AIZLŪGUMI PAR MIRUŠAJIEM • 2020

Svēta un derīga ir doma lūgties par mirušajiem,

lai viņi tiktu atpestīti no grēkiem. 

(2 Mak 12,45)

 

Novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par visiem mūžībā aizgājušajiem. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi notiks šogad sekojošos datumos: 3., 10., 20., 24. novembraPar šiem mūsu piederīgajiem mirušajiem tiks celebrētas Svētās Mises:  

 

1.                    Pēteris, Sofija, Inta, Vitālijs, Jānis, Jānis, Edgars, Anna, Anna
2.                    Agate, Jāzeps, Ģertrūde, Olga, Nikodems, Konstantīns, Vladimirs, Staņislava, Lucija, Helmuts • Emīlija, Jāzeps, Gundolfs, Nikodems, Jānis, Ēvalds, Leontine, Roberts, Skaidrīte, Leonards
3.                    Broņislava, Jānis, Viktors, Marija, Aivars, Pēteris • Ēvalds
4.                    Meikuls, Anastasija, Eugenija, Andrejs, Aleksandrs
5.                    Valentīna, Konrads, Antoņina, Donats, Vitālijs,  Antoņina, Velta, Dominiks
6.                    Veronika, Jānis, Anna, Jānis, Genovefa, Pēteris, Jāzeps, Zenta, Jānis, Lucija
7.                    Pāvels, Vera, Evalds, Jānis, Juris, Valērija, Sofija, Kazimirs, Konstance, Malvīna
8.                    Donats, Olga, Jāzeps, Olga, Juris, Dace, Jānis, Arvids, Aivars, Olga
9.                    Stanslavs, Steponida, Annele, Rozālija, Stanislavs, Bronislava, Mateuš, Branislavs, Antonina, Jānis
10.                Ignats, Marianna, Pāvils, Henrika, Rihards, Mareks, Margarita,  mirušie no Kamolu un Miroslavu dzimtām; Mihails, pr. Kristaps
11.                Mirušo: Pr. Jāzepa Mičuļa, Ādama, Marciannas, Juzefas, Veronikas, Valentīna, Henriha, Aleksandra, Bormaņu dzimtas mirušo
12.                Franciska, Jānis, Elza, Jānis, Juris, Līga
13.                Jānis, Marija, Antons, Jāzeps, Viktorija, Agata, Benedikts, Leokādija, Bārbala
14.                Aleksandrs, Anna, Jānis, Antons, Dace, Pēteris, Stanislavs, Anna, Jāzeps, Tekla • Lilija, Leontina, Monika, Pēteris, Zoja, Pēteris
15.                Edvards, Marta, Emīls, Anna, Andris, Ārija, Raimonds, Aņa, Marija, Verners • Ilga, Voldemārs, Sarma, Jānis, Ivars, Ilgonis, Skaidrīte, Hermanis, Jānītis, Kārlis • Sofija, Pāvels, Anna, Alberts, Arnolds, Ivars, Modris, Andris, Vitolds, Antoņina
16.                Maiga, Alfons, Juris, Elvīra, Oskars, Marta, Alfreds, Otto, Kristīne, Olga, Jurijs, Jānis, Marta, Antoņina, Anna, Antons, Askorbeks, Zenta, Jānis, Vilis, Modris, Elga • Aloizs, Zinaīda, Edvīns, Virgīnija, Staņislavs, Paulīna, Pantelejs, Tekla, Dominiks, Andris, Ineta, Janīna, Žanis, Milda, Andris, Ilze, Maruta • Broņislava, Ināra, Marjans, Valentīns, Anatolijs, Sofija, Guntars, Vjačeslavs, Aigars, Mihails • Sofija, Jānis, Veronika, Vladislavs, Marjans, Mikalīna,  Kazimirs, Valentīna, Konrāds, Aivars
17.                Anastasija, Valdis, Vilis, Zelmo, Jānis, Veronika, Antons, Anita, Jānis, Edgars, Vasilijs • Genovefa, Anna, Ainis, Jānis, Anna, Imants, Edmunds, Augusts, Elza, Vera, Sofija
18.                Jānis, Monika, Ēriks, Artūrs, Valdis, Guntis, Sandis, Milda, Verners, Antons
19.                Emīlija, Pēteris, Antoņina, Juris, Mihalina, Staņislavs, Lūcija, Jānis, Jāzeps, Leontīne, Alberts, Toms, Jānis, Aivars, Broņislava, Jānis, anna, Voldemārs, Pēteris, Dzintārs
20.                Anna, Jānis, Liene, Pāvels, Teodors, Māris, Pēteris, Jānis, Teodors, Veronika, Arvīds, Līvija, Daina, Eduards, Dzintars • Jānis, Evalds, Anna, Anna, Helēna, Tekla, Albīne, Antons, Pēteris, Inga, Dzidra, Ēriks, Sigita, Valda, Inese, Andžeis
21.                Anastasija, Jānis, Hendriks
22.                Aleksis, Anastasija, Marija, kāds mirušais, Anna, Valdis, Bernards, Marianna, Anniņa, Venta • Aleksandrs, Dārta, Ruta, Jānis, Marija, Tamāra, Birutiņa, Zina, Zigismunds, Mihalina
23.                Jāzeps, Marija, Sergeis, Jevlampija, Marija, Jānis, Rodians – Roberts
24.                Emma, Edvards, Nelda, Alfrēds, Vera, Lonija, Valija, Nellija, Edīte, Voldemārs
25.                Marijanna, Dzintra, Edīte, (nogalinātie) nedzimušie bērni
26.                Broņislava, Gondislavs, Alberts, Vilis, Valentīna, Leontīna, Marjans, Genovefa, Hilda, Silvija
27.                par pr. dekāna A. Madelānu, pr. dekānu Vizuli, pr. Dekānu Mičuli, Margaritu • Krumpāņu, Pārpuču, Butānu, Kazakeviču, Rižovu, Bernānu, Strapcānu dzimtu mirušajiem • Ligita, Arnolds, Ivars, Laimonis, Ojārs, Aivars, Birznieku dzimtas mirušie, Ventis, par Ingrīdu, par Artu • Irēna, Jāzeps, Alberts, Staņislavs, Edžus, Vilis, Gitta, Edīte, Renāte, Aina
28.                Helēna, Veronika, Anna, Izadors, Pēteris, Elizabēte, Kazimirs, Aleksandrs, Jānis, Antons • Helēna, Jānis, Valdis, Juris, Valdis, Vladislavs, Ēriks, Aivars, Kārlis, Maiga
29.                Andris, Ilgonis, Ivars, Iveta, Irēna, Marija, Alfrida, Broņa, Toļiks, Stanislavs
30.                Vitolds, Jānis, Anna, Broņislava, Tekla, Antons, Juris, Jāzeps, Izidors, Marcianna, Lūcija
31.                Lūdzot Dieva žēlsirdību mirušajiem: Viļņu un Gabrānu dzimtas un ģimenes mirušajiem piederīgajiem, Viļņu un Gabrānu dzimtas un ģimenes mirušajiem piederīgajiem labdariem, abortā nogalinātajiem bērniem, tiem mirušajiem, kuriem Dieva Žēlsirdība visvairāk vajadzīga, tēvam Antonam
32.                Marija, Georgs, Guna, Marija, Eleonora, Helēna, Apolonija, Anastasija, Tadeusš, Jānis, Vitolds, Zdzislavs, Romans, Sofija, Marija, Rozālija, Terēze, Broņislava, Miečislavs, Staņislavs, pr. Smelters, pr. Jānis Aglonietis, pr. Budžē, pr. Jāzeps Mičulis
33.                Gust, Liese, Augusts, Ansis, Anne, Jānis, Babbe, Siemon, Vilma, Peter, Luse, Juliuss, Maddele, Jahn, Pauline, Jahn, Anna, Augusts, Siemon, Jacob, Ernest Oskar, Rein, Otto, Otto, Suse, Julie Karoline, Sanita, Ilse, Anette, Emma Leontine • Elmars Juliuss, Pēteris, Ivans Jānis, Herta Leontine, Leontine Alide Anete, Antons, Andrejs, Lotte, Edgars, Julie, Anette, Aina Lollija, Marta, Sīmanis, Guntis, Voldemārs, Andres, Sīmanis, Rūdolfs, Marije, Suze, Lize, Andres, Elmārs Julius, Liene, Greeta, Emma, Helēna, Lotte • Otto, Rita, Inta, Jūlijs, Liesma, Rute Walija, Alnis, Arturs, Antons, Benita Walija, Veronika, Valdis, Konrāds, Guntis, Oskars, Kārlis, Milija, Uldis, Silvija, Jānis, Uldis un viņa ģimenes piederīgie
34.                Par mirušajiem no Kļavinsku un Markovu dzimtām
35.                Jurijs, Vitolds, Dzidra, Broņislava, Aleksandrs, Anna, Jānis, Ludmila, Fjodors, Antons, Igors, Anna, Broņislava, Jāzeps, Lūcija
36.                Par Boleslavu, Jadvigu, Antonu, Mariju, Pēteri, Mariju, Malvīni
37.                Onufrija, Boleslavs, Marija, Jānis, Pēteris, Antonija, Domicella, Staņislavs, Filimona, Stefānija
38.                Benedikts, Marta, Jāzeps, Helēna, Jēkabs, Antons, Aloizs
39.                Andrejs, Kazimira, Anna, Broņislava, Aleksandrs
40.                Donāts, Marija, Leontīne, Dominiks, Virginija, Eduards, Albert, Pēteris, Broņislavs, Antons • Lena, Sigita, Mārtiņš, Albine, pr. Jāzeps, pr. Jermacāns, pr. Vilcāns, Marta, Māris, Paulīne • Sofija, Anna, Margita, Marija, Tekla, Jānis, Albīne, Jānis, Malvīne, Nikolajs
41.                Leokādija, Jurijs, Raivis, Dainis, Antra, Ģirts, Agra, Uldis, Ivars, Mieža
42.                Anna, Aloizs, Tekla, Virgīnija, Marijana, Marcijana, Valdis, Irēna, Solveiga, Ilze • Anna, Alberts, Vitolds, Pēteris, Aloizs, Biruta, Jāzeps, Paulīna, Elmārs, Antonija
43.                Alfrēds, Elza, Ruta, Jānis, Aleksandrs, Margarita, Vanda, Mārtiņš, Arvīds, Edvīns • Pēteris, Helēna, Anna, Stanislava, Genovefa, Aloizs, Bronislava, Jānis, Mirdza, Juris
44.                Valērijs, Jadviga, Valērijs, Aleksejs, Ivo, Anatolijs, Marija, Tamāra, Irēna, Česlavs
45.                Marija, Veronika, Aleksandris, Andris, Paulīna, Terēze, Balva, Daila, Laimonis, Marijanna
46.                Valentīna, Pipariņš, Imants, Irēna Margarete, Ernests, Silvija, Andris, Virginija, Dace, Agrīna • Agnese, Normunds, Ģirts, Edīte, Raivis
47.                Dziatliku dzimta: Rihards, Vladislavs, Teofīla, Anita, Jānis, Marta, Ansis, Jadviga, Anna, Arnolds, Valentīna, Antons, Jānis, Gunārs, Juris, Ottīlija, Otto • Čerusu dzimta: Miķelis, Anna, Hans, Aleksandrs, Ksavers, Anna, Sofija, Eduards, Valija, Viktors, Elēna, Marija, Voldis, Vladislavs, Valija, Juzefa, Juziks, Ruta, Juris, Skaidrīte, Laimonis, Ēriks, Vija, Andris, Daniels, Kristians
48.                Par Marjanu, Janīnu, Jāni, Mariju, Ivetu, Valdi, Rihardu, Mintautu, Andri, Viktoru, Leonīdu, Zinaīdu, Aleksandru • par Mariju un Olehoviču dz. mirušajiem, Evaldu un Januškieviču dz. mirušajiem, Vitoldu, Felicitu, Māri, Vilhelmu, Juzefu, Antonu, Annu, Aleksandru, Antonu
49.                mirušo dvēseles: Dzintara, Eugēnijas, Marijas, Daniela, Emīlijas, Regīnas, Jāņa • mirušo dvēseles: pr. Pētera, Juzefa, Broņislava, Austras, Zanes, Roberta, Andra, Zandas
50.                Francis, Marijanna
51.                Georgijs
52.                Ernests, Jozefīns, Īda, Līva, Pēteris, Velta, Emīlija, Anna, Juris, Viktors
53.                 Alberts, Vilhelms, Marjans, Valentīna, Leontīne, Bronislava, Veronika, Elza, Mārtiņš
54.                Kristers, Benedikts, Jānis, Agrita
55.                Par Diānas un Žaņa mazbērnu un krustbērnu dzimtu mirušajiem
56.                Marija, Sofija, Anele, Tekla, Jāzeps, Māris, Vladimirs
57.                Antons, Emīlija, Nikolajs, Emīlija, Stefans, Jānis, Staņislavs, Antons, Marjans, Antoņina, Kokareviču dzimtas mirušie , Kažēju dzimtas mirušie, Prancānu dzimtaš mirušie
58.                Aivars, Ārija, Jānis, Klementīns, Marija, Veneranda, Onufrijs
59.                Meikuls, Dzintars, Jadviga, Ciprijans, Anita, Jāzeps, Zigfrīds, Jānis, Anna, Paulīna
60.                Jānis, Zinaīda, Mateušs, Marija, Bernads, Sofija, Mateušs, Antoņina, Virginija, Vitālijs • Antonija, Dominiks
61.                Jānis, Annele – Regīna, Vilmārs
62.                Roberts, Leontīne, Roberts, Alma, Minna, Jānis, Pēteris, Meikuls, Ernests
63.                Ignats, Viktorija, Antons, Stanislavs, Tekla, Jānis, Jadviga, Zigfrīds, Jāzeps, Helēna, Vinca Helena
64.                Biruta, Uldis, Elza, Rūdolfs, Sofija
65.                Anna, Staņislavs, Mirdza, Aleksandrs, Jānis, Mārtiņš, Janda, Edīte
66.                Broņislavs, Matilde, Marijanna, Jāzeps, Eventijs, Bērtulis, Adolfina, Pēteris, Regīna, Alberts • Anna, Lucijans, Aivars
67.                Emīlija, Roberts, Jadviga, Sofija, Valentīna, Malvīna, Jānis, Emīlija, Jānis, Juris
68.                Felicita, Pēteris, Jānītis, Arnītis, Juris
69.                Jāzeps, Tekla, Pēteris, Valentīna, Čekšu ģimenes piederīgie, Juris, Leontīna, Imants, Jānis, Guntars, Imants
70.                Anastasija, Jānis, Anna, Anna, Michalina, Zigmunds, Marianna, Bernards, Marija, Edvards  • Marija, Vedamirs, Līdija, Aleksandrs, Serafina, Sergejs, Biruta, Antoņina, kāda mirušā, Igors
71.                Veronika, Aloizs, Margarita, Roberts, Kārlītis, Elza, Jānis, Inta, Bārbala, Donats, Ilze, Jāzeps, Marija, Jānis,  Marija, Broņislavs, Marija, Jānis
72.                Pēteris, Jānis, Barbala, Edvards, Ausma, Andris, Malvīna, Antoņina, Raimonds, Erna, Aivars
73.                Janīna, Aleksandrs, Marija B., Marija K., Paulīna, Arons, Anna
74.                Malvīne, Konstancija, Eleonora, Pēteris, Harijs, Matīss, Izabella, Jānis, Aleksandrs, Rozālija • Jānis, Konstantīns, Pēteris
75.                Anastasija Č.
76.                Nedzimis bērns, Jānis, Ingmārs, Milda, Anna, Mirdza, Guntis, Indulis, Edmunds, Biruta
77.                Marcijanna, Anna, Jānis, Marta, Rozālija, Pēteris, Tekla, Broņislava, Elga • Pēteris, Kazimirs, Donats, Anna, Lucija, Lonija, Rita, Jānis, Marija, Emīlija
78.                Jānis, Agata, Antons, Zuzanna, Jānis, Monika, Vitolds, Marija, Staņislavs, Lita
79.                Monika, Jānis, Vitāls, Alberts, Ainis
80.                Jānis, Genovefa, Donats, Tekla, Antons
81.                Staņislavs, Lūcija, Aloizs, Zuzanna, Andrejs, Ieva, Jāzeps, Anna, Broņislava, Helēna, Vladislavs, Jāzeps, Ļuba, Jāzeps, Valentīna, Jolita, Juris, Jāzeps, Geņa, Monika, Donāts, Ilze, Kazimirs, Ādolfs, Jānis, Stazija, Staņislavs, Antons, Veronika, Heronims
82.                Gailums, Nikolajs, Daniels, Marija, Boļeslavs, Antons, Klimans, Ignats, Ludviga, Veneranda, māsa Paulānes, Alberts, Viktors, Ivars, Anna, Jāzeps, Marija, Nellija,  Emma, Jānis, Pāvils, Franciska, Izraēls, Agnese, Antons, Valentīna, Franciska, Staņislavs
83.                Aleksandris, Rozalija, Tadeuš, Vera, Genovefa, Antons
84.                Skaidrīte, Smaida, Veronika, Aleksandrs, Edgars, Voldemārs, Ilga, Edgars, Una, Mārtiņš, Ivars
85.                Par Valeriju, Janīnu, Marianu – Mariju, Broņislavu, Annu