Aizlūgumi par mirušajiem (2021)

M

 

Katru gadu novembra mēnesī Baznīca īpašā veidā aizlūdz par visiem mūžībā aizgājušajiem. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi 2021. gadā notiks sekojošos datumos: 2., 16., 23., 30. novembrī.

    • 17.15 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem
    • 18.00 – Sv. Mise par pieminamiem mirušajiem
    • citas lūgšana par mirušajiem (ja to atļaus pandēmijas apstākļi)

 

1. Janīna, Guntars, Vjačeslavs, Aigars, Aivars Š., Aujezs, Mikalīna, Kazimirs, Jānis, Sofija • Olga, Kristīne, Otto, Marta, Jānis K., Zenta, Jānis S., Agita, Modris, Vilis • Vladislavs, Veronika, Maiga, Alfons, Juris, Elvīra, Oskars, Marta, Alfreds, Zelma • Aloizs, Zinaīda, Staņislavs, Paulīna, Pantelejs, Tekla, Marijans, Valentīns, Dominiks, Andris • Edīte, Anatolijs, Edvīns, Virgīnija, Marijans, Ināra, Broņislava, Mihails, Sofija, Žanis • Elga, Anna, Antons, Zenta, Dzintars, Ilze K., Valentīna, Konrads, Andis, Aldis
2. par Ērika, Agra, Lonijas, Anda, Rolanda dvēselēm • par Antras, Artūra, Mārča, Alises, Zentas, Oļģerta, Māras, Oļģerta, Jāņa, Aivara dvēselēm
3. par Broņislavu, Staņislavu, Magdalēnu, Pēteri, Venerandu, Modestu, Margaritu, Grigoriju, Antoniju, Benediktu • par Marjanu, Jāni, Izidoru, Veroniku, Janīnu, Annu, Terēziju, Jāzepu, Valēriju, Valēriju
4. par Vladislavu, Edvīnu, Maigu, pr. Litaunieku, par mirušajiem no covid priesteriem, par pr. Mičuli
5. Aleksandrs, Veronika, Ivars, Edgars, Skaidrīte, Smaida, Edgars, Ilga, Una, Voldemārs, Mārtiņš
6. Anita, Veronika, Antons, Kristīne, Anna, Genovefa, Jānis, Anna, Vera, Edgars • Anastase, Roberts, Vilis, Zelma, Valdis, Jānis, Imants, Augusts, Edmunds, Valija, Elza
7. par Viļņu un Gabrānu  dzimtu un ģimeņu mirušajiem, piederīgajiem un labvēļiem, par Dorti, par bijušo baznīcas saimnieci Margaritu, par Līviju, par mirušajiem ticīgajiem, kuriem lūgšana visvairāk vajadzīga
8. Jānis, Veronika, Pēteris, Genovefa, Jāzeps, Jānis, Anna, Paulīne, Zenta, Jānis
9. par. pr. Jāzepu Mičuli, Ādamu, Marciannu, Juzepu, Veroniku, Hendriku, Aleksandru, Bormaņu dz. mirušajiem, Antoniju, Annu
10. par Francisku, Jāni, Elzu, Jāni, Juri, Viktoriju
11. Jurijs, Vitolds, Aleksandrs, Dzidra, Broņislava, Ludmila, Fjodors, Jāzeps, Anna, Jānis, Antons, Igors, Anna,
12. par Dzinatra, Kaspara, Marijas, Daniela, Euģenija, Emīlijas, Regīnas, Broņislava, Eduarda, Osvalda, Jāņa dvēselēm
13. Jānis, Aleksandrs, Egils, Domicella • Alfreds, Elza, Vanda, Felikss, Alma, Jānis, Mirdza, Arvis, Edvīns, Ruta • Pēteris, Helēna, Anna, Mārtiņš, Juris, Aloizs, Broņislava, Genovefa, Staņislava, Maija
14. par pr. Pēteri, Juzefu, Broņislavu, Austru, Robertu, Zani, Zandu
15. par Solveigu, Ilzi, Irēnu, Ināru, Mudīti, Maiju, Valdi, Māru, Sarmīti, Viju • par Annu, Aloizu, Valdi, Annu, Virginiju, Teklu, Marcijanu, Marijanu, Palmīru, Antoniju • par Mariannu, Birutu, Antoņinu, Aloziju, Anatoliju, Pēteri, Vitoldu, Aloizu, Annu, Albertu
16. Staņislavs, Stepanida, Staņislavs, Annele, Rozālija, Mateušs, Melānija,  Helēna, Broņislavs, Olga
17. Pāvils, Vera, Evalds, Jānis, Juris, Olga, Jānis, Marija, Ilja, Anatolijs
18. Aloizs, Tekla, Daniels, Marija, Jānis, Broņislava, Antoņina, Kazimirs, Konstance, Malvīna
19. Vitolds, Anna, Jānis, Antons, Tekla, Broņislava, Jāzeps, Dzidra, Aleksandris, Jurijs, Izidors, Marcianna
20. par Kazušu, Ruduku, Bukovsku dzimtu mirušajiem
21. Georgijs
22. Monika, Jānis, Vitāls, Alberts, Ainis
23. Nikolajs, Marija, Boļeslavs, Klimants, Daniels, Antons, Jānis, Jāzeps, Alberts, Antons, Viktors • Staņislavs, Lūcija, Andrejs, Ieva, Antons, Veronika, Heronims, Pāvils, Aloizs, Zuzanna, Anna • Jāzeps, Jāzeps, Ļjuba , Juliss, Ženija, Helēna, Vladislavs, Anna, Broņislava, Franciska, Valentīna
24. Monika, Jānis, Zuzanna, Antons, Agata, Staņislava, Guntis, Zinaīda, Marija, Artūrs
25. Pēteris
26. Par Valiju demāru, Jāzepu, Jevgēniju, Marijanu, Annu, Antonu, Genovefu, Valeriju
27. Anastasija, Anna, Antoņina, Marta, Michalina, Michalina, Marija, Marija, Serafima, Biruta • Jānis, Bernards, Edvards, Vladimirs, Igors, Marijans, Zigismans, Lidija, Lidija, Silvija
28. Emma, Nelda, Alfreds, Vera, Lonija, Valija, Nellija, Edīte
29. Marijanna, Hilda, Silvija, Edīte, Ēriks, Jānis
30. Broņislava, Gondislavs, Alberts, Vilis, Valentīna, Leontīne, Marjans, Francisks, Genovefa, Albīna
31. Valdis
32. Juzefa, Janīna, Marjans, Vitolds, Antons, Jānis, Marija, Juris, Rihards, Mintauts, Valdis, Iveta, Irisa, Irina • Marija un Oļehnoviču dzimtas mirušie, Evalds un Januškevicu dzimtas mirušie, Aleksandrs, Anna, Antons, Felicita, Māris, Vilhelms
33. Staņislavs, Zuzanna, Elijašs, Helēna, Konstantīns, Irēna, Juris, Henriks, Jāzeps, Vija • Leons, Jadviga, Sofija, Maija, Nazima, Marija, Edīte, Jānis, Adele, Jevgēnijs un Ādolfs
34. Aleksandrs, Anna, Jānis, Domicella, Antons, Pēteris, Staņislavs, Lilija, Anna, Jāzeps, Tekla • Leontīne, Aleksandrs, Monika, Pēteris, Zoja, Pēteris, Lidija, Benita
35. par Pēteri, Teklu, Genovefu, Ādamu, Bārbalu, Ignatu, Teklu, Jāni, Anastasiju, Jāni
36. Agnese, Valentīna, Jānis, Pipariņš, Silvija, Ernests, Irēna, Normunds, Valentīna, Dace, Agrita, Normunds
37. Veronika, Aloizs, Kārlītis, Margarita, Roberts , Marija, Broņislavs, Marija, Jānis, Jāzeps, Marija, Jānis, Bārbala, Donāts, Ilze, Jāzeps, Elza, Jānis, Zinaīda , Tekla, Aleksandrs
38. Broņislava, Jānis, Ēvalds, Viktors, Pēteris, Laimonis, Marija, Alersandrs, Aivars, Irīna
39. Valerijs, Jadviga, Valerijs, Ivo, Aleksejs, Mihalina, Marija, Irēna, Anatolijs,  Tamāra
40. Pēteris, Emīlija, Lonija, Jāzeps, Lūcija, Jānis, Jānis, Aina, Alberts, Toms, Staņislavs, Mihalina, Juris, Antoņina, Anna, Valdis, Jānis, Broņislava, Pēteris, Aivars
41. Cerusu dzimta: Aleksandrs, Hans, Ksavers, Anna, Miķelis, Sofija, Eduards, Valija, Viktors, Marija, Elīna, Vladislavs, Valija, Andris, Kristians, Terēze, Daniels, Skaidrīte, Laimons, Ruta, Juris, Ēriks un citi; Juzefa, Juziks • Dziatliku dzimta: Teofila, Vladislavs, Rihards, Anita un citi
42. Aleksis, Anastasija, Valdis, Anna, Zigismunds, Michalina, Edvarts, Marija, Tamāra, Venta • Aleksandrs, Dārta, Jānis, Ruta, Marija, Rūdis, Zemvalds, Zelma, Ieva, Marijanna, Bernards
43. Edvards, Dzintars, Lotte, Jānis, Elza, Kārlis, Andris, Vilis, Ambrozijs, Alfons • Teodors, Jānis, Evalds, Tekla, Albīna, Staņislavs, Anna, Vitalijs, Daina, Valda • Anna, Jānis, Liene, Pāvels, Evalds, Teodors, Pēteris, Māris, Helēna, Salimons
44. Pēteris, Jānis, Ausma, Andris, Bārbala, Edvarts, Malvīne, Rūta, Ksenija, Ilzīte
45. Irīna, Miervaldis, Vladislavs, Emīlija, Jānis, Marija, Antons, Edgars, Tekla, Staņislavs • Ivars, Inga, Elga, Jānis
46. Sofija, Jāzeps, Marija, Tekla, Anele, Māris, Vladimirs
47. par Andreju, Kazimiru, Annu, Broņislavu, Marcijanu, Aleksandru (v.), Mariju, Jāni
48. Jānis, Marija, Jāzeps, Henriks, Benedikts, Agata, Rozālija, Antons, Leokādija, Stepans, Jānis
49. Marija, Jāzeps, Jevlampija, Sergejs, Radions – Roberts, Marija, Jānis, Svetlana
50. Ignats, Marianna, Pāvils, Henrika, Rihards, Mareks, Margarita, mirušie no Kamolu un Miroslavu dzimtām; Mihails T., pr. Zbigņevs S., pr. Kristaps K., pr. Pēteris S., Marija S.
51. Mirdza, Aleksandrs, Jānis, Mārtiņš, Anna, Staņislavs, Emīlija, Valentīns, Zanda, Edīte
52. Andris
53. Par dvēseļu pestīšanu: Prancānu dzimtu, Kokareviču dzimtu un Dūms dzimtu
54. Francis, Marijanna, Broņislava, Māris, Pēteris, Zuzanna
55. Marija, Sofija, Georgs, Vasilijs, Marija, Broņislavs, Guna, Malvīne, Dominiks, Eleonora, Anna, pr. Antons Smelters, tevs Jans Bžana,  m. Teofila, m. Feliksa • Vitolds, Zofija, Zdzislavs, Jānis, Tadeušs, Marija, Broņislava, Rozālija, Helēne, Rita, Anastasija, pr. Mičulis, m. Karmena, m. Zdzislava
56. Edvards, Marta, Emīls, Anna, Andris, Raimonds, Arīte, Kārlis, Emma, Ojārs • Alberts, Anna, Genovefa, Voldimars, Jānis, Modris, Kārlis, Ivars, Arnolds, Ilgons • Aloizis, Anna, Sofija, Pauļs, Zuzanna, Antons, Stepans, Dadaviš, Agate, Jānis, Maruta, Vitolds, Andris, Antonina, Helena, Daniels, Aloizis, Jānis, Gele, Stanislavs
57. par Annu, Staņislavu, Ritu, Miliju Broņislavu, Konstanci • par Antonu, par Antoņinu
58. Ignats, Viktorija, Antons, Stanislavs, Tekla, Jānis, Jāzeps, Anna, Zigfrīds, Jadviga • Vinca, Helena, Jāzeps, Helena
59. Janīna, Guntis, Ieva, Mārtiņš, Andis, Māris, Jānis, Elza, Osvalds
60. Rozalija, Tadeuš, Aleksandr, Vera, Genovefa, Anton
61. Ingrīda, Arta, Ventis, Ivars, Valentīns, Toļiks, Albīne, Ludmila, Emīls, Aivars, Ida • dekāns Vitalis, dekāns Aleksandrs, dekāns Jāzeps, Rittiņa, Livija, Ligita, Edīte, Andris, Laimonis, Anita, Anna • Irēna, Jānis, Marija, Anna, Alfrīda, Broņislavs, Anna, Jāzeps, Helēna, Donats, Janīna • Irēna, Jāzeps, Staņislavs, Alberts, Edžus, Vilis, Gitta, Aleksandrs, Alma, Aīda, Augusts • par Butānu  dzimtām, Dirznieku, Rižovu, Kazakeviču, Strapcānu, Bernānu, Krumpānu, Parpucu, Smirnovu, Livcānu
62. Leokādija, Jurijs, Raivis, Dainis, Antra, Svetlana, Ivans, Agra, Valdis, Jānis
63. Ilze, Kazimirs, Valentīna, Vējone, Genovefa, Jāzeps, Ādolfs, Jānis, Stazija, Agnese, Antons
64. Pēteris, Kazimirs, Donāts, Anna, Rita, Marija, Jānis, Lucija, Lonija, Emīlija • Marcijanna, Anna, Jānis, Rozālija, Marta, Tekla, Pēteris, Broņislavs, Staņislavs, Elga
65. Jāzeps, Tekla, Valentīna, Pēteris, Imants, Juris, Čekšu ģim. piederīgie, Leontīna, Edgars, Jānis, Valentīna
66. Jānis, Tekla, Antons, Genovefa, Donats
67. Rolita, Reinis
68. Leontīna, Roberts, Leonards, Konstantīns, Skaidrīte, Jāzeps, Emīlija, Gundolfs, Nikodems, Vitālijs, Ēvalds, Konstantīns, Agate, Jāzeps, Ģertrūde, Olga, Nikodems, Staņislava, Vladimirs, Lūcija. Janīna, Aleksandrs, Marija K., Marija B., Paulīna. Nadežda.
69. Donats, Marija, Leontīne, Eduards, Domeniks, Virginija, Alberts, Pēteris, Broņislavs, Antons • Dzintars, Hugo, Livija, Stanislava, Olgerts • pr. Jāzeps, pr. Jermacāns, pr. Vilcāns • Sofija, Anna, Margita, Marija, Tekla, Jānis, Albīne, Jānis, Malvīne, Nikolajs
70. Jānis, Annele-Regīna, Vilmārs

Svēta un derīga ir doma lūgties par mirušajiem,
lai viņi tiktu atpestīti no grēkiem.
2 Mak 12, 45