Mk 3, 1-6

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 3, 1-6

1. Un Viņš atkal iegāja sinagogā. Un tur atradās cilvēks, kam bija nokaltusi roka. 2. Un tie Viņu uzmanīja, vai Viņš sabatā nedziedinās, lai Viņu apsūdzētu. 3. Un Viņš sacīja cilvēkam, kam roka bija nokaltusi: Stājies vidū! 4. Un Viņš sacīja tiem: Vai sabatā pienākas labu vai ļaunu darīt, dvēseli glābt vai pazudināt? Bet viņi klusēja. 5. Un Viņš, noskumis par viņu sirds aklumu, visapkārt tos dusmīgi uzlūkoja un sacīja cilvēkam: Izstiep savu roku! Un tas izstiepa; un viņa roka kļuva vesela. 6. Un farizeji izgājuši tūlīt apspriedās ar herodiešiem pret Viņu, kā Viņu nonāvēt. 


Jaunais tulkojums:

1 Un viņš atkal iegāja sinagogā. Tur bija kāds cilvēks, kam bija paralizēta roka. 2 Tie vēroja viņu, vai viņš sabatā to dziedinās, lai tad varētu viņu apsūdzēt. 3 Un viņš sacīja cilvēkam ar paralizēto roku: “Celies un nostājies vidū!” 4 Un viņš sacīja tiem: “Vai ir atļauts sabatā darīt labu vai ļaunu? Dzīvību glābt vai nonāvēt?” Bet tie cieta klusu. 5 Un viņš, tos visapkārt dusmās uzlūkojis un par viņu cietsirdību noskumis, tam cilvēkam sacīja: “Izstiep savu roku!” Un tas roku izstiepa, un tā kļuva vesela. 6 Farizeji, izgājuši laukā, tūlīt ar Hēroda piekritējiem apspriedās, kā viņu nodot nāvē.


Paralēlās vietas:

Līdzīga tēma: 

  • 1 Ķēn 13, 4-6

Atsauces:

  •  Mk 3,1: Lk 22,50; Mt 5,29-30 par.; Lk 5,19;
  •  Mk 3,2 par.: Lk 13,14; 14,1; 20,20; Izc 31,14-; Lk 5,22; 9,47; 11,17; Mt 9,4; 12,25; 22,18; J 2,24-25.
  •  Mk 3, 4 par.: Lk 14,5; Mt 6,26; 10,31; 18,12-18; Jk 4,17; Rad 12,5; Apd 2,41.43; Mk 5,23.28.34; 6,56; 10,52 par.
  •  Mk 3,5 par.: Mk 3,34; 5,32; 10,23; J 11,33; Ps 69,25; Mk 6,52; 8,17; J 12,40; Rom 11,25; 2 Kor 3,14; Ef 4,18; Mk 9,12 par.; Apd 1,6.
  •  Mk 3,6 par.: Mk 12,13; 8,15; Mt 22,16; Mk 11,18; 12,13; 15,1; Mt 22,15; 27,1.7; 28,12; J 5,16-.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16