Atbalstīt garīgā kalpojuma turpināšanu

Arhibīskaps Stankevičs aicina

atbalstīt garīgā kalpojuma turpināšanu 

 

Ierobežojumi, kas ieviesti, lai pēc iespējas aizkavētu Covid-19 izplatīšanos, ietekmē dažādas sfēras, to skaitā – arī Baznīcu. Lai nodrošinātu iespēju turpināt garīgo kalpojumu, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs vēršas pie ticīgajiem un labas gribas cilvēkiem atbalstīt Baznīcas darbību, izmantojot pieejamās iespējas.

“Baznīcas misiju (tā ietver sevī cerības vēsts nešanu mūsdienu sabiedrībai –  evaņģelizāciju, katolisko izglītību, sociālo darbu, karitatīvās struktūras) lielākoties ir nodrošinājuši ziedojumi,” raksta arhibīskaps Stankevičs. “Līdz šim cilvēki, kas apmeklē dievkalpojumus un vēlas ziedot savas draudzes un Baznīcas kopumā uzturēšanai, visbiežāk to ir darījuši klātesot dievnamos. Tagad, kad dievkalpojumi nevar notikt ar ticīgās tautas dalību, ir svarīgi atbalstīt Baznīcu, lai tā varētu turpināt savu garīgo kalpojumu ticīgajiem un sabiedrībai.”

 

Tāpēc viņš aicina un lūdz visus, kam garīgā kalpojuma turpināšana ir svarīga, izmantot iespējas ziedot Baznīcas darbībai attālināti: 

 • zvanot uz maksas ziedojumu tālruni 90006967 (maksa par zvanu 4,27 EUR)
 • ar pārskaitījumu:
  • Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija
  • Reģ. Nr. 90000106677
  • AS SEB banka
  • Konta Nr. LV82UNLA0055000391764
  • Mērķis: Ziedojums Rīgas kūrijai