2022_01_09 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no KUNGA JĒZUS KRISTĪŠANAS svētkiem (9. I 2022.). Bija dots to ierakstīt.

 


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Ieinteresēti par “kaut ko vairāk… 
  • Tajā laikā ļaudis uzskatīja un visi savā sirdī domāja…, jautāja, meklēja…
 2. Lai nemeklētu taustāmi it kā aklie – autoritātes…
  • Jānis Kristītājs 
  • pārējie svētie 
 3. Visaugstākā līmeni – pats Jēzus kā visaugstākais piemērs, kā arī spēka avots (īstais Dievs un īstais cilvēks) 
  • Debesu Tēva sūtīts
  • un uzstādīts kā vislabākais piemērs
 4. No šādas “virsotnes” vajag nokāpt līdzīgi Jēzus
  • mēs – kristieši – tas ir Jēzus cilvēki, esam sūtīti liecināt par Patiesību 
  • neviens cits nedarīs to mūsu vietā

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `C`) 
Evaņģēlijs, bērnu lasīts
(l
asa: Agrita Ābeltiņa)
 • Is 42, 1-4.6-7
 • Ps 29 (28)
 • Apd 10, 34-38
 • Lk 3, 15-16.21-22

Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētku Evaņģēlijam)
Sprediķa ieraksts 


Evaņģēlijs dzejas lāsē
(pr. Pāvils S. Kamola)

 

Debess un zemes aprēķini

 

Es tev teikšu,
kas tu esi manās acīs,
un tu man teiksi, kas esi savās.

Vai starp abām būs vienādības,
vai tomēr nevienādības zīme?

…tāpēc daži
izdzīvo 24 dzīves gadus;
dažiem vajag 80…

 

Gulbene, 8.01.2022.


 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7