Mk 3, 13-19

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 3, 13-19

13.Un Viņš, uzkāpis kalnā, aicināja pie sevis tos, kurus pats vēlējās; un tie pienāca pie Viņa. 14. Un Viņš iecēla divpadsmit, lai tie ar Viņu būtu un lai sūtītu tos sludināt. 15. Un Viņš tiem deva varu dziedināt slimības un izdzīt ļaunos garus. 16. Un Sīmanim Viņš pielika vārdu Pēteris; 17. Un Jēkabu, Zebedeja dēlu, un Jāni, Jēkaba brāli, un pielika viņiem vārdu Boanerges, tas ir, pērkona dēli; 18. Un Andreju, un Filipu, un Bērtuli, un Mateju, un Tomu, un Jēkabu, Alfeja dēlu, un Tadeju, un Sīmani Kanānieti. 19. Un Jūdasu Iskariotu, kas Viņu arī nodeva. 


Jaunais tulkojums: 

 13 Tad viņš, uzkāpis kalnā, aicināja pie sevis tos, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa. 14 Un viņš iecēla divpadsmit, lai tie būtu ar viņu un viņš tos sūtītu sludināt, 15 un tiem būtu vara izdzīt dēmonus. 16 Un viņš iecēla: Sīmani, kam viņš deva vārdu Pēteris, 17 un Jēkabu, Zebedeja dēlu, un Jāni, Jēkaba brāli, un deva tiem vārdu Boanergi, tas ir, pērkona dēli, 18 un Andreju, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Tomu, Jēkabu, Alfeja dēlu, Tadeju un Sīmani, kanaānieti, 19 un Jūdu Iskariotu, kas viņu nodeva.


Paralēlās vietas:

  • Mt 10, 1-4;
  • Lk 6, 12-16

Līdzīga tēma:

  • Apd 1,13

Atsauces:

  • Mk 3,13-15: 1 Ķēn 4,7; Sk 13,2-16; Mk 3,27; 6,7 u.t.t.; Apd 2,39; 13,2; 16,10; Mt 19,28; Lk 22,30; J 6,70 u.t.t.; Ga 2,8-9; Ap 21,14; Mt 10,5.16; Lk 10,1.3; Mt 4,23; 9,35; 17,19-20; Lk 10,17; Apd 19,15.
  •  Mk 3,14: 1 Ķēn 13,33; 2 Ķen 2,17; 1 Sam 17,6; Ebr 3,2; Atkl 5,10; Mk 4,10; 6,7 u.t.t.; 1,4.7; 1,14.38-39; 6,12 u.t.t.
  •  Mk 3,16-17 : Mk 1,16-.29; 13,3; 5,37; 9,2; 14,33 par.; Mt 16,18 par.; Ga 1,18; 2,9.11.14; 1 Kor 1,12; 3,22; 9,5; 15,5; J 1,40.44; 6,8; 12,22; Mk 9,38; Lk 9,54.
  •  Mk 3,18: J 1,43-; 6,5.7; 12,21-22; 14,8-9; Apd 8,5.13.26-40; 21,8; Mk 2,14?; Mt 9,9?; J 11,16; 14,5; 20,24-; 21,2; Mk 15,40?; 16,1? par.
  •  Mk 3,19.: J 14,22; Mt 26,14.25.47; 27,3; Mk 14,10.43; Lk 6,16; 22,3.47.48; J 6,71; 12,4; 13,2.26.29; 14,22; 18,2-3.5; Apd 1,16.25.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16