2022_01_16 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma II svētdienas `C` (16. I 2022.). Bija dots to ierakstīt.

 


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Trīs punkti attiecībā uz cilvēkiem 
  • sirds uzmanība, atvērtas iekšējas acis
   • Marija redzēja “vairāk”
   • …jo Viņas šķīstā un bezvainīga Sirds!
   • viena no praktiskām norādēm pie tā → grēksūdze katru mēnesi (piemēram, mēneša pirmajā sestdienā – pēc Fatimas pamudinājuma…)
  • neatlaidība, uzbāzīgums
   • kas notiek, ja sirds ir pārliecināta par patieso vajadzību un īsto vērtību
   • šķēršļi, kas parādās, jāsaprot kā manas pārliecība pārbaude, rīks nobriešanai
   • pie tā praktisks jautājums ir kaut šāda → cik uzticīga, neatlaidīga ir mana lūgšana
  • paklausība, lēmums, praktiska darīšana un izpildīšana
   • tur, kuri parādās norādes saskaņa ar patiesību un vērtībām, tie prasa  mūsu atbildi caur paklausību
   • var domāt par paklausību Dieva Baušļiem, Viņa dotām iedvesmām, Baznīcas mācībai, godīgiem priekšniekiem un autoritātēm
   • praktiska norāde skar jautājumu par darīšanu  bez kurnēšanas, bez tukšām diskusijām
   • labs piemēr pie tā ir V. J. Marijai, kura “gāja steigšus”…
 2. Dieva darbība 
  • vis iepriekšējais “atver durvis” Dieva žēlastībai un Viņa darbībai cilvēka dzīvē 
  • labs piemērs tam varētu būtu Lielā Terēze, caur kuru pat tika reformēts Karmels un zināmā mērā visa Baznīca (bet viss notika žēlastībā un paklausībā Dievam un Baznīcai)
 3. Noderīga teoloģiska patiesība par Kānas notikumu 
  • lieli Dieva brīnumi var notikt pat: 
   • trūkuma kontekstā → “Viņiem nav vīna.”
   • “nelaikā” → “Sieviete, kāda man un tev daļa par to? Mana stunda vēl nav pienākusi.” 
   • ar ikdienišķo vai vienkāršo lietu palīdzību → “Piepildiet traukus ar ūdeni!” 
 4. Marijas loma
  • Marija kā Kānas Māte, Kānas aizbildne
  • joprojām ir aktuāls jautājums par manu sadraudzību ar Viņu, paklausību Viņas vadībai
 5. Visdziļākais Kānas vēstījums
  • tā gatavoja Golgātas Stundu
  • tādējādi pravieto par Dieva vēlmi salaulāties ar cilvēki, ar katru cilvēka dvēseli
   • “…tevi sauks “Viņa man labpatīk”, un tavu zemi sauks “Salaulātā”, jo tu esi iepatikusies Kungam un tava zeme būs salaulāta. Jo, kā jauneklis apprecas ar jaunavu, tā tavi bērni vienosies ar tevi; kā līgavainis priecājas par līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi…”
  • sal. sv. Jāņa no Krusta stāsti par garīgo laulību (par caurstrāvošo Mīlestības Uguni…)

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `C`) 
Evaņģēlijs, bērnu lasīts
(l
asa: Kārlis Jankovskis)
 • Is 62, 1-5
 • Ps 96 (95)
 • 1 Kor 12, 4-11
 • J 2, 1-12


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētku Evaņģēlijam)
Sprediķa ieraksts 


Evaņģēlijs dzejas lāsē
(pr. Pāvils S. Kamola)

 

Sirds Kāna 

Sešu darba dienu ūdens
gaida Septītās Dienas Vīnu.

Tam ir vajadzīgs ceļš:
caur sirds uzmanību,
svēto uzbāzīgumu
pazemīgo paklausību
un Vārda pieskārienu.

Vai jau esi nogājis šo ceļu
un jūti savu kāzu reibumu?

 

Gulbene, 15.01.2022.


 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7