L.N.K.V. (Gulbene, 2021)

†M

 

Lūgšanu par kristiešu vienotību

Gulbenes pilsētā un novadā

• 2021 •
“Rūpes par vienības atjaunošanu skar visu Baznīcu – gan ticīgos, gan viņu ganus.” Taču jāapzinās arī tas, ka “šis svētais nodoms – visu kristiešu samierināšana vienas vienīgās Kristus Baznīcas vienībā – pārsniedz visus cilvēciskos spēkus un spējas”. Tāpēc mēs visu savu cerību liekam “uz Kristus lūgšanu par Baznīcu, uz Tēva mīlestību pret mums un uz Svēta Gara spēku”.

KBK 822

Katru gadu dienās no 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Arī mēs, Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotāji varēsim lūgties kopā, kaut šogad neklātienē. Katru no šīm dienām lūgšana sāksies pulksten 19:30. Par katru dienu būs atbildīga konkrēta draudze. Šajā lapā ir pieejama visa nepieciešama informācija par pieslēgšanos, norīsi, notis dziesmām un saiti pie lasījumu un pārdomu tekstiem.

Atcerēsimies saistībā ar šo iniciatīvu Katoļu Baznīcā nosaka, ka var saņemt pilnas atlaidas par kādu funkciju uzņemšanos lūgšanu nedēļā par kristiešu vienību un līdzdalību lūgšanu nedēļas noslēgumā (1999. g. Enchiridion Indulgentiarum, 11 §, 158. lpp.).

 

• Atbildīgie par dienām

 • Pirmā diena  (18. janvāris) → Gulbenes Romas katoļu draudze
 • Otrā diena  (19. janvāris) → Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze
 • Trešā diena (20. janvāris) → Gulbenes Romas katoļu draudze
 • Ceturtā diena (21. janvāris) → Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze
 • Piektā diena (22. janvāris) → Gulbenes Romas katoļu draudze
 • Sestā diena (23. janvāris) → Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze
 • Septītā diena (24. janvāris) → Gulbenes Romas katoļu draudze
 • Astotā diena (25. janvāris) → Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze

 

• Par pievienošanos

 

Kad lūgšanas vadīs Gulbenes Romas katoļu draudzes pārstāvji, kopīgajai lūgšanai varēs pievienoties, lietotnē “Google Meet” ierakstot kodu: kya-ncna-aap, vai vienkārši atvērot sekojošo “Google Meet” saiti:

https://meet.google.com/kya-ncna-aap

Kad lūgšanas vadīs Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze, kopīgajai lūgšanai varēs pievienoties lietotnē “Google Meet” ierakstot kodu: yaj-xnhy-ztt, vai vienkārši atvērot sekojošo “Google Meet” saiti:

https://meet.google.com/yaj-xnhy-ztt

 

 

• Lūgšanas norise

 

“Kungs Jēzu, pirms Tu gāji nāvē par mums, Tu lūdzies, lai visi tavi mācekļi būtu pilnīgi kā viens, kā Tu savā Tēvā un tavs Tēvs Tevī. Liec mums tāpēc izjust līdz pat sāpēm mūsu sašķelšanās neuzticību. Liec mums godīgi atzīt un dod drosmi atmest to vienaldzību, aizdomas un pat savstarpējo naidīgumu, kas mūsos ir paslēpies.

Dod mums visiem satikties Tevī, lai no mūsu dvēselēm un mūsu lūpām tūlīt pat paceltos Tava lūgšana par kristiešu Vienotību, tādu, kā Tu to vēlies, ar līdzekļiem, kādiem Tu vēlies. Tevī, kas esi pilnīga Žēlsirdība, liec mums atrast Ceļu, kas ved uz Vienotību, paklausot Tavai Mīlestībai un tavai Patiesībai.”

 

• Teksti un dziesmas

 

Visus lasījumu tekstus no Bībeles, kā arī pārdomas un lūgšanu vara atrast lapā:

https://gulbenes.rkd.lv/par-kristiesu-vienotibu-2021/

 

Dziesmas, kas piedāvā katoļu draudze:


Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītājs 

 1. Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītājs • Tu žēlastību dāvātājs. • Nāc, mājo mūsu dvēselēs, • lai Tavi bērni būtu mēs!
 1. Par Aizstāvi Tu cildināts • un Dieva tautai dāvināts; • Tu dzīves ceļā gaismas stars, • dzīvs avots, mīlestības gars.
 1. Ar septiņveida dāvanām, • vislabā Tēva sūtītām, • Tu savus ļaudis stiprini • un Dievu slavēt aicini.
 1. No Tevis gaismu gribam lūgt • un Tavā mīlestībā būt. • Nāc, rādi ceļu cildeno • Uz dzīves mērķi augstāko!
 1. Pret ļaunu cīņā stiprini • un savu mieru dāvini, • mūs vadi, lai Tev sekojam • un debess laimi mantojam.
 1. Mēs ticam Tēvam mūžīgam • un Dieva Dēlam vienīgam, • un Garam visusvētajam, • šai Trīsvienībai dievišķai. Amen.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [440.47 KB]

 


Kad mīlestība smaržot sāk

 1. Kad mīlestība smaržot sāk, Debesis ir tuvu klāt; • kad sirds mūri sabrukt sāk, Debesis ir tuvu klāt.
  Kad posta vietas tiek uzceltas un dziļas slāpes remdētas, • tuksnesī, kad lieti nāk, Debesis ir tuvu klāt.
 2. Kad miera vārti vērties sāk, Debesis ir tuvu klāt; • kad mīļa gaisma sildīt sāk, Debesis ir tuvu klāt.
  Kad šaubu ķēdes tiek pārcirstas un dziļas sāpes remdētas, • tava sirds, kad dzīvot sāk, Debesis ir tuvu klāt.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [228.46 KB]

 


Vismīļais Jēzu

 1. Vismīļais Jēzu, nākam mēs pie Tevis, • mums esi žēlīgs, neatstum no sevis! • Tu – labais Tēvs, Tu vienmēr visus dzirdi, • kas Tevi lūdz ar skaidru bērna sirdi.
 1. Mēs lūdzam, Jēzu, piedod mūsu grēkus • un labos darbos stiprini mums spēkus! • Dod uzticību stipru līdz pat nāvei, • kas visam ļaunam liek mums pretī stāvēt.
 1. Pēc sava prāta vadi mūsu gribu, • mums stāvi klāt ar savu žēlastību. • Tavs Gars lai visas mūsu gaitas vada, • no ļauna sargā, gaišu ceļu rāda!
 1. Lai mēs kā brāļi vienprātīgi esam, • viens otra nastu dzīves laikā nesam. • Kad dzīves ceļos nogurs mūsu kājas, • ak Pestītāj, tad atver Savas mājas!
 1. Mums esi žēlīgs! Bargi nenotiesā • par visu to, kas grēkots tika miesā. • Liec laimē skatīt Tavu vaigu svēto • un Tevi slavēt pulkā izredzēto.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [507.73 KB]

 

 


Ved mani, Dievs 

 1. Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī, • lai manas dzīves uzdevums nav velts, • Kā ceļinieks, kur taisu savu telti, • lai mani apgaismo Tavs zvaigžņu zelts.
 2. Ved mani, Dievs, tik Tavos taisnos ceļos, • dod laimi, kura neliek citiem ciest! • Sniedz roku man, ja grimstu maldos dziļos • un visu ļaunu liec par labu griezt!
 3. Uz Tava altāra Tev slavu lieku, • ka mani, putekli, Tu gaismā cel. • Liec strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku, • lai mana tēvu zeme jaukāk zeļ.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [737.25 KB]

 


Svētī Kungs šo mūsu zemi

 1. Svētī, Kungs, šo mūsu zemi, Svētī, Kungs, lai brīva ziedēt var. • Svētī, Kungs, lai augļus briedinātu, Svētī, Kungs, ja plūkt tos alkstam mēs. • Ļauj mums savu zemi redzēt brīvu un svētelim tur vietu  dod. • Svētī, Kungs, jo tavi bērni esam uz apsolītas zemes šīs.
 1. Svētī, Kungs, šo savu tautu, Svētī, Kungs, lai bērnu čalas dzirkst. • Svētī, Kungs, kad sirdīs mīla raisās, Svētī, Kungs, kad debesis mūs sauc. • Ļauj mums savus bērnus brīvus redzēt un mātēm sirdis neatņem. • Svētī, Kungs, jo tavi bērni esam uz apsolītas zemes šīs.
 1. Svētī, Kungs, kad lūgsnās lūpas raisās, Svētī, Kungs, lai domas, darbi dzied. • Svētī, Kungs, lai dvēšļu velvēs izskan – Lūk zeme, tauta un tās Dievs. • Mūsu Tēvs, kas debesīs tu valdi un svētīts ar` lai top tavs vārds. • Jel patvērumā savā stiprā ņem zemi, tautu šo, ak, Kungs!

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [737.64 KB]

 


DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU 

Dievs, svētī Latviju, • Mūs’ dārgo tēviju, • Svētī jel Latviju, • Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied, • Kur latvju dēli dzied, • Laid mums tur laimē diet, • Mūs’ Latvijā!”

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [740.68 KB]

 


Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis. Un godību, ko Tu man devi, es devu viņiem, lai viņi būtu vienoti, kā arī mēs esam viens. Es viņos, un Tu manī; lai viņi būtu pilnīgi vienībā…  J 17, 21-23a