2022_02_13 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma VI svētdienas `C` (13. II 2022.). Bija dots to ierakstīt.

 


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Kurš ir brīvs no Evaņģēlija pieminētām bēdām? 
  • nabadzīgie
  • kas tagad ciešat izsalkumu
  • kas tagad raudat
  • cilvēki jūs ienīst un jūs izslēdz no sava vidus
  • jūs lamā un jūsu vārdu izmēt it kā kādu ļaunumu Cilvēka Dēla dēļ
 2. Šī situācija ir/ būs kā kārdināšana vai kā iespēja augt paļāvībā uz Dievu → Jer 17, 5-8
  1. “Nolādēts ir vīrs, kurš paļaujas uz cilvēku un miesā saskata savu spēku un kura sirds atkāpjas no Kunga.”
  2. “Svētīgs ir vīrs, kas paļaujas uz Kungu; Kungs būs viņa cerība!”
 3. Tam ir/būs arī atbilstošie augļi:
  1. “kurš paļaujas uz cilvēku un miesā saskata savu spēku”“viņš būs līdzīgs kailam krūmam tuksnesī, viņš neredzēs, kad pienāks laime, bet mājos svelmainās tuksneša vietās, sāļainā un neapdzīvotā zemē”
  2. “vīrs, kas paļaujas uz Kungu” → “viņš līdzināsies kokam, kas iestādīts ūdeņu malā un kas savas saknes laiž līdz valgmei.  Viņš nebīsies, kad iestāsies tveice: viņa lapas būs zaļas, sausuma gadā viņam nenāksies raizēties, un nekad viņš nepārstās nest augļus.” 
 4. Svētā Pāvila izteiktais arguments, kāpēc ir vērts paļauties Dievā → 1 Kor 15, 12.16-20:
  • “Kristus ir augšāmcēlies no miroņiem kā pirmais no aizmigušajiem.”
  • Tas apstiprina, ka paļāvība Dievs pārkāpj pat nāves un kāpa robežu
  • Tātad nav tādu lietu, kurā Dievs nevarētu izglābt cilvēku
 5. Ievainota cilvēka sirds nesteidzas uzreiz tam ticēt, tāpēc ir vajadzīgs formācijas darbs: 
  • vajag formēt sirdi ar Dieva Vārda palīdzību → Ps 1: “Svētīgs ir vīrs, kam prātā ir Kunga bauslība un kas Kunga likumu apcer dienu un nakti.” 
  • vajadzīgas ir pārējo ticīgo liecības
  • nepieciešama ir Svētā Gara darbība, jo Viņš “Viņš, Patiesības Gars, mācīs visu patiesību” (sal. J 16, 13)

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `C`) 
Evaņģēlijs, bērnu lasīts
(l
asa: 
Sanija Liepiņa)
 • Jr 17,5-8
 • 1 Kor 15,12.16-20
 • Lk 6,17.20-26


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētku Evaņģēlijam)
Sprediķa ieraksts 


Evaņģēlijs dzejas lāsē
(pr. Pāvils S. Kamola)

Paklājs Jaunajam pārim

 

Tavai atpūtai un priekam
sagatavoju slavēšanas paklāju.
Tā skaistie raksti izteic līdzības
par mūsu Kānu un kāzām.

Otrā pusē:
kakla sāpju diegi,
pārmetumu mezgli
un pelēkas jūtas…

Kam par to pateikties:
Tev, līgavainim, galdzinim
vai neprātīgiem viesiem?

Tomēr Īstā Vīna stunda
vēl mums ir priekšā.

Vienīgi tad, kad aizmigsim
Dzīvības Koka apskāvienos,
redzēsim Līgavas deju
un Tās bērnu prieka reibumu. 

 

Gulbene, 16.01.2022. 


Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7