2022_02_06 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma V svētdienas `C` (6. II 2022.). Bija dots to ierakstīt.

 


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Šīs svētdienas vēstījuma atklāšanas piedāvāta kārtība: 
  • Lk 5,1-11 → 1 Kor 15,1-11 → Is 6,1-2a.3-8
  • …jo
   • pieredzes ar Dzīvo Dievu pieci līmeņi
   • kas tiek pastiprināti ar patiesību, ka Jēzus ir dzīvs un tādēļ tas ir kā jautājums/piedāvājuma arī ticīgiem mūsdienās
   • un tad uz Dieva jautājumu “Ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis?”, katrs no mums var censties atbildēt no sirds līdzīgi pravietim Isajam: “Redzi, es esmu še, sūti mani!”
 2. Pieredzes ar Dzīvo Dievu pieci līmeņi:
  1. klausīšanās Dieva  Vārdā (meklējot līdzekļus, kas palīdz sadzirdēt un saprast): 1. Bet notika, kad Viņš stāvēja pie Ģenezaretes ezera, ka ļaudis spiedās pie Viņa, lai klausītos Dieva vārdu. 2. Un Viņš redzēja divas laivas atrodamies pie ezera; bet zvejnieki bija izkāpuši un skaloja tīklus. 3. Bet Viņš, iekāpis vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, lūdza to atbīdīt nedaudz no malas; un Viņš, sēžot laivā, mācīja ļaudis.
  2. (neprātīga – jo Dieva piedāvājumi pārkāpj cilvēka prāta gaismu) paklausība Dieva Vārdam: 4. Un Viņš, pabeidzis runāt, sacīja Sīmanim: Dodies dziļāk un izmet savus tīklus zvejai! 5. Bet Sīmanis atbildēja un sacīja Viņam: Mācītāj, visu nakti mēs strādājām, bet nekā nesazvejojām; tomēr Tavā vārdā es izmetīšu tīklu.
  3. paklausības augļu bagātība rada kopienu (velme un nepieciešamība dalīties) 6. Un viņi, to izdarījuši, noķēra lielu daudzumu zivju, tā ka viņu tīkls plīsa. 7. Un viņi māja biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāk un palīdz viņiem. Un tie piebrauca; un viņi piepildīja abas laivas, tā ka tās gandrīz grima. 
  4. saņemta apzināšana izraisa dievbijību un grēku nožēlu8. Kad Sīmanis Pēteris to redzēja, viņš krita pie Jēzus kājām, sacīdams: Aizej no manis, Kungs, jo es esmu grēcīgs cilvēks! 9. Jo izbrīna pārņēma viņus un visus, kas ar tiem bija, par zivju lomu, ko viņi bija vilkuši; 10. Tāpat arī Jēkabu un Jāni, Zebedeja dēlus, kas bija Sīmaņa biedri.
  5. pazemīga dvēsele piedalās Dieva Dēla misija un tiek sūtīta pie pārējiemUn Jēzus sacīja Sīmanim: Nebīsties, no šī laika tu zvejosi cilvēkus. 11. Un viņi, laivas krastā izvilkuši, atstāja visu un sekoja Viņam. 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `C`) 
Evaņģēlijs, bērnu lasīts
(l
asa: Agneses Zapāne)
 • Is 6,1-2a.3-8
 • 1 Kor 15,1-11
 • Lk 5,1-11


Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētku Evaņģēlijam)
Sprediķa ieraksts 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7