Lk 7, 11-17

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 7, 11-17

11. Un notika, ka Viņš pēc tam gāja uz pilsētu, kuru sauc par Nainu; un Viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja Viņam līdz. 12. Un kad viņš tuvojās pilsētas vārtiem, lūk, te iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un viņa bija atraitne; un liels pulks pilsētnieku bija ar viņu. 13. Un kad Kungs viņu redzēja, Viņam palika tās žēl; un Viņš tai sacīja: Neraudi! 14. Un piegājis Viņš skāra nestuves. Bet tie, kas nesa, apstājās. Un Viņš sacīja: Jaunekli, es tev saku: celies augšām! 15. Un tas, kas bija miris, atsēdās un sāka runāt. Un Viņš to atdeva tā mātei. 16. Bet bailes pārņēma visus; un viņi teica Dievu, sacīdami: Liels pravietis cēlies starp mums, un Dievs apmeklējis savus ļaudis. 17. Un šī vēsts par Viņu izpaudās visā Jūdejā un visā apgabala apkārtnē.


Jaunais tulkojums: 

11 Drīz pēc tam viņš devās uz pilsētu, sauktu Naine, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis. 12 Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redzi, iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu, un viņa pati bija atraitne, un līdz ar viņu bija liels pūlis pilsētnieku. 13 Atraitni ieraudzījis, Kungs iežēlojās par viņu un tai sacīja: “Neraudi!” 14 Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku; nesēji apstājās, un viņš sacīja: “Jaunekli, es tev saku, celies augšā!” 15 Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt, un Jēzus atdeva viņu mātei. 16 Visus pārņēma bailes, un viņi slavēja Dievu: “Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū; Dievs ir uzlūkojis savu tautu.” 17 Šī vēsts par viņu izgāja pa visu Jūdeju un tās apgabalu.


Paralēlās vietas: – 

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

  • Lk 7,11: 1 Ķēn 17,10.17-24; 2 Ķēn 4,18-37; Lk 4,25-27; Mt 9,18-26 par.; Apd 9,36-42; 20,7-12.
  • Lk 7,12: Lk 8,42; 9,38; Ties 11,34; Am 8,10; Zah 12,10; 1 Tim 5,5.
  • Lk 7,13: Lk 7,19.31; 10,1.39.41; 11,39; 12,42; 13,15; 17,5n; 18,6; 19,8; 22,31.61; 24,3 (Mt 21,3 par.; 18,6; Mk 16,19); Lk 10,33; 8,52; 23,28; Apd 2,36; Rom 1,4; Atkl 5,5.
  • Lk 7,14: Rad 50,26; Sk 19,11.16; Mk 5,41.
  • Lk 7,15: Apd 9,40; 1 Ķēn 17,22n (2 Ķēn 4,36n).
  • Lk 7,16: Lk 1,65; 5,26; 8,37; Mk 4,41; Lk 2,20; 5,25n; 13,13; 17,15; 18,43; 23,47; 24,19; Mk 6,15; 8,28; Mt 16,14; 21,11.46; Lk 1,68.78; Apd 15,14.
  • Lk 7,17: Lk 4,14.37.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16