Lk 9, 1-6

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 9, 1-6

1. Bet Viņš, saaicinājis divpadsmit apustuļus, deva tiem spēku un varu pār visiem ļaunajiem gariem un slimību ārstēšanai. 2. Un Viņš sūtīja tos sludināt Dieva valstību un dziedināt slimos. 3. Un Viņš tiem sacīja: Neņemiet nekā līdz ceļā: ne spieķi, ne somu, ne maizi, ne naudu, arī divus svārkus neņemiet līdz! 4. Un kādā mājā jūs ieiesiet, tur palieciet un no turienes neizejiet! 5. Un ja kāds jūs neuzņem, tad, iziedami no tās pilsētas, nokratiet putekļus no savām kājām par liecību pret viņiem! 6. Un izgājuši viņi apstaigāja miestus, visur sludinādami evaņģēliju un dziedinādami.


Jaunais tulkojums: 

1 Saaicinājis divpadsmit mācekļus, Jēzus deva tiem spēku un varu pār visiem dēmoniem un dziedināt no slimībām 2 un nosūtīja viņus sludināt Dieva valstību un ārstēt slimos. 3 Viņš tiem sacīja: “Neņemiet sev ceļā līdzi nedz spieķi, nedz somu, nedz maizi, nedz naudu, nedz divi svārkus. 4 Kurā namā jūs ieiesiet, tur arī palieciet, un no turienes dodieties tālāk. 5 Un, ja kādi jūs neuzņems, tad, izejot no tās pilsētas, nokratiet putekļus no savām kājām par liecību pret tiem.” 6 Tad tie aizgāja un devās no ciema uz ciemu, sludinādami visur prieka vēsti un dziedinādami.


Paralēlās vietas:

 • Mt 10, 5-14
 • Mk 6, 6b-13

Līdzīga tēma:

 • Mt 9, 35; 10, 1
 • Mk 13, 13-15 
 • Lk 10, 1-12 

Atsauces:

 • Lk 9, 1 par.: Lk 4,36; Mt 3,2 par.; Mk 3,13; Mt 4,17 par.; Apd 13,1-3; Lk 10,1; Mt 10,24.
 • Lk 9, 2a → Mt 10,7 par.: Mt 3,2; 4,17; Is 55,1.
 • Lk 9, 2b → Mt 10,8 par.: Mk 16,17nn; Apd 3,6; 5,16; 8,7; 9,34.40; 14,9n; 28,8n; Jk 5,16; 2 Ķēn 5,16; Apd 20,33; 2 Kor 11,7.
 • Lk 9, 3a → Mt 10,9 par.: Rad 32,10; Izc 12,11; 1 Tes 2,1-12.
 • Lk 9, 3ba → Mt 10,10 par.: Apd 12,8; Lk 3,11; Izc 12,11; Sk 18,31; 2 Tes 3,9.
 • Lk 9, 5 par.: Apd 13,51; 18,6; Mk 1,44; 13,9; Lk 5,14; 21,13.
 • Lk 9, 6 par.: Is 1,6; Lk 10,34; Jk 5,14; Mk 3,14; 16,18.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16