Lk 5, 33-39

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 5, 33-39

33. Un tie Viņam sacīja: Kāpēc Jāņa un tāpat farizeju mācekļi bieži gavē un skaita lūgšanas, bet Tavējie ēd un dzer? 34. Viņš tiem atbildēja: Vai tad varat likt kāzu viesiem gavēt, kamēr līgavainis ar tiem? 35. Bet nāks laiks, kad līgavainis būs no viņiem atņemts, tad tanīs dienās tie gavēs.

36. Bet Viņš tiem sacīja līdzībā: Neviens neliek ielāpu no jaunām drēbēm uz vecām drēbēm, citādi tas sabojās jaunās, un jaunais ielāps nepiestāvēs vecajām. 37. Un neviens nepilda jaunu vīnu vecos maisos, citādi jaunais vīns saplēsīs maisus, un tas pats izlīs, un maisi ies bojā. 38. Bet jaunais vīns jāpilda jaunos maisos, tad abi uzglabāsies. 39. Un neviens, kas dzēris veco, negribēs jauno, jo viņš sacīs: vecais ir labāks.


Jaunais tulkojums: 

33 Tad tie viņam sacīja: “Jāņa mācekļi bieži gavē un lūdz – tāpat arī farizeju mācekļi, bet tavējie ēd un dzer.” 34 Jēzus tiem sacīja: “Jūs nevarat likt kāzu viesiem gavēt, kamēr līgavainis ir kopā ar tiem. 35 Nāks dienas, kad līgavainis tiks no tiem atņemts, tajās dienās tie gavēs.”

36 Un viņš stāstīja tiem līdzību: “Neviens neņem ielāpu no jaunām drēbēm, lai to uzšūtu vecām; citādi tas jaunās saplēsīs, bet ar vecajām jaunais ielāps nesaderēs. 37 Un neviens arī nelej jaunu vīnu vecos ādas maisos, citādi jaunais vīns maisus saplēsīs un izlīs, un arī maisi būs pagalam. 38 Bet jaunais vīns lejams jaunos maisos, tad tie abi saglabājas. 39 Un neviens, kas vecu vīnu baudījis, negribēs jauno. Viņš sacīs: vecais vīns ir labs.”


Paralēlās vietas:

  • Mt 9, 14-17;
  • Mk 2, 18-22

Līdzīga tēma:

  • J 3, 29-30  

Atsauces:

  • Lk 5, 33 par.: 1 Sam 31,13; 2 Sam 1,12; Mt 6,16; 11,18n par.; 7,18; Mk 6,29; Mt 11,2n par.; 14,2; Lk 11,1; 18,11n; J 1,35.37; 3,25.
  • Lk 5, 34 par.: 2 Sam 12,5; 1 Mak 4,2; Mk 3,17; Mt 8,12; Lk 20,36; Mt 25,1-13; Atkl 19,7; Os 2,21.
  • Lk 5, 35 par.: Mt 26,11; Mk 14,7; Lk 17,22; Is 53,8; J 16,20.
  • Lk 5, 36 par.: Īj 13,28; At 22,11.
  • Lk 5, 37-38 par.: Īj 32,19; Lk 5,39; J 2,10. 

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16