2022_01_02 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no 2. svētdiena pēc Jēzus Kristus dzimšanas svētkiem (2. I 2022.). Bija dots to ierakstīt.

 


Sprediķa ieraksts  Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam) 


Tās dienas lasījumu parametri (cikls `C`)

 • Sīr 24, 1-2.8-12
 • Ef 1, 3-6.15-18
 • J 1, 1-18

Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Pirmā Svētās Mises lūgšana:
  • Dievs…
  • gaisma…
  • dvēselei…
 2. Kā to ieraudzīt?
  • Sīr → gudrība un tās augļi, izpausmes cilvēka dzīvē
  • Ef → garīga svētība (garīgie augļi)
 3. Akcents no sv. Jāņa Evaņģēlija → pieņemt Dieva Vārdu, Jēzu
  • ceļš pie tā caur kluso lūgšanu
  • caur tikšanos ar Dieva Vārdu
  • caur euharistisko adorāciju

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7