Ekumeniskā “Bībeles stunda”

†M

 

Ekumeniskā “Bībeles stunda”

Gulbenes pilsētā un novadā

• 2021 •


Šī ideja atnāca kā 2021.gada lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību auglis. Par saturu lūgšanai, kas var palīdzēt mums visiem augt ticībā un sirds vienotībā Jēzu Kristū, tika izvēlēta Apustuļu darbu grāmata. Pirmā tikšanās – 2021.02.25. (ceturtdiena), pulksten 19:30. Turpmākās – mēneša pēdējā ceturtdienā.“Rūpes par vienības atjaunošanu skar visu Baznīcu – gan ticīgos, gan viņu ganus.” Taču jāapzinās arī tas, ka “šis svētais nodoms – visu kristiešu samierināšana vienas vienīgās Kristus Baznīcas vienībā – pārsniedz visus cilvēciskos spēkus un spējas”. Tāpēc mēs visu savu cerību liekam “uz Kristus lūgšanu par Baznīcu, uz Tēva mīlestību pret mums un uz Svēta Gara spēku”.

KBK 822

• Lūgšanas norise

Lūgšanas norise ir sekojoša:

 • 19:30 – iesākuma dziesma
 • dziesma iesākumam → Slavēt ir Tā Kunga Vārds (notis)
 • Krusta zīme un iesākuma sveiciens
 • teksta lasīšana (2x – lasīs labprātīgie lūgšanas dalībnieki)
  • svarīgi ir dzirdēt Dieva Vārdu, jo – kā māca svētais Pāvils – “ticība nāk no dzirdēšanas, bet dzirdētais – caur Kristus vārdu”  (Rom 10,17)
  • jau klausīšanās laikā ir vērts sadzirdēt/pamanīt sirdī: kas mani sevišķi uzrunā, pievērš uzmanību, šķiet man sevišķs?
 • priestera/mācītāja izskaidrojumi, komentāri 
 • individuālā lūgšana (30 minūtes)
  • Tad vēlreiz var mierīgi lasīt, pievēršot uzmanību jau pieminētajam: kas mani sevišķi uzrunā, kurš pants vai pat viens vārds pievērš manu uzmanību, šķiet man sevišķs manas dzīves šodienas apstākļos?
  • Individuālās lūgšanas laikā pie sadzirdētā/atrastā ir vērts vairāk pakavēties, pārdomāt, savā ziņā – strādāt ar to, piemēram, jautājot:
   • Kāpēc šis pants vai vārds mani “aizturēja”, kāpēc tas man ir īpašs?
   • Ko Dievs caur šo Savu Vārdu grib man teikt, pie kā aicināt, uz ko norādīt, par ko uzdot jautājumu vai kādās lietās man veikt sirdsapziņas izmeklēšanu?
   • Par ko man būtu jālūdzas šodien (šajā “Bībeles stundā”) vai turpmākajā dzīvē? Kas man būtu jādara caur šo Dieva Vārda piedāvāto? Kā uz to atbildēt savā dzīvē?
  • Var gadīties, ka šoreiz mani nekas neuzrunā. Tad ir vērts atcerēties, ka “Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, un asāks par katru divasmeņu zobenu. Tas spiežas cauri, kamēr pāršķir dvēseli un garu, tāpat locekļus un smadzenes. Tas ir domu un sirdsapziņas tiesnesis.” (Ebr 4, 12) un ka tas nesīs augļus manā dzīvē savā laikā. Svarīgi, ka esmu Dievam devis iespēju uzrunāt mani caur Savu Vārdu.
  • Meditācijai palīdz darbs ar iepriekš izdrukātu tekstu, jo uz šīs lapiņas var  atzīmēt vai pasvītrot konkrētas vietas; likt jautājuma vai izsaukuma zīmes vai citus sev pašam vajadzīgus simbolus un zīmes. Viss ir tāpēc, lai palīdzētu saprast tekstu un auglīgāk ar to lūgtos.
  • Ja esmu atradis sev īpašo pantu, vārdu un mazliet jau to pārdomājis, varu izmantot atsauces vietas. Lasīt norādītos citātus, Bībeles fragmentus, padziļināt atrastā saprašanu un tādējādi – cerams – garīgo auglīgumu.
 • kopīga dalīšanās  
  • Dalīšanās laiks nav citu mācīšanas laiks.
  • Tādēļ mēs cenšamies runāt vienīgi par sevi (nelietojam vārdus: “tu”, “mēs”, “viņi”, bet sakām, piemēram: “Mani uzrunāja tas un tas…”, “Šis Vārds mani aicina pie tā un tā…”,  “Es To attiecībā uz sevi saprotu šādā veidā…”)
  •  Neviens nedrīkst pārtraukt to, kurš dalās.
  • Pabeidzot dalīšanos, sakām, piemēram: “Tas ir viss no manas puses!”, “Paldies!”, “Slava Dievam!”, “Amen”.
  • Otra cilvēka teikto dalīšanās laikā nedrīkst komentēt, novērtēt, izsmiet…
  • Un pats svarīgākais – AR DZIRDĒTO NEDALĀMIES AR NEVIENU CITU CILVĒKU! Šāda stāja – caur uzticēšanos – būvēs kopienas spēku un palīdzēs nākamajās reizēs atvērties vēl lielākai Dieva žēlastībai caur Viņa Vārdu un caur kopienas kopīgo lūgšanu
 • aizlūgumi
  • uz atrasta fona ir iespēja formulēt savu lūgšanu, kur varēs skaļi izteikt Dieva un kopienas priekšā
  • šī lūgšana varētu būt kā pateicība Dievam, Viņa slavināšana, kādi lūgumi konkrētos nodomos, vai arī nožēlas par saviem vai  arī citu personu grēkiem (lai Dievs mums piedot, lai apžēlojās, lai palīdz atgriezties…)
 • priestera/mācītāja noslēguma aizlūgumi/svētība
 • dziesma noslēgumam (pēc izvēles)

 

• Par pievienošanos •

Kopīgajai lūgšanai var pievienoties, atvērot sekojošo saiti:

https://meet.google.com/yaj-xnhy-ztt

vai lietotnē “Google Meet” ierakstīt kodu:

yaj-xnhy-ztt

 

• Bībeles fragmentu saraksts

(jāuzspiež saite → pārnesīs uz lapu ar konkrētu tekstu )


 

• Dziesmas •

 

Slavēts ir Tā Kunga Vārds

1. Slavēts ir Tā Kunga Vārds pāri visiem vārdiem,

slavēts Dievs, mans Pestītājs, savā augstībā.

Pielūdz Tevi mana sirds, slavē manas lūpas,

zeme, debess Tevi teic, viss dzied Tavam godam.

2. Arī mani, augstais Dievs, nosauci Tu vārdā,

ne kā zāli nīcīgu, bet kā savu bērnu.

Lielais mīlestības Dievs, tu mans Tēvs un glābējs,

visu piedevi tu man Kristū, savā Dēlā.

3. Pielūdz Tevi mana sirds, slavē visa būtne,

dzīvība ir dota man Tavā svētā Vārdā.

Kristū visai radībai cerība ir dota

reiz ar Dieva bērniem nākt Tavā valstībā.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [33.21 KB]


Jaunu spēku Kungs tev dāvā

Jaunu spēku Kungs tev dāvā, (cis H E)

Dievs tevi neatraida, (fis H)

Pretī steidzas tev un apkampj cieši. (E cis gis A)

Dievs tev pretī steidzas. (fis cis H)

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [188.05 KB]


Mana cerība, mana dziesma

Mana cerība mana dziesma (TAIZE)

Mana cerība,  mana  dziesma, (dCF  BC)

mana  gaisma, mans spēks. (dCF C)

Kristus mūsu varenais Dievs, (B Ad) 

Viņš ceļš un dzīvība mūžīgā, (C F B C) 

Viņš ceļš un dzīvība mūžīgā. (a d BC F)

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [157.82 KB]

 


Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis. Un godību, ko Tu man devi, es devu viņiem, lai viņi būtu vienoti, kā arī mēs esam viens. Es viņos, un Tu manī; lai viņi būtu pilnīgi vienībā…  J 17, 21-23a