2022_04_16 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGILIJAS (16. IV 2022.). Bija dots to ierakstīt.

 


Tajā  dienā bija izvēlētie sekojoši lasījumi
Evaņģēlijs, bērnu lasīts
(lasa: Vanesa Timule)
  • I Lasījums: Rad 1, 1–2, 2 + Ps 104 (103)
  • II Lasījums: Rad 22, 1-18 +  Ps 16 (15)
  • III Lasījums: Izc 14, 15–15, 1 + Dziedājums Izc 15
  • V Lasījums: Is 55, 1-11 + Dziedājums Is 12
  • VII Lasījums: Ez 36, 16-17a.18-28 + Ps 42 (41) un 43 (42)
  • Lasījums no Jaunās Derības: Rom 6, 3-11 + Ps 118 (117)
  • Evaņģēlijs `C` gadā: Lk 24,1-12

 


Tajā  dienā bija izvēlētie sekojoši lasījumi
Sprediķa ieraksts 

 Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT… J 4,7