Mk 2, 18-22

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 2, 18-22

18. Un Jāņa mācekļi un farizeji gavēja; un tie nāca un sacīja Viņam: Kāpēc Jāņa mācekļi un farizeji gavē, bet Tavi mācekļi negavē? 19. Un Jēzus sacīja viņiem: Vai kāzu viesi var gavēt, kamēr līgavainis pie viņiem? Tik ilgi, kamēr līgavainis pie viņiem, tie nevar gavēt. 20. Bet nāks dienas, kad līgavaini viņiem atņems, tad tanīs dienās tie gavēs.

21. Neviens neliek jaunas drānas ielāpu uz vecām drēbēm: citādi jaunais ielāps izplīst no vecajām drēbēm, un plīsums top lielāks. 22. Un neviens nelej jaunu vīnu vecos ādas maisos: citādi vīns pārplēš maisus, un vīns izlīst, un maisi iet bojā. Bet jauno vīnu vajag liet jaunajos maisos.


Jaunais tulkojums: 

18 Jāņa mācekļi un farizeji gavēja. Daži nāca pie Jēzus un jautāja: “Kādēļ Jāņa un farizeju mācekļi gavē, bet tavi mācekļi negavē?” 19 Tad Jēzus tiem sacīja: “Kā var kāzu viesi gavēt, kamēr līgavainis ir pie viņiem? Kamēr līgavainis ir kopā ar tiem, tie nevar gavēt. 20 Bet nāks dienas, kad līgavainis tiem tiks atņemts; tad tie gavēs tajā dienā.

21 Neviens nešuj jauna auduma ielāpu uz vecām drēbēm, jo tad ielāps no tām noplīst – jaunais no vecā – un plīsums kļūst vēl lielāks. 22 Un neviens jaunu vīnu nelej vecos ādas maisos, citādi vīns maisu saplēš, un vīns un maisi iet bojā. Nē, jauns vīns lejams jaunos maisos.”


Paralēlās vietas:

  •  Mt 9,14-17; 
  •  Lk 5,33-39

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

  •  Mk 2,18 par.: 1 Sam 31,13; 2 Sam 1,12; Mt 6,16; 11,18-19 par.; 7,18; Mk 6,29; Mt 11,2-3 par.; 14,2; Lk 11,1; 18,11-12; J 1,35.37; 3,25.
  •  Mk 2,19 par.: 2 Sam 12,5; 1 Mak 4,2; Mk 3,17; Mt 8,12; Lk 20,36; Mt 25,1-13; Atkl 19,7; Os 2,21.
  •  Mk 2,20 par.: Mt 26,11; Mk 14,7; Lk 17,22; Is 53,8; J 16,20.
  •  Mk 2,21 par.: Īj 13,28; At 22,11.
  •  Mk 2,22 par.: Īj 32,19; Lk 5,39; J 2,10.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16