Sprediķu 2020 saraksts

+M

 

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un piedāvāt ticīgajiem paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir tie, kurus bija dots ierakstīt:


Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils priesteris

2020_06_21 – sprediķis (xPSK)

+M

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XII SVĒTDIENAS (21.06.2020). Bija dots to ierakstīt.

 

Ieraksts atrodas te: drive.google.com

 

Faila lielums: 45 MB
Kvalitāte: 128 kb/s
Laika garums: 33 min

 

Tās dienas lasījumu parametri:

Jer 20, 10-13 • Ps 69 (68)  • Rom 5, 12-15 • Mt 10, 26-33

 

Palīdzības materiāli / galvenās domas

 • Jer 20
  • Pieminēto pārbaudījumu apstākļos smaguma centru var meklēt Vārdā: Bet Kungs ir ar manis, stiprs un varens karotājs. 
  • Dzīves pārbaudījumus var izmantot kā pamudinājumu pirmkārt savas sirdsapziņas izmeklēšanai.
 • Rom 5
  • ļaunuma klātbūtnes šai pasaule paskaidrojums: …pasaulē nācis grēks… 
  • glābiņš visam tam: …jo vairāk Dieva žēlastība un viena cilvēka, Jēzus Kristus, žēlastības dāvana pārpilnībā nākusi pār daudziem 
 • Mt 10
  • īstā uztraukuma pamats: Nebīstieties no tā, kas nokauj miesu, bet dvēseli nespēj nonāvēt! Bet vairāk bīstieties no tā, kas spēj dvēseli un miesu pazudināt ellē! 
 • Praktiskās norādes
  • jebkuros apstākļos pirmkārt darīt savas sirdsapziņas izmeklēšanu
  • vajag stiprināt savu paļāvību caur
   • Dieva Vārdu
   • svēto un ticīgo liecībām
   • lūgšanu (privāto un kopīgo)
   • piedalīšanos sakramentos
  • realizēt Jēzus norādi uz aizradīšanu: Ja tavs brālis sagrēko pret tevi, ej un aizrādi viņam savā un viņa klātbūtnē vien! Ja viņš tevi paklausīs, būsi savu brāli ieguvis. Bet ja viņš tevi neklausīs, ņem līdzi sev vēl vienu vai divus, lai katru vārdu apstiprinātu divu vai triju liecinieku mutes. Bet ja viņš tiem neklausīs, saki Baznīcai! Bet ja viņš Baznīcai neklausīs, tad lai viņš tev būtu kā pagāns un muitnieks. (Mt 18, 15-17)
  • meklēt robežu starp iespējamo sevis pasargāšanu, izvairošanu no ļauna un piekrišanu nest savu krustu (arī ar nodomu par ļaundariem)

 


Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils priesteris

2020_06_14 – sprediķis (xPSK)

+M

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XI SVĒTDIENAS (14.06.2020). Bija dots to ierakstīt.

 

Ieraksts atrodas te: drive.google.com

 

Faila lielums: 30 MB
Kvalitāte: 128 kb/s
Laika garums: 32 min

 

Tās dienas lasījumu parametri:

Izc 19, 1-6a • Ps 100 (99) • Rom 5, 6-11 • Mt 9, 36–10, 8

 

Palīdzības materiāli / galvenās domas

 • {Izc 19, 1-6a → pagātne, tagadne nākotne → miesas dimensija} + {Rom 5, 6-11 → pagātne, tagadne nākotne → gara dimensija} =  {jūs būsiet man svēta tauta un priesteru valstība}
 • Mt 9, 36–10, 8 → “Neejiet pie pagāniem un neejiet samariešu pilsētās! Bet labāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm ” → sūtīti pirmkārt pie pazudušajiem druaudzes locekļiem?
 • Kuri ir sūtīti?  
  • Mt 9, 36–10, 8 → apustuļi
  • Lk 10, 1 → citi septiņdesmit divi mācekļi
  • Mk 16,17-18 → visie Kristum ticīgie
 • “Darba rīki (Mt 9, 36–10, 8)
  • Viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas slimības un visas kaites
  • Iedami sludiniet, sacīdami: “Debesu valstība ir tuvu!”
  • dziediniet slimos,
  • augšāmceliet mirušos,
  • spitālīgos dariet tīrus,
  • izdzeniet ļaunos garus;
  • par velti esat saņēmuši, par velti dodiet!
 • Ko dara priesteri?
  • Ebr 5, 3  → viņam [katram augstajam priesterim] jāupurē kā par tautas, tā arī par saviem grēkiem
  • Ebr 7, 27  → priesteri ik dienas upurē dāvanas vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem

Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils priesteris