Lk 10, 1-12

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 10, 1-12

1. Pēc tam Kungs nozīmēja vēl citus septiņdesmit divus un sūtīja viņus pa diviem sava vaiga priekšā visās pilsētās un vietās, kur Viņš domāja iet. 2. Un Viņš tiem sacīja: Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Lūdziet tad pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā! 3. Ejiet! Lūk, es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. 4. Nenesiet līdz nedz naudas maku, nedz somu, nedz kurpes un nevienu ceļā nesveiciniet! 5. Un kur jūs kādā namā ieiesiet, vispirms sakiet: miers šim namam! 6. Un ja tur būs miera bērns, jūsu miers mitēs pār viņu; bet ja nē, tad tas atgriezīsies jūsos. 7. Bet tanī pat namā palieciet un ēdiet, un dzeriet, kas viņiem ir, jo strādnieks ir savas algas cienīgs! Nestaigājiet no vienas mājas otrā! 8. Un ja jūs ieiesiet kādā pilsētā un jūs tur uzņems, ēdiet, ko jums liks priekšā! 9. Un dziediniet slimos, kas tanī ir, un sakiet viņiem: Dieva valstība jums tuvu klāt! 10. Bet ja jūs ieiesiet kādā pilsētā, un viņi jūs neuzņems, izgājuši tās gatvēs, sakiet: 11. Pat putekļus, kas no jūsu pilsētas mums pielipuši, mēs nokratām uz jums; tomēr to ziniet, ka Dieva valstība ir tuvu! 12. Es jums saku, ka Sodomai tai dienā būs vieglāk nekā šai pilsētai.


Jaunais tulkojums: 

1 Pēc tam Kungs nozīmēja vēl citus septiņdesmit divus un sūtīja tos pa divi sev pa priekšu uz visām pilsētām un ciemiem, kur viņam bija jāiet. 2 Un viņš tiem sacīja: “Pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz, tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. 3 Ejiet! Redzi, es jūs sūtu kā jērus vilku vidū. 4 Nenēsājiet līdzi nedz maku, nedz somu, nedz apavus un ceļā nevienu nesveiciniet. 5 Lai kurā namā jūs ieietu, vispirms sakiet: miers šim namam! 6 Un, ja tur būs kāds miera dēls, tad pār viņu dusēs jūsu miers; bet, ja ne, tas atgriezīsies pie jums. 7 Tajā pašā namā palieciet, ēdiet un dzeriet, kas viņiem ir, jo strādnieks ir savas algas cienīgs. Un nestaigājiet no mājas uz māju. 8 Lai kurā pilsētā jūs ieietu un jūs tur uzņem, ēdiet, ko jums liek priekšā. 9 Dziediniet tur slimos un viņiem sakiet: Dieva valstība ir tuvu jums. 10 Lai kurā pilsētā jūs ieietu un jūs tur neuzņem, izejiet tās ielās un sakiet: 11 pat jūsu pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, mēs pret jums nokratām, bet to ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. 12 Es jums saku, ka sodomiešiem tajā dienā būs vieglāk nekā šai pilsētai.


Paralēlās vietas

 • Mt 9, 37-38; 10, 7-16;

Līdzīga tēma: –

 • Mk 6, 6b-11; Lk 9, 1-5;
 • J 4, 35;
 • 1 Kor 9, 5-14;
 • 1 Tim 5, 18;
 • Jk 5, 4

Atsauces:

 • Lk 10,1: Lk 7,13; Apd 1,24; Izc 24,1; Sk 11, 6.24n; 35,30; Izc 15,27; 19,15.
 • Lk 10,2: Mih 4,11-13; Is 63,1-6; Jer 25,30-31; Jl 3,13; Is 27,12-13; Mt 20,1; 13,39; Atkl 14,5; Lk 13,27; 2 Kor 11,13; Flp 3,2; 2 Tim 2,15; Jk 5,4; Apd 19,25.
 • Lk 10,3 par.: Is 11,6; 65,25; Mt 7,15; J 10,12; Apd 20,29; Sīr 13,17; Rad 3,1.
 • Lk 10,4 par.: Lk 9,4; 22,35-36; 2 Ķēn 4,29; Rad 32,11; Izc 12,11; 2 Ķēn 5,16.
 • Lk 10,5 par.: 1 Sam 25,6; J 20,19; Apd 10,36; Lk 2,14.
 • Lk 10,6: Lk 2,25; Apd 16,13-15; 2 Ķēn 2,15; Sk 11,25.
 • Lk 10,7 par.: Izc 20,11; Sk 18,31; Flp 4,18; 2 Tes 3,9; Jk 5,4; 1 Tim 5,18; 1 Kor 9,14.
 • Lk 10,8: Lk 9,53; 1 Kor 10,27.
 • Lk 10,9 par.: Mt 3,2; 4,17; Is 55,1; Mk 16,17-18; Apd 3,6; 5,16; 8,7; 9,34.40; 14,9-10; Jk 5,16.
 • Lk 10,10-11 par.: Lk 9,53; Apd 13,51; 18,6.
 • Lk 10,12 par.: Rad 19,24-28; Zah 12,3-4; Jer 30,8; Is 10,20; Mt 11,24; Lk 10,14.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16