Mk 1, 29-39

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 1, 29-39

29. Un nekavējoties viņi izgāja no sinagogas un kopā ar Jēkabu un Jāni gāja Pētera un Andreja namā. 30. Bet Sīmaņa sievasmāte gulēja drudzī, un tūdaļ tie pateica Viņam to. 31. Un Viņš piegāja un, paņēmis aiz rokas, piecēla to. Un tūdaļ drudzis viņu atstāja; un tā kalpoja viņiem.

32. Bet pie Viņa, vakaram iestājoties, kad saule bija norietējusi, atnesa visus slimniekus un ļaunā gara apsēstos. 33. Un visa pilsēta sapulcējās durvju priekšā. 34. Un Viņš daudzus izdziedināja, kas sirga ar dažādām slimībām; un Viņš izdzina daudz ļauno garu; un Viņš neļāva tiem runāt, jo tie Viņu pazina.

35. Un ļoti agri uzcēlies, Viņš izgāja un aizgāja tuksnešainā vietā; tur Viņš lūdza Dievu. 36. Un Sīmanis un tie, kas ar Viņu bija, sekoja Viņam. 37. Un kad tie Viņu atrada, tie sacīja Viņam: Visi Tevi meklē. 38. Un Viņš sacīja tiem: Iesim tuvējos ciemos un pilsētās, lai es tur sludinātu, jo tāpēc es esmu atnācis. 39. Un Viņš sludināja viņu sinagogās un visā Galilejā un izdzina ļaunos garus.


Jaunais tulkojums: 

29 Un tūlīt, no sinagogas izgājuši, viņi kopā ar Jēkabu un Jāni nāca Sīmaņa un Andreja namā. 30 Bet Sīmaņa sievasmāte gulēja drudzī, un tie viņam tūlīt par to pateica. 31 Piegājis viņš satvēra tās roku un to uzcēla, un drudzis tūlīt viņu atstāja, un viņa tiem kalpoja.

32 Bet, kad vakars pienāca un saule bija norietējusi, pie viņa nesa visus neveselos un dēmonu apsēstos. 33 Visa pilsēta bija sapulcējusies durvju priekšā. 34 Un daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm, viņš darīja veselus un izdzina daudz dēmonu, un viņš neļāva dēmoniem runāt, jo tie viņu pazina.

35 Un rīta agrumā, kad vēl bija tumšs, viņš izgāja laukā un, nogājis kādā vientuļā vietā, lūdza Dievu. 36 Bet Sīmanis un tie, kas ar viņu bija, steidzās viņu meklēt. 37 Viņu atraduši, tie sacīja: “Visi tevi meklē.” 38 Tad viņš tiem sacīja: “Iesim uz tuvējiem miestiem, ka arī tur es sludinu, jo tādēļ es esmu nācis.” 39 Un viņš gāja, sludinādams viņu sinagogās, pa visu Galileju un izdzina dēmonus.


Paralēlās vietas:

 • Mt 8,14-16;
 • Lk 4,38-44

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Mk 1,29: Mt 4,18-.21; Mk 7,17 utt.
 • Mk 1,30 par.: 1 Kor 9,5.
 • Mk 1,31 par.: Mk 2,9 utt. 5,41 par.; 9,27; Apd 3,7; J 4,52; Apd 28,8; Mk 15,41; Mt 27,55; Lk 8,3 utt.
 • Mk 1,32 par.: Mk 4,35; 6,47; 14,17; 15,42 par; 5,15-16.18.
 • Mk 1,33 par.: Mk 1,45; 2,2.4.13; 3,9.20; 4,1; 5,21.24; 6,31.34-35; 8,1 par.
 • Mk 1,34 par.: Lk 4,33 par.
 • Mk 1,35 par.: Mk 1,45; 6,31-32.35. Mk 6,46; 14,32 par.; Lk 3,21; 5,16; 6,12; Mt 14,13; J 11,54.
 • Mk 1,36 par.: Lk 8,40; J 6,24.
 • Mk 1,38 par.: Lk 8,1; J 8,42.
 • Mk 1,38 par.: Mk 1,14-15; Lk 4,15; 13,22; Mt 11,1; At 7,15; Mt 4,17; 9,35; 10,1; 24,14; 8,17 (Is 53,4).

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16