Lūgšanas COVID-19 apstākļos

M

 

Lūgšanas uz Dievu COVID-19 apstākļos 

(uz kurām, kā piedāvājumu, norāda arī mūsu arhibīskaps Zbigņevs)

 

_______________________________________________________

 

Piemēri lūgšanām:

 


Dievs, mūsu Tēvs, pasaules Radītāj, visvarenais, žēlsirdīgais, Tu mīlestībā pret mums, sūtīji Savu Dēlu pasaulē kā mūsu dvēseļu un ķermeņu ārstu, uzlūko Savus bērnus, kuri šajā grūtajā apjukuma un baiļu pilnajā laikā šeit un daudz kur Eiropā un pasaulē vēršas pie Tevis, meklējot spēku, glābšanu un mierinājumu. Atbrīvo mūs no slimības un bailēm, dziedini mūsu slimos, mierini viņu ģimenes, dāvā gudrību mūsu valdībai, enerģiju un atlīdzību mūsu ārstiem, medmāsām un brīvprātīgajiem, mūžīgo mieru mirušajiem. Neatstāj mūs pārbaudījumu brīdī, bet atpestī mūs no ļauna. Mēs to Tev lūdzam, kurš ar Dēlu un Svēto Garu dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Āmen.

Marija, veselības un cerības Māte, lūdz par mums!


Vai:

Lūgsim! Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen


Vai:

 • Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par cilvēkiem slimības smagi skartajās zemēs – mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm apturēt vīrusa izplatīšanos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai neaizmirstam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas ristkē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Stiprini un sargā arī citu arodu darbiniekus , kuru pūles ļauj dzīvei turpināties. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Iedvesmo pētniekus, kas strādā lai radītu zāles un pretlīdzekļus. Liec viņu darbam sekmēties! Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Vadi visus vadītājus, lai viņi pieņem gudrus un pareizus lēmumus. Lai rīkojas taisnīgi. Vadi viņus tā, lai tiem varētu uzticēties un uz viņiem droši paļauties. Lai cilvēku attiecības un sadzīve varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Stāvi pretī tiem, kuri gribētu šo sērgu izmantot savtīgiem mērķiem un slepeniem nolūkiem. Neļauj viņu plāniem izdoties! Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
 • Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību. Caur Jēzus Kristu, mūsu Kungu! Āmen!