Lk 6, 1-5

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 6, 1-5

1. Bet notika otrā sabatā, pirmajā, viņam caur druvu ejot, ka Viņa mācekļi plūca vārpas un tās, rokām izberzēdami, ēda. 2. Bet kādi no farizejiem sacīja viņiem: Kāpēc jūs darāt to, kas sabatā aizliegts? 3. Un Jēzus atbildēja viņiem, sacīdams: Arī to jūs neesat lasījuši, ko Dāvids un tie, kas ar viņu bija, darīja, kad bija izsalcis? 4. Kā viņš iegāja dievnamā, un, paņēmis upura maizes, kuras nevienam nav brīv ēst, kā tikai priesteriem, ēda un deva tiem, kas ar viņu bija. 5. Un Viņš tiem sacīja: Cilvēka Dēls ir Kungs arī pār sabatu. 


Jaunais tulkojums: 

1 Kādā sabatā, viņam caur labību ejot, viņa mācekļi plūca vārpas un ēda graudus, izberzdami tos ar rokām. 2 Daži farizeji sacīja: “Kādēļ jūs darāt to, kas sabatā aizliegts?” 3 Jēzus tiem atbildēja: “Vai neesat lasījuši, ko darīja Dāvids, kad viņš un viņa vīri bija izsalkuši? 4 Kā viņš iegāja Dieva namā un ņēma upurmaizes, kuras nebija ļauts ēst nevienam kā vien priesteriem, un viņš ēda un deva arī saviem vīriem.” 5 Un viņš runāja tālāk: “Cilvēka Dēls ir kungs arī pār sabatu.”


Paralēlās vietas:

  • Mt 12, 1-8;
  • Mk 2, 23-28;

Līdzīga tēma:

  • Mt 9,13

Atsauces:

  • Lk 6,1 par.: At 23,25-26. • Lk 6,2 par.: At 5,12-; 23; 26; Izc 20,8-.
  • Lk 6,3 par.: 1 Sam 21,1-; Mk 12,10.26; Mt 19,4; 21,16.
  • Lk 6,4 par.: 1 Sam 22,20; 2 Sam 8,17; Izc 25,30; Lev 24,5-; 2 Mak 10,3.
  • Lk 6, 5 par.: Rad 2,2-3.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16