2022_01_06 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) lielajiem svētkiem (6. I 2022.). Bija dots to ierakstīt.

 


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Ticības izpausmes (augļi)
  • skaidri teikt ķēniņam (pasaulei), ka ir cits ķēniņš… 
  • liecināt (par Dievu) vai vienīgi ar iekšējo pārliecību 
  • augstākais līmenis ir “atnācām Viņu pielūgt” – godināt un mīlēt Dievu 
 2. Ceļi pie tā (ticības līmeņi)
  • dabas grāmata (zvaigžņu un saules ikon; ūdens vai gaismas ikona…) – 
  • lai neapstātos pie tā un negodinātu radību Radītāja vietā → vajadzīgie Svētie Raksti (dievišķā atklāsme) 
  • lai neapstātos arī uz tā un nekļūtu par neticīgiem teologiem vai rakstu zinātājiem bez sirds → vajadzīga Dieva vadība (Svētais Gars, eņģeļi, svētie, garīgā pavadība – priesteri, grēksūdze, kopienas, rekolekcijas   
 3. Iekšā → kādas dāvanas
  • zelta → pēc pasaules it kā visaugstāk novērtēts; taču ar to ir jāpagodina karaļus
  • vīraks → it kā mazākas pēc pasaules vērtības, tomēr ar to smaržīgiem dūmiem godina Dievu Viņa svētumā un brīnumos 
  • mirres → it kā vismazākā pēc pasaules uztveres vērtība, tomēr ar to pagodināja Dievu, kurš cieta un nomira Krustā par mums; tādējādi vismazākā dāvana godina vislielāko Mīlestību 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `C`) 
Evaņģēlijs, bērnu lasīts
(lasa: Juris Jankovskis)
 • Is 60, 1-6
 • Ps 72 (71)
 • Ef 3, 2-3a.5-6
 • Mt 2, 1-12


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētku Evaņģēlijam)
Sprediķa ieraksts 


Evaņģēlijs dzejas lāsē
(pr. Pāvils S. Kamola)

 

Zvaigzne un Trīs Pastnieki

Tolaik Betlēmes Zvaigzne apstājās
tikai aiz septiņiem domu kalniem
un septiņām cilvēku jūrām,
tieši virs manas sirds.

Nesaprazdams sāku domāt:
vai Tā nav apmaldījusies?
Varbūt sajaukusi adreses..?
Nevar būt, ka tāda kā bezpajumtniece…

Cik liels bija mans pārsteigums,
ka pēc brīža pie manām durvīm
klauvēja Mazā Prinča sūtītie:
karalis, pravietis un priesteris.

Viņi atnāca jautāt par jēriņu,
kuru varētu ielikt niedru kastē
un laist Jordānas ūdeņos,
ar cerību, ka to atradīs Samariete…

Es zināju, kas varētu notikt tālāk…
Bailes…, sviedri…, asaras…
– Labi, – padomāju, – Lai notiek!
Jau kādreiz Jēru sita Krustā…

 

Gulbene, 6.01.2022. (Triju Ķēniņu diena),
Vissvētākā Sakramenta priekšā


 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7