Mk 12, 35-40

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 12, 35-40

35. Un Jēzus, mācīdams svētnīcā, atbildēja un sacīja: Kā rakstu mācītāji saka, ka Kristus ir Dāvida dēls? 36. Jo pats Dāvids, Svētā Gara apgaismots, saka: Kungs sacīja manam Kungam: sēdies pie manas labās rokas, iekams es Tavus ienaidniekus lieku par paklāju Tavām kājām. 37. Taču pats Dāvids sauc Viņu par Kungu, un kā tad Tas ir viņa dēls? Un lielais ļaužu pulks Viņu labprāt klausījās.

38. Un Viņš savā mācībā sacīja tiem: Sargieties no rakstu mācītājiem, kam patīk staigāt garos svārkos un saņemt sveicinājumus tirgus laukumos, 39. Un sinagogās sēdēt goda vietās, un pirmajās vietās mielastos, 40. Kas garu lūgšanu iemesla dēļ aprij atraitņu namus; šie saņems smagāku sodu.


Jaunais tulkojums: 

35 Mācīdams templī, Jēzus runāja: “Kādēļ rakstu mācītāji saka, ka Kristus ir Dāvida dēls? 36  Pats Dāvids ir sacījis Svētā Gara spēkā: Kungs sacīja manam Kungam: sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kājsolu. 37 Pats Dāvids sauc viņu par Kungu; kā viņš var būt Dāvida dēls?” Un lielais ļaužu pūlis viņā labprāt klausījās. 

38 Un viņš mācīdams runāja: “Sargieties no rakstu mācītājiem, kam patīk garos tērpos staigāt un tirgus laukumos tikt sveicinātiem, 39 un sinagogās un mielastos ieņemt goda vietas. 40 Tie aprij atraitņu namus un, lai izrādītos, ilgi lūdz Dievu – tie saņems bargāku sodu!”


Rakstu vieta: Mk 12, 35-37

Paralēlās vietas:

 • Mt 22, 41-46;
 • Lk 20, 41-44 

Līdzīga tēma:

 • Apd 2,29-36 

Atsauces:

 • Mk 12,35 par.: J 7,42; 2 Sam 7,12n; Ps 89,4; Jer 23,5; Mt  1,1 utt.
 • Mk 12,36b par.: Ps 110,1; 2 Sam 23,2; Ebr 1,13; 1 Kor 15,25nn; Atkl 3,21.
 • Mk 12,37 par.: Apd 13,23-39; Mt  10,32n; 11,27; 14,33 utt.

Rakstu vieta: Mk 12, 37b-40

Paralēlās vietas:

 • Mt 23, 6-7
 • Lk 20, 45-47 

Līdzīga tēma:-

 Atsauces:

 • Mk 12,38 par.: Mt  6,1nn; Izc 13,9; At 6,8; 11,18; At 22,12; Mt  9,20; 14,36; Rad 41,42; Est 6,8; 1 Mak 6,15; Mk 15,5; Lk 15,22; Sk 15,38n.
 • Mk 12,39 par.: Mt  10,41; 13,17 par.: J 5,44; Lk 14,7; Jk 2,1-4; J 1,38; Mt 13,52; Jer 31,34.
 • Mk 12,40 par.: Izc 22,22; Is  1,17.23; 10,2 utt.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16