstas. 51. Viņš parādīja varu ar savu elkoni, izklīdinādams lepnos savā sirdsprātā. 52. Viņš varenos gāza no troņiem un paaugstināja pazemīgos. 53. Izsalkušos viņš pildīja labumiem un bagātos atstāja tukšā. 54. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atminējies savu žēlsirdību, 55. Kā Viņš runājis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa pēctečiem mūžīgi. 56. Bet Marija palika pie viņas kādus trīs mēnešus un tad atgriezās savās mājās.

(Lk 1,39-56)

Lasa: Beatrise Birzniece


Papildinājums dziļākai meditācijai

Atsauces:
• Lk 1,39: Apd 8,27; Rad 22,3; 2 Sam 2,1.
• Lk 1,41: 2 Sam 6,16; Rad 25,22 (LXX); MaI 3,20; “Maria” Lk 2,19; Rad 25,22; Lk 1,15.67.
• Lk 1,42: At 28,3n; Ties 5,24; Judt 13,18; Rad 14,19n utt.; Lk 11,27.
• Lk 1,43: Apd 2,30; Ps 132,11; sal.:. 2 Sam 6,9; 24,21; Ps 110,1; Sīr 51,10.
• Lk 1,45: Lk 1,48; Apd 27,25; Ebr 11,11.
• Lk 1,46-55: 1 Sam 1,1-10.
• Lk 1,46: Ps 40,16; 77,2n; Lk 1,58; Apd 5,13; 10,46; 19,17.
• Lk 1,47: Hab 3,18 (Is 61,10); 1 Sam 2,1; Ps 34,9; 24,5; 25,5; Sīr 51,1; 1 Tim 1,1; 2,3; 4,10; Tit 1,3; 2,10; 3,4.
• Lk 1,48: 1 Sam 1,11 (Ps 113;5n); At 26,7; Ps 30,7; Judt 6,19; Rad 29,32; 1 Sam 9,16; 2 Sam 16,12; 2 Ķēn 14,26; Ps 9,14; 25,18; Lk 1,38.53; Lk 5,10; Apd 18,6; Lk 1,45; 11,27; MaI 3,12; Rad 30,13. • Lk 1,49: Apd 2,11; At 10,21; Ps 70,19; 126,2n; 121,4; Sof 3,17 utt.; Ps 111,9.
• Lk 1,50: Ps 102,13.17; 89,2; Lk 1,58.72.78.
• Lk 1,51: Ps 89,11 (2 Sam 22,28); 118,15; 18,28; Jer 32,17; Rad 11,4.8.
• Lk 1,52: Ez 21,31 (Ps 147,6; Īj 12,19; 5,11; 1 Sam 2,7); Sīr 10,14; Lk 1,48; sal.: Jk 4,6; 1 P 5,5 (Sak 3,34).
• Lk 1,53: Ps 106,9 (Ps 21,26; 103,28; 1 Sam 2,5); Rad 31,42; Īj 22,9; Jer 5,27.
• Lk 1,54: Is 41,8n; 42,1-4 utt.; Ps 98,3.
• Lk 1,55: Izc 2,24; 32,13; At 9,27; Ps 104,8-11.42; Mih 7,20; 2 Sam 22,51 (Rad 17,7; 18,18; 22,17). 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 15.08.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Tēva skatiens

 

Tālu no cilvēku acīm,
Vēja noslēpuma ēnā
visus pravietotos sapņus
sienu mūžīgajās krāsās.

Dejo tur eņģeļu kārtas,
atmirdz sveicienu dziļums,
Māšu un Bērniņu dzeja
dzirda Ādamu un Ievu.

Cik daudzi meklēs šo tiltu
pāri īsās dzīves laikam,
kurā mana Vārda ilgas
atver aku viņu slāpēm?

pr. Pāvils


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena

(22. VIII 2021.)

55. Kas manu Miesu ēd un manas Asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība; un es viņu uzmodināšu pastarā dienā; (…) 60. To Viņš teica Kafarnaumā, mācīdams sinagogā. 61. Tad daudzi no Viņa mācekļiem, to dzirdēdami, sacīja: Smaga ir šī runa, kas var to klausīties? 62. Bet Jēzus, zinādams sevī, ka Viņa mācekļi kurn par to, sacīja tiem: Vai tas jūs apgrēcina? 63. Bet ja jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu uzejam tur, kur Viņš iepriekš bija? 64. Gars ir tas, kas atdzīvina, miesa neder nekam. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. 65. Bet starp jums ir daži neticīgie; jo Jēzus zināja no sākuma, kas ir neticīgie un kas Viņu nodos. 66. Un Viņš sacīja: Tāpēc es jums teicu, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nebūs dots no mana Tēva. 67. No šī laika daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdz. 68. Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: Vai arī jūs gribat aiziet? 69. Tad Sīmanis Pēteris atbildēja Viņam: Kungs, pie kā lai mēs ejam? Pie Tevis ir mūžīgās dzīves vārdi.

(J 6, 55.60-69)

 

Lasa: Evelīna Zariņa Strupka


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas: Mt 16,13 -20; Lk 9,18-21
Atsauces:
• J 6,68: Is  46,9; Apd  4,12; 5,20. 
• J 6,69: J 17,8; 1 J 4,16.  
• J 6,69: Mk 1,24; Lk 4,34; J 10,36; 17,17nn; 1 J 2,20; Atkl 3,7; Lk 1,35; Apd  3,14; 4,27.30; Rom  1,4; 1 P 1,15; 3,15. 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 22.08.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

 


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena

(29. VIII 2021.)

1. Un pie Viņa sapulcējās farizeji un daži no Jeruzalemes atnākušie rakstu mācītāji. 2. Un tie, redzēdami dažus no Viņa mācekļiem netīrām, tas ir, nemazgātām rokām maizi ēdam, ņēma to ļaunā. 3. Jo farizeji un visi jūdi neēd, pirms tie, turēdamies pie senču ieražām, nav vairākkārt nomazgājuši rokas. 4. Un tie, pārnākuši no tirgus, neēd, kamēr nav mazgājušies; un ir vēl daudz cita, kas tiem uzdots pildīt: kā biķeru, krūžu, vara trauku un guļamvietu mazgāšana. 5. Un farizeji un rakstu mācītāji jautāja Viņam: Kāpēc Tavi mācekļi nedzīvo pēc senču ieražām, bet ēd maizi, nemazgājuši rokas? 6. Bet Viņš tiem atbildēja un sacīja: Isajs labi pravietojis par jums, liekuļiem, kā ir rakstīts: “Šī tauta godina mani lūpām, bet viņu sirdis ir tālu no manis. 7. Velti viņi mani cienī, mācot cilvēku mācības un likumus.” 8. Dieva bausli atmetuši, jūs pildāt cilvēku ieražas… (…) 14. Un atkal Viņš, pieaicinājis ļaudis, tiem sacīja: Klausieties mani visi un saprotiet! 15. Nekas cilvēku nevar sagānīt, kas no ārienes viņā ieiet, bet kas no cilvēka iziet, tas ir, kas cilvēku apgāna. 16. Ja kam ir ausis dzirdēšanai, lai dzird! (…) 21. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunās domas, laulības pārkāpšana, nešķīstības, slepkavības. 22. Zādzības, mantkārība, blēdības, viltība, nekaunība, skaudīga acs, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. 23. Visi šie ļaunumi iziet no iekšienes; un tie apgāna cilvēku.

(Mk 7, 1-8a.14-15.21-23)

Lasa: Nadīnai Krima


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 29.08.2021.)


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:
• Mt 15, 1-20
• Lk 11, 37-41

Atsauces:
• Mk 7,1 par.:Mk 3,22; Lk 7,36; 14,1.
• Mk 7,2 par.: Apd 10,14.28; 11,8; Atkl 21,27; Lev 15,11 (LXX)
• Mk 7,3 par.: Izc 30,17-21; 40,12; Judt 12,7; Ga 1,14.
• Mk 7,4 par.: 2 Ķēn 5,14; Mt 23,25-26
• Mk 7,5 par.: Kol 2,8.
• Mk 7,6n par.: Is 29,13 (LXX); Ps 78,36-37; Kol 2,22.
• Mk 7,14 par.: Mk 4,1-2; Is 6,9-10.
• Mk 7,15 par.: Sk 32,24; 30,3: Apd 10,14-; 11,8-; 15,28-29; Rom 14,14; 1 Kor 10,25-; Ga 2,11-14; Kol 2,20-22; 1 Tim 4,4; Tit 1,15.
• Mk 7,21 par.: Rom 1,28-; 1 Kor 5,10-11; 6,9-10; 2 Kor 12,20-21; Ga 5,19-; Ef 5,3-; Kol 3,5-; 1 Tim 1,9-13; 6,4-5; 2 Tim 3,2-; Tit 3,3; 1 P 4,3; Atkl 9,21; 21,8; 22,15; At 15,9 (LXX); Sīr 14,10: 31,13.
• Mk 7,22 par.: Mt 6,23; 20,15; At 15,9.


 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. augusts)


 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. septembris)


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXIII svētdiena

(5. IX 2021.)

31. Un atkal Viņš, izgājis no Tiras robežām, nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras desmit pilsētu robežās. 32. Un pie Viņa atveda kurlmēmo un lūdza Viņu, lai Viņš tam uzliek roku. 33. Un Viņš, paņēmis to savrup no ļaudīm, ielika savus pirkstus tā ausīs; un Viņš izspļāvis aizskāra tā mēli. 34. Un Viņš, pacēlis acis pret debesīm, nopūtās un sacīja tam: Efeta, tas ir: atveries! 35. Un tūdaļ viņa ausis atvērās, un viņa mēles saite atraisījās, un viņš runāja pareizi. 36. Un Viņš tiem pavēlēja par to nevienam nesacīt. Bet jo vairāk Viņš liedza, jo vairāk tie sludināja. 37. Un jo vairāk tie brīnījās, sacīdami: Viņš visu labi darījis: kurliem deva dzirdi un mēmiem – spējas runāt.

(Mk 7, 31-37)

Lasa: Renards Zapāns 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 5.09.2021.)


⇑  atpakaļ  ⇑

Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētki

(8. IX 2021.)

Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa Māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, pirms viņi sanāca kopā, izrādījās, ka viņa ir mātes cerībās no Svētā Gara. Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja viņu klusām atstāt. Bet, kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī, sacīdams: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo, kas viņā dzimis, Tas ir no Svētā Gara! Un viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem.” Bet tas viss notika, lai piepildītos, ko Kungs bija runājis caur pravieti, sakot: “Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un Viņu nosauks vārdā Emanuēls,” – kas tulkojumā ir “Dievs ar mums”.

(Mt 1, 18-23)

Konsekrācijas kāpnes

 

Aicinājuma slepenie pakāpieni
Tabora kalna dziļumos san.
Gaida un mudina un jautā…
kurš no jums atradīs ieeju?!

Starp nenomazgātiem traukiem,
iepirkumiem un maksājumiem,
starp sirds pukstiem un bailēm,
aizspriedumiem un ilgām…

Bet Mūžība joprojām Tā pati
– gaida mūsu brīvības akordu.
Kādreiz uz rokturi norādīja man,
šodien es norādu arī tev…

 

pr. Pāvils (Aglona, 8.09.2021.)


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena

(12. IX 2021.)

27. Un Jēzus un Viņa mācekļi aizgāja uz Filipa Cesarijas miestiem; un Viņš ceļā jautāja saviem mācekļiem, tiem sacīdams: Ko ļaudis saka? Kas es esmu? 28. Tie atbildēja Viņam un sacīja: Jānis Kristītājs, citi – Elijs, bet citi – ka viens no praviešiem. 29. Tad Viņš tiem sacīja: Bet par ko jūs mani turat? Pēteris atbildēja un sacīja Viņam: Tu esi Kristus. 30. Un Viņš tiem piekodināja, lai tie par Viņu nevienam nekā nesaka. 31. Un Viņš sāka tos mācīt, ka Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš un jākļūst vecāko un augsto priesteru, un rakstu macītāju atmestam un nonāvētam, un pēc trim dienām Viņš celsies no miroņiem. 32. Un Viņš runāja šos vārdus atklāti. Un Pēteris, paņēmis savrup Viņu, sāka Viņu apsaukt. 33. Viņš, pagriezies un savus mācekļus uzlūkojis, piedraudēja Pēterim, sacīdams: Atkāpies no manis, sātan, jo tu neizproti dievišķo, bet cilvēcīgo! 34. Un Viņš, pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, sacīja tiem: Ja kas man grib sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man! 35. Un kas savu dzīvību grib glābt, tas to pazaudēs; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis un evaņģēlija labad, tas to izglābs. 

(Mk 8, 27-35)

Lasa: Agnese Zapāne


Papildinājums dziļākai meditācijai

Rakstu vieta:  Mk 8, 27-30 (Paralēlās vietas: Mt 16,13-20; Lk 9,18-21; Līdzīga tēma: J 6,67-71) 
Atsauces:
• Mk 8,27 par.: Lk 6,12; Mt 10,23; 13,41; 14,13.
• Mk 8,28 par.: Mal 3,1; 4,5n; 2 Mak 15,13-16; Mt 11,14; Mk 6,15; Mt 17,10; 14,2; 21,11.46; Lk 7,16.39; 24,19; J 1,25.
• Mk 8,29b  par.: Mk 10,28; 11,20n; Mt 4,8; 10,2.
• Mk 8,29c par.: 1 Sam 7,4-16; Ps 2,6-8.12; At  5,26; Ps 42,2; 84,2; Mt 14,33; 1,1; 9,27; 12,23; 15,22; J 4,29; 7,26nn.41; 9,22; Mt 26,63; J 6,57; 11,27; 20,31; Apd  14,15; Rom  9,26 (Os  2,1); 1 Tim 3,15; 4,10 utt.:2 Mak 1,33; 15,4.
• Mk 8,30 par.: Mk 1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; 8,26.30; 9.9; Mt 8,4; 9,30; 12,16; 17,9.

Rakstu vieta: Mk 8, 31-35 (Paralēlās vietas: Mt 16,21-23; Lk 9,22) 
Atsauces:
• Mk 8,31 par.: Mk 2,10.28; 8,38; 9,9.12; 10,45; 13,26; 14,21.41.62 par.; Mt 8,20 par.; 11,19 par.; 12,32 par.; 12,40 par.; 24,27.37.39.44 par.; 10,23; 13,37.41; 25,31; 26,2; 16,13.28; 18,11; 19,28; Lk 17,22; 18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 6,22; 9,56; 12,8; J 1,51; 3,13n; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; Apd 7,56; Ps 118,22; Mk 12,10; Mt 21,42; Mt 9,15; Mk 2,20; Mt 12,40; 17,12; Mk 9,12; Mt 20,22; Mk 10,38; Mt 26,2.24; Mk 14,27n; Lk 22,22; Mt 26,45.54; Lk 12,50; 13,32n; 18,32n; 22,15.37; 23,11; 24,26; J 3,14; 11,51; 12,32n; 16,16nn; Mk 11,27; 14,43.53; 15,1; Mt 27,41; Mk 11,18; 14,1; 15,31; Mt 26,57; Apd 6,12; Lk 20,19 utt.; Mt 27,63; Lk 24,7.46; J 2,19.21; 2,23n; 3,15; 4,10; 12,40; Apd 10,40; 1 Kor 15,4; Mt 12,40; Os 6,2; 2 Ķēn 20,5.8.
• Mk 8,32 par.: 1 Kor 1,23; 2 Ķēn 20,20; 23,17; 1 Hr 11,19; 2 Mak 2,21. 
• Mk 8,33 par.: Is 8,14; Kol 3,2; Gal 3,13; Ps 9,4; J 6,66; 18,6; 20,14; 1 Ķēn 11,14.
Mk 8,34 par.: Mt 10,24n; 1 P 2,21.
Mk 8,35 par.: Lk 12,33; J 12,25; Atkl 12,11.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 12.09.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

(19. IX 2021.)

30. Un tie, izgājuši no turienes, gāja cauri Galilejai; un Viņš nevēlējās, lai kāds par to zinātu. 31. Bet Viņš mācīja savus mācekļus un sacīja tiem: Cilvēka Dēls tiks nodots ļaužu rokās; un tie Viņu nonāvēs; un pēc nogalināšanas Viņš trešajā dienā augšāmcelsies. 32. Bet tie šo vārdu nesaprata un baidījās Viņam jautāt. 33. Un viņi nonāca Kafarnaumā. Kad viņi bija namā, Viņš jautāja tiem: Par ko jūs ceļā runājāt? 34. Bet viņi klusēja, jo tie ceļā savā starpā bija strīdējušies, kurš no tiem lielāks. 35. Un Viņš, apsēdies, piesauca tos divpadsmit un sacīja tiem: Ja kas grib būt pirmais, tas būs no visiem pēdējais un visu kalps. 36. Un Viņš ņēma bērnu, novietoja to viņu vidū un, to apskāvis, sacīja tiem: 37. Kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem; bet kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet to, kas mani sūtījis. 

(Mk 9, 30-37)

Lasa: Viesturs Murinskis


Papildinājums dziļākai meditācijai

Rakstu vieta: Mk 9, 30-32
Paralēlās vietas: Mt 17,22-23; Lk 9,43b-45
Līdzīga tēma: J 7,1
Atsauces:
• Mk 9,30-31b par.: Lk 17,11; Mk 2,10.28; 8,38; 9,9.12; 10,45; 13,26; 14,21.41.62 par. Mt 8,20 par.; 11,19 par.: 12,32 par.; 12,40 par.; 24,27.37.39.44 par.; 10,23; 13,37.41; 25,31; 26,2; 16,13.28; 18,11; 19,28; Lk 17,22; 18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 6,22; 9,56; 12,8; J 1,51; 4,13n; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; 13,31; 3,13; Apd 7,56; Rom 4,25; 1 Kor 11,23; Is 53,6 (LXX); Mt 9,15; Mk 2,20; Mt 12,40; 17,12; Mk 9,12; Mt 20,18n; Mk 10,38; Mt 26,2.24; Mk 14,21; Lk 22,22; Mt 26,45.54; Lk 12,50; 13,32n; 22,15.37; 23,11; 24,26; J 3,14; 11,50n; 12,32n; 16,16nn; Mk 1,14; Rom 8,32; Mk 3,19; 14,42.
• Mk 9,31c par. (=…”un tie Viņu nonāvēs; un pēc nogalināšanas Viņš trešajā dienā augšāmcelsies.”): Mt 27,63; Lk 24,7.46; J 2,19.21; Apd 10,40; 1 Kor 15,4; Mt 12,40; Os 6,2; 2 Ķēn 20,5.8; Mk 8,32; 9,10n; J16,6.
• Mk 9,32 par.: Lk 18,34.

Rakstu vieta:  Mk 9, 33-37 
Paralēlās vietas: Mt 18,1-5; Lk 9,46-48
Līdzīga tēma: J 13,20
Atsauces:
• Mk 9,33-34 par.: Lk 22,24; Mk 3,4; Lk 14,4; 20,26; 5,19; Mt 22,12; Lk 9,36; 22,24.
• Mk 9,35: Mt 19,30; Mk 10,31; Mt 20,16; Lk 13,30; Mt 9,4; 12,25; Lk 6,8.
• Mk 9,36 par.: Mk 10,16.
• Mk 9,37 par.: Mt 10,40; 19,3-5 par.; 18,10; 25,40.45; 28,19.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.09.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ineses Sliņķes zīmējums


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena

(26. IX 2021.)

38. Bet Jēzus sacīja: Neliedziet viņam, jo neviens nedara manā vārdā brīnumu, kas tūdaļ varētu par mani ļaunu runāt. 39. Jo kas nav pret jums, tas ir ar jums. 40. Jo kas jums pasniegs manā vārdā dzeršanai biķeri ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi es jums saku, tam viņa alga nezudīs. 41. Un ja kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas uz mani tic, tam būtu labāk, ja tam kaklā piekārtu dzirnakmeni un iemestu viņu jūrā. 42. Un ja tevi apgrēcina tava roka, nocērt to: labāk tev kroplim ieiet dzīvībā, nekā ar divām rokām ieiet ellē, neizdzēšamā ugunī, 43. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest.  42. Un ja tevi apgrēcina tava roka, nocērt to: labāk tev kroplim ieiet dzīvībā, nekā ar divām rokām ieiet ellē, neizdzēšamā ugunī, 43. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 44. Un ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to: labāk tev klibam ieiet mūžīgā dzīvībā, nekā tev divas kājas un tiec iemests ellē, neizdzēšamā ugunī, 45. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 46. Un ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to: labāk tev ir kā vienacim ieiet Dieva valstībā, nekā tev divas acis un tu tiec iemests elles ugunī, 47. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 48. Jo ikviens ugunī taps sālīts, un katrs upuris tiks sālī sālīts.

(Mk 9, 38-48)

Lasa: Marks Dubinskis


Papildinājums dziļākai meditācijai

Rakstu vieta: Mk 9, 38-41
Paralēlās vietas:Lk 9, 49-50; Mt 10,42;
Līdzīga tēma: Mt 12,30; Lk 11,23; Lk 14, 34-35; Sk 11,24-30; 1 Kor 12,3
Atsauces:
• Mk 9,38: Lk 9,54n; Mk 3,17; Lk 5,5; 8,24.45; 9,33; 17,13; Apd 19,13; Jk 5,14; Apd 3,6nn; 9,34; 16,18.
• Mk 9,39: 1 Tes 5,19.
• Mk 9,40: Flp 1,18.
• Mk 9,41 par.: Is 58,7n; Mt 18,6.10.14; 25,35-40; Jk 1,27; 2,15n; Atkl 3,15n; Rom 8,9; 1 Kor 1,12; 3,23; 2 Kor 10,7; Rom 8,9; Mt 5,12; 6,1n; 1 Kor 3,8nn utt.

Rakstu vieta: Mk 9, 42-50
Paralēlās vietas:Mt 18, 6-9; Lk 17, 1-2
Līdzīga tēma: Mt 5, 29-30
Atsauces:
• Mk 9,42 par.: Mt 18,14; 25,40.45; Atkl 18,21; Mt 5,14; 13,38.
• Mk 9,43 par.: Rom 8,13; Kol 3,5; Rom 6,19; At 25,12; Ties 1,6; 2 Ķēn 23,10; Jer 7,31; 19,5n; 32,35; Mt 10,28; 25,41; 19,16.29; 25,46; 3,12; Lk 3,17; Is 66,24.
• Mk 9,47 par.: 1 J 2,16; Mt 5,28; 1,14; 19,16n.29; 25,46
• Mk 9,48: Is 66,24; Sīr 7,17; Judt 16,17.
• Mk 9,50 par.: Lev 2,13; 1 Kor 3,13; Kol 4,6.
• Mk 9,50b: Ebr 12,14; Ps 34,15; Mt 5,9; Rom 12,18; 14,19; 1 Tes 5,13; 2 Kor 13,11. Lk 14,35b: Mt 11,15; 13,9.43 par.; 25,29; Mk 7,16; Lk 12,21; 21,4; Atkl 2,7.11.17.29 utt.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 26.09.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. septembris)

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. oktobris)

 


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

(3. X 2021.)

2. Un farizeji pienāca un, Viņu kārdinādami, jautāja: Vai vīrs drīkst šķirties no sievas? 3. Bet Viņš atbildēdams sacīja tiem: Ko Mozus jums pavēlējis? 4. Tie sacīja: Mozus atļāvis rakstīt šķiršanās grāmatu un šķirties. 5. Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Jūsu cietsirdības dēļ viņš jums šo likumu rakstījis.6. Bet no radīšanas sākuma Dievs viņus radīja kā vīrieti un sievieti. 7. Tāpēc cilvēks atstās savu tēvu un māti un paliks pie savas sievas. 8. Un tie būs divi vienā miesā. Tātad viņi jau nav divi, bet viena miesa. 9. Tāpēc, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. 10. Un Viņa mācekļi mājās atkal jautāja Viņam par to pašu. 11. Un Viņš tiem sacīja: Ja kas no savas sievas šķiras un citu precē, tas pārkāpj laulību ar viņu. 12. Un ja sieva šķiras no sava vīra un iziet pie cita, tā pārkāpj laulību. 13. Un Viņam atnesa bērniņus, lai Viņš tiem pieskartos, bet mācekļi norāja nesējus. 14. Jēzus, tos redzēdams, saīga un sacīja viņiem: Laidiet bērniņus pie manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. 15. Patiesi, es jums saku: kas Dieva valstību nepieņem kā bērns, tas tanī neieies. 16. Un Viņš tos apskāva un, uzlicis tiem rokas, tos svētīja.

(Mk 10, 2-16; 
atsauces vietas te:Mk 10, 1-12Mk 10, 13-16)

 

Lasa: Juris Jankovskis


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.10.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējumi

     


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena

(10. X 2021.)

17. Un kad Viņš bija izgājis ceļā, kāds piesteidzās un, ceļos pret Viņu nometies, lūdza Viņu: Labais Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvošanu? 18. Bet Jēzus sacīja viņam: Kāpēc tu mani sauc par labo? Neviens nav labais, kā vienīgi Dievs. 19. Tu baušļus zini: tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, tev nebūs krāpt, tev būs tēvu un māti godāt! 20. Bet tas atbildēja un sacīja Viņam: Mācītāj, no savas jaunības es esmu visu to pildījis. 21. Bet Jēzus, uzlūkodams viņu, iemīlēja to un sacīja tam: Viena tev trūkst: ej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs manta debesīs; un nāc, seko man! 22. Tas, noskumis par šo vārdu, aizgāja bēdīgs, jo viņam bija daudz īpašumu. 23. Un Jēzus apskatījies sacīja saviem mācekļiem: Cik grūti tiem, kam bagātība, ieiet Dieva valstībā! 24. Bet mācekļi iztrūkās par Viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal atbildēdams, sacīja tiem: Bērniņi, cik grūti ieiet Dieva valstībā tiem, kas paļaujas uz naudu! 25. Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. 26. Tie vēl vairāk brīnījās un savā starpā runāja: Un kas tad var kļūt pestīts? 27. Un Jēzus, viņus uzlūkodams, sacīja: Tas nav iespējams cilvēkiem, bet ne Dievam, jo Dievam viss ir iespējams. 28. Un Pēteris sāka Viņam runāt: Lūk, mēs visu atstājām un sekojām Tev. 29. Jēzus atbildēdams sacīja: Patiesi es jums saku: nav neviena, kas manis un evaņģēlija dēļ būtu atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus, vai tīrumus, 30. Kas tagad, šinī laikā, nesaņemtu simtkārt tik daudz, kaut caur vajāšanām, namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, un nākošajā laikā mūžīgo dzīvi.

(Mk 10, 17-30; atsauces vietas te: Mk 10, 17-31)

 

Lasa: Kārlis Jankovskis 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 10.10.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ineses Sliņķes zīmējums


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma
XXIX svētdiena

(17. X 2021.)

35. Un Zebedeja dēli, Jēkabs un Jānis, piegājuši pie Viņa, sacīja: Mācītāj, mēs vēlamies, lai Tu mums darītu, ko vien mēs lūgsim! 36. Bet Viņš tiem sacīja: Ko jūs vēlaties, lai es jums darītu? 37. Tie sacīja: Dod mums, lai mēs Tavā godībā sēdētu vi ens tavā labajā, otrs Tavā kreisajā pusē! 38. Bet Jēzus viņiem sacīja: Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, un tapt kristīti kristībā, kurā es tieku kristīts? 39. Bet tie Viņam sacīja: Mēs varam! Bet Jēzus viņiem sacīja: Biķeri, kuru es dzeru, jūs gan dzersiet un tapsiet kristīti kristībā, kurā es topu kristīts, 40. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas man nepiederas dot jums, bet kuriem tas ir sataisīts. 41. Kad tie desmit to dzirdēja, tie ņēma to Jēkabam un Jānim ļaunā. 42. Bet Jēzus tos pieaicināja un sacīja viņiem: Jūs zināt, ka tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām; un viņu valdnieki izmanto varu pār tām. 43. Bet tā lai nav jūsu starpā, bet kas grib tapt lielāks, lai ir jūsu sulainis! 44. Bet kas no jums grib būt pirmais, lai ir visu kalps! 45. Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un dotu savu dzīvību daudzo atpestīšanai.

(Mk 10, 35-45; atsauces vietas te:Mk 10, 32-45)

Lasa:  Gatis Pujāts


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 17.10.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Dēla un dēlu sacensības

 

Bezkaunīgas acis
ieņem pirmās vietas.

Neprātīgi lūgumi
saskrāpē debesis un mājas.

Dusmīgi vārdi
nicina apskāvienus.

Pēdējā vieta
gaida neprātīgu Mīlestību…

 

pr. Pāvils (Gulbene, 16.10.2021.)


 

Lasa: Diāna Strupka

Parastā liturģiskā laikposma
XXX svētdiena
(misiju svētdiena)

(24. X 2021.)

46. Un Viņam ar saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikas izejot, Bartimejs, Timeja dēls, būdams neredzīgs, sēdēja ceļmalā un ubagoja. 47. Viņš, izdzirdis, ka tas ir Jēzus no Nācaretes, sāka saukt un sacīja: Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! 48. Un daudzi to apsauca, lai viņš paliktu klusu. Bet viņš vēl skaļāk sauca: Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! 49. Un Jēzus apstājies lika viņu pasaukt. Un tie sauca neredzīgo, sacīdami viņam: Nebīsties, celies, Viņš tevi sauc! 50. Tas, nometis savu mēteli, cēlās un nāca pie Viņa. 51. Un Jēzus, uzrunādams, sacīja viņam: Ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aklais sacīja Viņam: Mācītāj, lai es redzu! 52. Bet Jēzus viņam sacīja: Ej, tava ticība tevi glābusi. Un tūdaļ tas redzēja un ceļā Viņam sekoja.

(Mk 10,46b-52; atsauces vietas te: Mk 10, 46-52)

Lasa: Beatrise Birzniece


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 24.10.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Timeja dēls un Dieva Dēls

 

Viss bij’ tik tumšs:
pilsēta, ceļš,
vārds un rokas
un pat acis…
Bet ne sirds.

 

Tik viens skūpsts:
bez mēteļa,
vārdu vētrā,
žēlsirdībā…
Viss kļuva spožs!

pr. Pāvils
(Aglona, 18.10.2021.)


 

Lasa: Genovefa Markova 


Parastā liturģiskā laikposma
XXXI svētdiena

(31. X 2021.)

28. Un pienāca viens no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies viņu sarunā, un, redzēdams to, ka Viņš labi tiem atbildējis, jautāja Viņam: Kurš ir no visiem augstākais bauslis? 29. Bet Jēzus atbildēja viņam: Augstākais bauslis no visiem ir: klausies, Izraēl, Kungs tavs Dievs ir vienīgais Dievs. 30. Un tev būs Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Šis ir augstākais bauslis! 31. Bet otrs ir šim līdzīgs: tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Cita baušļa, lielāka par šo, vairs nav. 32. Un rakstu mācītājs Viņam sacīja: Labi, Mācītāj! Tu patiesību teici, ka viens ir Dievs, un nav cita, kā Viņš vien. 33. Un Viņu mīlēt no visas sirds un no visa prāta, un no visas dvēseles, un no visa spēka, un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk par visiem dedzināmajiem un citiem upuriem. 34. Bet Jēzus, redzēdams, ka viņš gudri atbildējis, sacīja viņam: Tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens neuzdrošinājās Viņam vairs jautāt.

(Mk 12, 28-34; atsauces vietas te: Mk 12, 28-34)

Lasa: Sanija Liepiņa


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 31.10.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējumi

   


Kāzas kalnos

 

Atstāju
karu un tanku,
ieroču un suņu
un dzeloņdrāšu
šauro ieleju.

Ņemu līdzi
sevi un tevi,
Dievu un baušļus
un izcilu vīnu
ādas maisos.

Atveru
Vecā un Jaunā,
cilvēka un Dieva,
Alfas un Omegas
laulības durvis.

Ko tu gaidi…?
Ceļmala un gadi,
bļoda un mētelis,
Timejs un pūlis
kļūs par liftu…?!?

 

pr. Pāvils
(Gulbene, 21.10.2021.)


 

Lasa: Iveta Dzērve


⇑  atpakaļ  ⇑

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. oktobris)

2021. novembris – dienu saraksts

 

 

VISU SVĒTO LIELI SVĒTKI

(1. XI 2021.)

1. Kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, Viņš uzkāpa kalnā; un, kad Viņš bija atsēdies, mācekļi piegāja pie Viņa. 2. Un Viņš, atdarījis savu muti, mācīja tos, sacīdams: 3. Svētīgi ir garā nabadzīgie, jo viņu ir debesvalstība. 4. Svētīgi ir lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. 5. Svētīgi ir tie, kas raud, jo viņi tiks iepriecināti. 6. Svētīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi tiks piepildīti. 7. Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. 8. Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu. 9. Svētīgi ir miermīlīgie, jo viņi sauksies Dieva bērni. 10. Svētīgi ir tie, kas cieš vajāšanu taisnības dēļ, jo viņu ir debesvalstība. 11. Svētīgi esat jūs, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un visu ļaunu netaisni par jums runās. 12. Priecājieties un līksmojieties, jo jūsu alga ir liela debesīs! 

(Mt 5, 1-12a)

Lasa:  Gatis Pujāts


1.XI.

 

Tas tikai
galaktikas spirālzars,
bet mums – Piena Ceļš.

Tie ir
vienkārši cilvēki,
bet mums – Debesu svētie.

Ko darīsi,
lai Tava sirds
būtu mums viena no zvaigznēm?

 

pr. Pāvils (Gulbenes baznīca, 22.10.2021.)


 

Lasa: Valentīna Brūniņa

Parastā liturģiskā laikposma
XXXII svētdiena

(7. XI 2021.)

38. Un Viņš savā mācībā sacīja tiem: Sargieties no rakstu mācītājiem, kam patīk staigāt garos svārkos un saņemt sveicinājumus tirgus laukumos, 39. Un sinagogās sēdēt goda vietās, un pirmajās vietās mielastos, 40. Kas garu lūgšanu iemesla dēļ aprij atraitņu namus; šie saņems smagāku sodu. 41. Un Jēzus, sēdēdams iepretim upuru lādei, redzēja, ka ļaudis meta naudu upuru lādē; un daudzi bagātie meta daudz. 42. Bet viena nabaga atraitne atnākusi iemeta divas artavas, kas ir viens kvadrants, 43. Un Viņš, pieaicinājis savus mācekļus, tiem sacīja: Patiesi es jums saku, ka šī nabaga atraitne vairāk iemetusi nekā visi, kas upuru lādē tika metuši. 44. Jo visi meta no tā, kas viņiem bija lieks, bet šī upurēja no savas nabadzības visu, kas tai bija, – visu savu uzturu.

(Mk 12, 38-44; atsauces vietas te:Mk 12, 35-40Mk 12, 41-44)

Lasa: Sanija Liepiņa


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam)


Atraitne ziemā 

 

Barga ziema –
bez siltiem vārdiem,
bez karstiem žestiem –
pieprasa biezu ticības kažoku.

 

Daži brīnās,
ka toreiz pietika
ar divām artavu pogām,
lai Dieva un cilvēka krasti
nosargātu Evaņģēlija karstumu.

 

Kad viltīgais rudens
tavu durvju priekšā
sevi dēvēs par pastnieku,
vai tu izrādīsies skroderis,
kuram atvilknes pilnas pogām,
atrautām no dzīves lepnības kleitas?

 

pr. Pāvils
Gulbene, 28.10.2021.
Vissvētākā Sakramenta priekšā

Parastā liturģiskā laikposma
XXXIII svētdiena

(14. XI 2021.)

24. Bet tanīs dienās pēc tām apspiešanām saule aptumšosies, un mēness nedos vairs savu spīdumu, 25. Un zvaigznes kritīs no debesīm, un debess stiprumi sakustēsies. 26. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebešos lielā spēkā un godībā. 27. Un tad Viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes gala līdz debesu augstumiem. 28. Bet mācieties līdzību no vīģes koka! Kad jau tā zari kļūst maigi un lapas plaukst, tad ziniet, ka vasara tuvu. 29. Tā arī jūs, kad redzēsiet to notiekam, ziniet, ka Viņš tuvu durvju priekšā. 30. Patiesi es jums saku: Šī cilts neizzudīs, iekams viss tas notiks. 31. Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. 32. Bet par šo dienu vai stundu neviens nezina: ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, tikai Tēvs.

(Mk 13, 24-32;  atsauces vietas te: Mk 13, 24-32)

Lasa: Agrita Ābeltiņa


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam)

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS
VISPASAULES KARAĻA
lieli svētki

(21. XI 2021.)

33. Tad Pilāts atkal iegāja pilī un iesauca Jēzu, un sacīja Viņam: Vai Tu esi jūdu Ķēniņš? 34. Jēzus atbildēja: Vai tu pats no sevis to saki, vai citi tev par mani stāstījuši? 35. Pilāts atbildēja: Vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri nodeva Tevi man. Ko Tu esi darījis? 36. Jēzus atbildēja: Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, tad mani kalpi cīnītos par to, lai es netiktu nodots jūdiem. Bet tagad mana valstība nav no šejienes. 37. Tad Pilāts sacīja Viņam: Tātad Tu esi Ķēniņš? Jēzus atbildēja: Tu saki, ka esmu Ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ikviens, kas no patiesības ir, klausa manu balsi.

(J 18, 33b-37)

Lasa: Nadīnai Krima


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam)

Adventa 1. svētdiena

(28. XI 2021.)

25. Un būs zīmes pie saules un mēness, un zvaigznēm, un jūras kaukšanas un plūdu dēļ bailes tautām virs zemes. 26. Cilvēki bailēs sastings, gaidot, kas nāks pār visu pasauli, jo debesu stiprumi sakustēsies. 27. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā varā un godībā. 28. Bet kad tas viss sāks piepildīties, skatieties un paceliet savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas! (…) 34. Bet pielūkojiet, ka jūsu sirdis kādreiz neapgrūtinātu pārēšanās, piedzeršanās un šīs dzīves rūpes, un ka šī diena nepienāktu jums negaidīta. 35. Jo kā valgs tā nāks pār visiem, kas dzīvo virs zemes. 36. Tāpēc esiet nomodā un vienmēr lūdziet Dievu, lai jūs būtu cienīgi stāties Cilvēka Dēla priekšā un izbēgtu no visa tā, kas notiks! 

(Lk 21, 25-28.34-36)

Lasa: Nadīnai Krima


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam)

Adventa 2. svētdiena

(5. XII 2021.)

1. Bet ķeizara Tibērija valdīšanas piecpadsmitajā gadā, kad Poncijs Pilāts bija pārvaldnieks Galilejā, bet viņa brālis Filips pārvaldnieks Iturejā un Trahonitīdas daļā un Lizanijs pārvaldnieks Abilinē, 2. Augsto priesteru Annas un Kaifas laikā Kunga vārds nāca uz Jāni, Zaharija dēlu, tuksnesī. 3. Un viņš staigāja visā Jordānas apkārtnē, sludinādams grēku nožēlošanas kristību grēku piedošanai, 4. Kā rakstīts pravieša Isaja sludinājumu grāmatā: Saucēja balss tuksnesī: sataisiet Kunga ceļu, taisnas dariet Viņa takas! 5. Katra ieleja lai piepildās, un katrs kalns un pakalns lai nolīdzinās, kas līks, tam jātop taisnam, un kas nelīdzens, tam jātop līdzenam ceļam; 6. Un ikviena miesa redzēs Dieva pestīšanu.

(Lk 3, 1-6; atsauces vietas te: Lk 3, 1-6

Lasa: Viesturs Murinskis


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 5.12.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam)

Adventa 3. svētdiena

(12. XII 2021.)

10. Un ļaudis jautāja viņam, sacīdami: Ko tad mums darīt? 11. Bet viņš tiem atbildēja un sacīja: Kam divi svārki, lai dod tam, kam nav; un kam pārtika, lai dara tāpat. 12. Bet nāca arī muitnieki kristīties; un tie sacīja viņam: Mācītāj, ko lai mēs darām? 13. Un viņš tiem sacīja: Neņemiet vairāk, nekā jums noteikts. 14. Bet jautāja viņam arī kareivji, sacīdami: Ko mums būs darīt? Un viņš tiem sacīja: Nedariet nevienam pārestību un netaisnību un esiet mierā ar savu algu! 15. Bet kad ļaudīm likās un viņi savās sirdīs domāja par Jāni, vai viņš nav Kristus, 16. Jānis atbildēja un sacīja visiem: Es jūs kristīju ar ūdeni, bet nāks varenāks par mani, kam es neesmu cienīgs Viņa kurpju siksnas atraisīt; Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugunī. 17. Tā vēteklis ir Viņa rokā; un Viņš iztīrīs savu klonu, un kviešus Viņš sakrās savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. 18. Vēl daudz citu ko viņš sludināja, mācīdams ļaudis.

(Lk 3, 10-18; atsauces vietas te: Lk 3, 7-14Lk 3, 15-20)

Lasa: Marks Dubinskis


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 12.12.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam)


Ineses Sliņķes zīmējumss zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam)

Adventa 4. svētdiena

(19. XII 2021.)

39. Bet Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. 40. Un viņa, iegājusi Zaharija namā, sveicināja Elizabeti. 41. Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara; 42. Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis! 43. Un no kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? 44. Jo, lūk, tiklīdz tava sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. 45. Un svētīga tu esi ticēdama, ka tas izpildīsies, ko Kungs tev sacījis.

(Lk 1, 39-45; atsauces vietas te: Lk 1, 39-45)

Lasa: Renards Zapāns 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.12.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam)

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI

(25. XII 2021.)

(Rīta Sv. Mise: Is 62,11-12; Ps 97(96); Tit 3,4-7; Lk 2,15-20
Dienas Sv. Mise: Is 52,7-10; Ps 98(97); Ebr 1,1-6; J 1,1-18)

1. Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. 2. Tas iesākumā bija pie Dieva. 3. No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas radīts. 4. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. 5. Un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. 6. Bija cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 7. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi ticētu caur viņu. 8. Viņš nebija gaisma, bet lai liecinātu par gaismu. 9. Bija patiesa Gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kas nāk šinī pasaulē. 10. Viņš bija pasaulē, un pasaule ir Viņa radīta, un pasaule Viņu neatzina. 11. Viņš nāca savā īpašumā, bet savējie Viņu neuzņēma. 12. Bet kuri Viņu uzņēma, kas tic Viņa vārdam, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. 13. Kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva dzimuši. 14. Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums; un mēs redzējām Viņa godību, Tēva Vienpiedzimušā godību, pilnu žēlastības un patiesības. 15. Jānis liecina par Viņu un sauc, sacīdams: Šis bija Tas, par ko es sacīju: kas pēc manis nāks, Tas bija pirms manis, jo Viņš bija agrāk nekā es, 16. Jo no Viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. 17. Jo Mozus deva bauslību, bet žēlastība un patiesība notika caur Jēzu Kristu. 18. Dievu neviens nekad nav redzējis: vienpiedzimušais Dēls, kas ir Tēva klēpī, To atklāja. 

(J 1,1-18)

Lasa:  Gatis Pujāts


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 25.12.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētku Evaņģēlijam)

SV. ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA svētki

(26. XII 2020.)

41. Un Viņa vecāki Lieldienu svētkos ik gadus gāja uz Jeruzalemi. 42. Un tie, kad Viņš bija divpadsmit gadus vecs, pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. 43. Un kad viņi, izbeidzoties svētku dienām, atgriezās atpakaļ, bērns Jēzus palika Jeruzalemē, bet Viņa vecāki to nezināja. 44. Bet tie domāja, ka Viņš ir pie ceļa biedriem; un tie, dienas ceļu nostaigājuši, meklēja Viņu starp radiem un pazīstamajiem; 45. Un tie, neatraduši Viņu, atgriezās Jeruzalemē, To meklēdami. 46. Un notika, ka pēc trim dienām tie Viņu atrada sēžam dievnamā starp rakstu mācītājiem, tos uzklausot un tiem jautājot. 47. Un visi, kas Viņu dzirdēja, bija pārsteigti par Viņa gudrību un atbildēm. 48. Un tie, Viņu ieraudzījuši, brīnījās. Un Viņa māte sacīja Viņam: Dēls, kāpēc Tu mums tā darīji? Lūk, Tavs tēvs un es ar sāpēm Tevi meklējām. 49. Un Viņš tiem sacīja: Kāpēc jūs mani meklējāt? Vai jūs nezinājāt, ka man jādarbojas tanīs lietās, kas ir mana Tēva? 50. Un tie neizprata tos vārdus, kurus Viņš tiem runāja.
51. Un Viņš gāja tiem līdz. Un viņi nonāca Nācaretē; un Viņš bija tiem paklausīgs. Un Viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī. 52. Un Jēzus pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem. 

(Lk 2,41-52; atsauces vietas te: Lk 2, 41-52)

Lasa: Sanija Liepiņa


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 26.12.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētku Evaņģēlijam)

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. g. decembris)

.
.
.
.
.
.
.
.
.