Lk 4, 38-44

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 4, 38-44

38. Bet Jēzus atstāja sinagogu un aizgāja uz Sīmaņa namu. Bet Sīmaņa sievasmāte slimoja lielā drudzī, un tās dēļ tie Viņu lūdza. 39. Un Viņš, pie tās stāvēdams, pavēlēja drudzim, un tas to atstāja. Un tā, tūdaļ uzcēlusies, kalpoja viņiem. 40. Bet visi, kam bija slimnieki dažādām kaitēm, saulei norietot, veda tos pie Viņa. Bet Viņš, katram rokas uzliekot, izdziedināja tos. 41. Arī ļaunie gari no daudziem izgāja, kliegdami un sacīdami: Tu esi Dieva Dēls! Bet Viņš norāja tos un neļāva tiem runāt, jo tie zināja, ka Viņš ir Kristus.

42. Bet Viņš, dienai austot, aizgāja un staigāja tuksnešainā vietā, bet ļaudis meklēja Viņu; un tie, nonākuši pie Viņa, pūlējās Viņu aizturēt, lai Viņš no tiem neaizietu. 43. Viņš tiem sacīja: Arī citām pilsētām man jāsludina Dieva valstība, jo tāpēc es esmu sūtīts.

44. Un Viņš sludināja Galilejas sinagogās.


Jaunais tulkojums: 

38 No sinagogas aizgājis, Jēzus ienāca Sīmaņa namā. Sīmaņa sievasmāte bija smaga drudža varā, un tie viņu lūdza viņai palīdzēt. 39 Jēzus, noliecies pār viņu, pavēlēja drudzim, un tas viņu atstāja. Un tajā pašā brīdī viņa uzcēlās un viņiem kalpoja. 40 Saulei rietot, visi, kam bija kādi sirgstošie ar dažādām kaitēm, tos atveda pie viņa. Viņš tiem ikvienam uzlika rokas un tos dziedināja. 41 Arī dēmoni no daudziem izgāja, kliegdami: “Tu esi Dieva Dēls!” Bet viņš tos apsauca un neļāva tiem runāt, jo tie zināja, ka viņš ir Kristus.

42 Bet, dienai sākoties, Jēzus devās prom uz nomaļu vietu. Ļaudis meklēja viņu un, nonākuši pie viņa, mēģināja viņu aizturēt, lai viņš no tiem neaizietu, 43 bet viņš tiem sacīja: “Arī citās pilsētās man jāsludina Dieva valstības evaņģēlijs, jo tādēļ es esmu sūtīts.”

44 Un viņš sludināja Jūdejas sinagogās.


Rakstu vieta: Lk 4, 38-41

Paralēlās vietas:

 • Mt 8, 14-17;
 • Mk 1, 29-34

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

 • Lk 4,38a → Mk 1,29: Mt 4,18nn.21; Mk 7,17 utt.
 • Lk 4,38b →  Mk 1,30 par.: 1 Kor 9,5.
 • Lk 4,39: Lk 5,25; 8,44.47 utt.
 • Lk 4,40 par.: Mk 4,35; 6,47; 14,17; 15,42 par; 5,15n.18.
 • Lk 4,41 par.: Lk 4,33 par.

Rakstu vieta: Lk 4, 42-43

Paralēlās vietas:

 • Mk 1, 35-38;

Līdzīga tēma:

 • Mk 1,45b;
 • Lk 5,16

Atsauces:

 • Lk 4, 42 par.: Mk 1,45; 6,31n.35. Mk 6,46; 14,32 par.; Lk 3,21; 5,16; 6,12; Mt 14,13; J 11,54.
 • Lk 4,43 par.: Lk 8,1; J 8,42.

Rakstu vieta: Lk 4, 44

Paralēlās vietas:

 • Mt 4, 23;
 • Mk 1, 39.

Līdzīga tēma:

 • Mt 9, 35;
 • Mk 6,6b;
 • Mt 8,1

Atsauces:

 • Lk 4,44 → Mt 4,23 par.: Mk 1,14n; Lk 4,15; 13,22; Mt 11,1; At 7,15; Mt 4,17; 9,35; 10,1; 24,14; 8,17 (ls 53,4).

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16